Yrittäjiltä surkea arvosana kaupungin elinkeinopolitiikalle

Lukuja. Kokonaisarvosana Loviisan elinkeinopolitiikasta oli 5,4. (Lähde: Elinkeinopoliittinen mittaristo 2018)
Yrittäjille tehdyn kyselyn mukaan kaikki mikä liittyy kaupungin elinkeinopolitiikkaan, on mennyt huonompaan suuntaan.

LOVIISA Kunnan elinkeinotoimen, elinkeino- tai kehitysyhtiön toiminta saa kouluarvosanoilla mitattuna 4,7. Kokonaisarvosana Loviisan elinkeinopolitiikasta oli 5,4. Uudenmaan alueella oli kokonaisarvosana oli tänä vuonna 6,6 ja koko maassa 6,7.

Loviisassa arvosana on ollut koko ajan laskeva, vuonna 2014 arvosana oli 6,0, ja vuonna 2016 se oli 5,8. Uudenmaan alueella lukemat ovat samaan aikaan nousseet kunakin kertana.

”Hirveät luvut”

Loviisan yrittäjien puheenjohtaja Mari Ståhls on ihmeissään tuloksista.
– Mitä on tapahtunut. Edellisen kerran kun kysely tehtiin, kaupungilla havahduttiin tuloksista, mutta nyt luvut ovat ihan hirveät, hän miettii.
Ståhls antaa esimerkiksi yritysvaikutusten arvioinnin. Kaksi vuotta sitten sovittiin, että kaupungissa otetaan käyttöön yritysvaikutusten arviointi.

Yhteistyötä tehtäisiin. Loviisan yrittäjien puheenjohtaja Mari Ståhls kertoo yrittäjien olevan mielellään kaupungin kanssa yhteistyössä jotta kaupunkiin saataisiin uusia yrityksiä. Kuva Helén Kurri

– Aluksi sujui hyvin, mutta ei sitä koskaan ole otettu käyttöön. Posintran piti tehdä pilotti, mutta ainakaan minulla yrittäjien puheenjohtajana ei ole siitä tietoa.
Yrittäjät tekisivät kaupungin kanssa mielellään yhteistyötä. Ståhls sanoo, että autetaan, ideoidaan ja tuetaan, jotta saataisiin tänne lisää uusia yrittäjiä ja työpaikkoja.
Hän huomauttaa, ettei kyse ole siitä, että kaupungin pitäisi tukea olemassa olevaa yritystoimintaa.
– Yrittäjät pärjäävät kyllä omillaan. Toive olisi saada Loviisaan lisää yrittäjiä, ja olemassa olevia laajentumaan ja siinä voisimme olla mukana.
Vastaajia oli Loviisassa 18. Ståhls pitää lukua vertailukelpoisena, koska koko maassa vastaajia oli 5 836 ja Uudenmaan alueella 414.
Hän kertoo, että yrittäjät käyvät kyselyn tuloksia läpi seuraavassa hallituksen kokouksessa ja seminaarissa syksyllä.

Apu vai jarru?

Yrityspalvelujohtaja Fredrik Pressler Posintrasta on kyselyä ehtinyt silmäillä. Suuri yllätys alhaiset arvosanat ei Fredrik Presslerille ollut, sillä edellisissäkin kyselyissä pyyhkeitä on tullut.

Hän huomauttaa, että kyselyllä haetaan vastausta siihen, miten kunta tai kaupunki elinkeinopoliittisesti katsoen toimii, ei niinkään suoraan Posintran toimintaan.

Hän toteaa, että Posintra toteuttaa kaupungin antamia toimeksiantoja. Yhtiö hoitaa aloittavien yritysten sekä toimivien yritysten neuvonnan ja antaa lisäksi neuvontaa hankkeina. Posintran omat asiakastyytyväisyyskyselyt näyttävät Presslerin mukaan aivan toisenlaisia lukuja, hän kuvailee haarukkaa kyselyjen välillä valtavaksi.

Kaupungin toimeksiannosta. Fredrik Pressler toteaa Posintran toteuttavan kaupungin antamia toimeksiantoja. Kuva Marita Itävuori

