Ympäristölupa haketukseen heltisi Porlammille

Ei aivan heti. Haketuksen käynnistäminen suunnitellussa mittakaavassa vie aikaa. Kuva on otettu joulukuussa 2016, jolloin pienimuotoinen haketus käynnistyi alueella erillisellä luvalla pieneksi hetkeksi. Arkistokuva: Mika Mykkänen
Lupaehdot ovat yrittäjän mukaan tiukat, mutta toteuttamiskelpoiset.

PORLAMMI Helsingin Erikoishöyläys Oy:n yrittäjä Mika Sara sai mieluisen joululahjan, kun Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi entisen Käkikosken sahan alueelle toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan vuosien väännön jälkeen. Lupa oikeuttaa korkeintaan 150 000 puukuutiometrin vastaanottoon, varastointiin ja hakettamiseen vuodessa.

– Me olemme saaneet näytettyä, että voimme toimia lakien ja asetusten mukaan aiheuttamatta ympäristölle haittaa. Saimme viranomainen uskomaan meitä. Siitähän tässä on kaiken kaikkiaan kyse, Sara sanoo.

– Kokonaisuutena tämä lupaprosessi on venynyt, ei tämä ihan Suomen ennätys ole, mutta ehkä me olemme hyvänä kakkosena, hän vitsailee.

Yrittäjä on omien sanojensa mukaan ollut valmis tekemään tarvittavia muutoksia. Siitä kielii myös se, että lupahakemusta on täydennetty vielä tänäkin vuonna viisi kertaa.
Alueella on tehty myös erillinen katselmus syksyllä, jossa on ollut mukana edustajia muun muassa naapuristosta ja Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnasta. Sen aikana Sara on kertonut toiminnasta.

Tarkkailua ja määräyksiä

Lupaehdot ovat yrittäjän mielestä tiukkoja. Ympäristöluvassa on kolmekymmentä erillistä määräystä, joita on noudatettava. Haketusta ei saa tehdä joulukuussa, kesä-elokuussa eikä virallisina pyhinä ja niiden aattoina. Myös hakkeen kuormaamisen ja puun vastaanoton ajat on määritelty tarkoin ja kellon aikojen kanssa.

– Tavaran vastaanotosta on säädetty aika rankasti. On kohtuutonta, että liikennettä rajoitetaan teollisuusalueella.

Lautakunnan mukaan toiminta sijoittuu asutuksen lähelle ja haketukseen liittyvien toimintojen aikoja on siksi rajattu.

Lisäksi lähin häiriintyvä kohde sijaitsee aivan toiminta-alueen vieressä, ja sen vuoksi toimintaa on rajoitettu myös varastointiin liittyen.

– Erilaisia melumittauksia pitää myös tehdä ja lisäksi meidän täytyy ryhtyä tekemään erillistä maavallia ennen kuin toimintaa voi aloittaa, Sara lisää.

Maavalliin vaaditaan vielä erillinen toimenpidelupa ja se on suuri investointi. Tarkkaa rakentamiskustannusta Sara ei osaa sanoa tässä vaiheessa.

– Olemme luottavaisia, että jossain vaiheessa toiminta käynnistyy.
Saran mukaan toiminnan käynnistyminen luo välittömästi työpaikkoja. Hän on arvioinut uusien työpaikkojen määräksi aiemmin kymmenkunta.

Haketustoiminta voidaan aloittaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Mikäli toiminta aloitetaan ennen lainvoimaisuutta, on yrityksen asetettava 8 000 euron vakuus mahdollisten ympäristövahinkojen varalta.

Toiminta sisätiloihin?

Ympäristöluvassa yritys velvoitetaan myös viimeistään kahden vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta toimittamaan selvitys puun haketustoiminnan siirtämisestä sisätilaan viimeistään neljän vuoden kuluttua.

– Uutta pitää rakentaa. Ne rakennukset, jotka alueella ovat, ovat jo tuotannollisessa käytössä.
Saran arvion mukaan sisätiloihin siirtyminen vaatii erittäin järeän hallin rakentamista, jotta sen sisällä pystyy liikkumaan vapaasti.

– Se ei missään tapauksessa ole edullinen vaihtoehto. Haketusmäärät pitää tuolloin olla isoja, eivätkä alkutuotannon katetuotot ole missään kohdassa suuria.

Iso urakka. Mika Saralla on takana pitkä kamppailu, sillä teollisuusalueen naapurusto on vastustanut haketustoiminnan tuomista alueelle. Arkistokuva: Mika Mykkänen.

Hän sanoo, että haketustoiminta on yritykselle tarpeellinen lisä ja se on ollut suunnitelmissa jo aluetta hankittaessa vuonna 2009.

– Näillä lupaehdoilla toiminnan käynnistäminen on mahdollinen, mutta ei helppo.

Yhteistyökumppanit vetäytyivät

Työtä riittää vielä ennen kuin haketus käynnistyy. Lupaprosessin venymisen vuoksi neuvottelut ja liiketoiminta mahdollisten kumppanien ja voimalaitosasiakkaiden kanssa on aloitettava uudelleen.

– Koko pakka on kasattava nyt alusta lähtien. Ei kukaan ole voinut odottaa 4,5 vuotta.

Sara sanoo, että yhteys vanhoihin yhteistyökumppaneihin on olemassa.

