Yläkoulun väistötiloissa ”tavanomaiset mikrobipitoisuudet”

Yläkoulun väistötilat. Uusintatutkimusta suositellaan tehtävän talviaikana. Kuva Eija Kosonen
Ammattioppilaitos Edupolin tiloissa Loviisan Johtajantiellä tehdyissä mikrobitutkimuksissa ei kaupungin tiedotteen mukaan havaittu mitään hälyttävää.

LOVIISA Delete Finland Oy:n tekemän tutkimuksen yhteenvedon mukaan mikrobipitoisuudet olivat tavanomaisia kaikissa tutkituissa tiloissa.

Koska mittaus suoritettiin pakkaskauden ulkopuolella eli 24.7.2018, analyysin tulkinnassa huomioitiin ulkoilman kosteusvaurioindikaattorit ja mikrobipitoisuudet. Pitoisuudet olivat Deleten mukaan melko korkeat näytteenottopäivänä.

Tutkimusraportin lopussa suositellaan ensimmäisen kerroksen porrashuoneen mittauksen uusintaa talviaikaan. Heinäkuussa otetussa näytteessä mikrobipitoisuudet olivat muihin verrattuna hieman korkeammat.

Harjurinteen koulun yläkoulun toiminta siirtyi tilapäisiin tiloihin osoitteeseen Johtajantie 12 lukuvuoden 2018–19 alussa.