– Uusyritysneuvonnassa käyneille asiakkaille lähetetään kysely kolmen kuukauden välein ja toimivien yritysten osalta on valmistunut tämän vuoden ensimmäinen kysely. Viime vuonna Posintralla oli Loviisasta 300 toimeksiantoa, ja palautteen perusteella asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.
Pressler huomauttaa, ettei Posintra voi lähteä julkisuuteen kertomaan, miten yritykset ovat saaneet kasvua tai laajentuneet. Yritykset tulevat julkisuuteen jos itse haluavat, ja jos Posintra tulee mainituksi, ollaan mielellään mukana. Hän toteaa esimerkiksi Timberpointin olevan yksi menestystarina, jossa Posintra on ollut mukana.
Hän kertoo saavansa itsekin yrittäjiltä palautetta siitä, ”ettei kaupungilta saa ketään kiinni, asiat eivät edisty ja päätöksenteko kestää kauan”. Myös hankinnat kismittävät, yrittäjät Loviisassa kokevat, että kaupunki ei edes kysy paikallisilta yrityksiltä tavaroiden tai palveluiden hankintaa.
– Onko kyse osaamisvajeesta, mikä on virkamiesten saavutettavuus, löytyvätkö heidän puhelinnumeronsa helposti, ja onko esimerkiksi rakennusvalvonta apuna vai jarruna, hän miettii.

Hän uskoo senkin vaikuttaneen, että kaupunki oli ilman johtajaa vanhan lähdettyä ja ennen kuin uusi aloitti.
– Organisaatio oli ilman johtajaa, eikä ehkä tiedetty kuka vastaa mistäkin, johtamisen puuttuminen teki toiminnasta epämääräisempää.

”Tulee palvella paremmin”

Pressler toteaa, että yrittäjien kokemukset ovat aito ongelma, ja niihin tulee puuttua ja paikallisia yrittäjiä tulee voida palvella paremmin. Hän uskoo Loviisan kaupungin organisaatiouudistuksen tuovan lisää henkeä ja järjestelmällisyyttä toimintaan, myös yrittäjien suuntaan.

Hän lisää, että Loviisassa on noin 1 300 yritystä, joista kyselyyn vastasi 18.
– Jotain on heidän kohdallaan mennyt pieleen. Sekä Posintralle että kaupungille on välttämätöntä tutustua lukuihin ja yrittää petrata.

”Tieto tukee tehtäviä muutoksia”

Yrittäjien antama ankara palaute kaupungin elinkeinopolitiikalle ei Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blomin mielestä ole sitä, millaista palautetta halutaan saada, mutta toisaalta kyselyn tietojen tukevan niitä muutoksia, joita kaupunki on tekemässä.

Muutoksia. Kaupunkiin ollaan perustamassa uutta elinkeinopäällikön virkaa. Paikallisten yritysten palvelu otetaan huomioon kaupungin organisaatiomuutoksessa. kertoo kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom. Kuva Leif Weckström

– Elinkeinopalveluita on jo aiemmin selkeytetty. Nyt olemme muodostamassa uutta elinkeino- ja infrastruktuurikeskusta sekä perustamassa uutta elinkeinopäällikön virkaa, hän kertoo.

Loviisan kaupungin elinkeinopolitiikassa on hänen mielestään tärkeintä nyt tonttien ja tilojen esivalmistelu.
– Jotta laajentuminen tai etabloituminen olisi Loviisassa nopeampaa. On myös tärkeää auttaa työntekijöiden ja paikallisten kumppanien löytämisessä alussa. Tämän palveluprosessin tarkempi läpikäynti ja palvelulupauksen antaminen tehtiin jo syksyllä 2016. Silloin selvennettiin kaupungin eri toimijoiden roolia ja yhteistyömuotoja, mutta se ei vielä täysin näy, Oker-Blom arvioi.

Yrittäjät haluaisivat olla mukana uusien yritysten saamisessa kaupunkiin. Tarvitaanko yrittäjien apua?
– Toivottavasti kaikki loviisalaiset yrittäjät toimivat alueen suurlähettiläinä ja auttavat houkuttelemaan enemmän toimintaa kaupunkiin. Paikalliset yritykset voivat toki auttaa toisiaan kasvamaan ja laajentamaan suosimalla paikallisia alihankkijoita aina kun se on järkevää.

Paikallisia yrityksiä kaupunki voisi hänen mielestään huomioida paremmin niin pienissä kuin isommissa hankinnoissa.
– Asia on työn alla, hän sanoo.

Loviisa on pienentänyt Posintran sopimusta noin 100 000 euroa vuositasolla.
– Posintralla on ollut aika laaja vastuu elinkeinopoliittisista toimista ja yritysten houkuttelemisessa kaupunkiin, mutta on luontevampaa antaa Posintran keskittyä kansainvälisten ja isojen toimijoiden houkuttelemiseen Loviisaan sekä erityisprojekteihin, joka on asia jonka he osaavat erityisen hyvin.

– Pienten ja paikallisten yritysten palvelemista paikan päällä ei voi kokonaan ulkoistaa. Sen otamme nyt huomioon kaupungin organisaatiomuutoksessa, Oker-Blom lupaa.