– Bioenergian tarve tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Se on ainakin yksi positiivinen asia.

Uudesta luvasta on vielä mahdollista valittaa. Sara pitääkin erittäin todennäköisenä, että päätös käy vielä kierroksen hallinto-oikeudessa.


Naapuri ihmettelee tehtyä päätöstä

Osa-aikaisesti kaikkina vuodenaikoina teollisuusalueen läheisyydessä vapaa-ajan asunnossaan asuva Heikki Nikali hämmästelee luvan myöntämistä.

PORLAMMI– Ihmettelen kovasti, miten Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta on päätynyt ratkaisuun myöntää Helsingin Erikoishöyläykselle haketusluvan, Heikki Nikali sanoo.
Hän on aktiivisesti vastustanut hakettamiseen liittyvää ympäristölupaa.

– En minä vastusta yrityksen toimintaa, mutta se täytyy tapahtua niin, että ei aiheuteta ympäristöön kohtuutonta haittaa. Tämä vaade koskee tietysti kaikkia ihmisiä ja tuotantolaitoksia.

Nikali sanoo, että lupaa haettiin aiemmin aivan samoille haketusmäärille ja kuljetusmäärille kuin nyt.

– Ainoa todellinen ero nykyiseen hakemukseen on se, että Helsingin Erikoishöyläys ei hae nyt lupaa hakettaa kantoja.

Hän toteaa, että lisäksi haketuslaitteiden määrä on pudonnut kahdesta yhteen.
Haketusaikoja on aikaisempaan verrattuna muutettu, mutta Nikalin näkemyksen mukaan silläkään ei ole suurta vaikutusta, sillä suurimmat haitat ympäristölle tulee haketus- ja kuljetusmääristä.

Meluhaittoja nykyisellään

Nikali sanoo, että toiminnasta aiheutuu haittoja myös nykyisellään.

– Ennen kaikkea nykytoiminnasta syntyy melua ja savuhaittoja. Melun määrä on vain lisääntynyt syksyn aikana. Saharakennuksen edessä, meidän suunnalla on puhallin, jonka meteli on käsittämätöntä ulinaa. Melu on niin kovaa, että pihassamme ei viitsi olla, pitää hakeutua sisätiloihin.

Hän ei usko, että haketuksen aikana melu on alle 55 desibeliä, joka on asetettu melurajaksi.

Hän nostaa esille myös alueelle tehdyn katselmuksen.

– Minusta katselmus olisi pitänyt toteuttaa niin, että nykyiset koneet ovat käynnissä. Silloin oltaisiin saatu todellinen kuva jo nykyisen toiminnan aiheuttavasta melusta. Ihmettelen kovasti, että ympäristölautakunnan jäsenet eivät olleet tätä vaatineet. Haketustoimintahan toteutetaan nykyisen toiminnan päälle. Kyllä ympäristölautakunnan jäsenillä pitää olla hoksottimet kaivaa esille kaikki realiteetit ennen päätöksiä.
Hän itse oli katselmuksen ajankohtana estynyt tulemaan paikalle lomamatkan vuoksi.

Tosiasiat unohtuvat

Nikali toteaa, että lopulta kysymys on siitä muuttuuko naapureiden asuinympäristö yhä enemmän melun ja pölysaasteen pilaamaksi.

– Tämä tosiasia tuntuu unohtuvan niin Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnalta kuin Lapinjärven kunnanhallitukselta ja ympäristöluvan hakijalta itseltään. Vain me naapurit muistutamme siitä. Kovin yksinäistä on, ei tue Lapinjärvi – ei Loviisa.

Hän viittaa vastauksissaan myös Vaasan hallinto-oikeuden kumoamaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston tekemään päätöksen perusteluihin, jossa ympäristölupa kertaalleen hylättiin. Hallinto-oikeus palautti asian käsittelyn kuntatasolle, jonne se kuuluu.

– Vaikuttaa siltä, että aluehallintovirasto teki virkamiespäätöksenä ympäristöpolitiikkaa, nyt Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta tekee enemmänkin kunnallispolitiikkaa, jossa rahan voima jyllää.
Aiotteko valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen?
– Asia pitää tutkia ja keskustella naapureiden kanssa.

Loviisan Sanomat haastatteli myös aivan Helsingin Erikoishöyläys Oy:n tontin lähietäisyydessä asuvaa henkilöä, joka on vastustanut haketuslupaa sen käsittelyn eri vaiheissa. Hän kertoi näkemyksiään puhelimessa, mutta kielsi niiden julkaisun myöhemmin vedoten siihen, ettei ollut varautunut haastatteluun.

Aikajana
  • Helsingin Erikoishöyläys Oy toimitti ensimmäisen puun lyhytaikaista varastointia ja haketusta koskevan ympäristöluvan 31.7.2013 Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnalle.
  • Lautakunta siirsi 19.8.2013 asian Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsiteltäväksi. Syynä oli mm. suuri haketusmäärä. AVI teki kielteisen päätöksen 30.5.2014. Helsingin Erikoishöyläys Oy valitti päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen.
  • Vaasan hallinto-oikeus kumosi ja poisti AVI:n päätöksen 20.6.2016 ja siirsi asian takaisin Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan käsittelyyn. Lautakunta myönsi ympäristöluvan 14.12.2017 kokouksessaan. Päätöksen antopäivä oli 22.12.2017.