Viekasta vaalivaikuttamista

Tunnelmat huhtikuun eduskunta- ja toukokuun europarlamenttivaalien ympärillä alkavat tiivistyä sekä ehdokkaiden ja puolueiden vaalikampanjat pyöriä pian täydellä tehollaan. Perinteisiä puolueiden ja ehdokkaiden vaalitelttoja pystytellään tuttuun tapaan edelleen Loviisan torille sekä Loviisan seudun kylille. Ehdokkaiden vaalikiertueet ja tupaillat ovat edelleen suosittuja ja tehokkaita, vaikka vaikuttamisen painopiste on yhä selkeämmin siirtynyt tiedotusvälineisiin sekä erityisesti sosiaaliseen mediaan.

Näyttää siltä, että edessä olevat vaalit käydään melko lailla sähköisemmissä tunnelmissa kuin koskaan aikaisemmin. Kirjaimellisestikin. Sähköisen sosiaalisen median merkitys näyttää korostuvan entisestään eikä pelkästään myönteisessä mielessä. Verkossa liikkuu jo nyt suuri määrä puolueiden vaalimainoksista tehtyjä pilkallisia meemejä sekä lukuisa joukko väärennöksiä, joita ei aina ole helppoa erottaa aidoista vaalimainoksista. Esimerkiksi kokoomuksen ”Autot kuuluvat teille” -tienvarsimainoksesta leviää kymmenittäin erilaisia pilailuversioita. Esimerkiksi ”Taksit kuuluvat meille”-versiossa naljaillaan Vihreille.

Osa pilailumainoksista on toki hauskoja ja harmittomia, mutta mukana on myös suoranaisia mauttomia törkyteoksia sekä jopa vaalihäirinnäksi luokiteltavaa aineistoa. Niitä liikkuu sekä kansallisella että paikallisilla sivustoilla. Aiemmissa vaaleissa ongelmaksi koettiin monasti esimerkiksi viiksien tai kirkkoveneiden piirtely kadunvarsien vaalijulisteisiin tai julisteiden muu sabotoiminen. Sosiaalisessa mediassa vaalihäirinnän keinot ovat huomattavasti monipuolisemmat sekä tehokkaammat.
Vaalihäirinnän eri keinojen keksimisessä vain mielikuvitus on rajana. Vaalihäirintää voi olla esimerkiksi jonkun ehdokkaan tai puolueen perusteeton syyttäminen vaalihäirinnästä.

Vaalihäirinnällä tai vaalivaikuttamisella tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään asiattomin keinoin esimerkiksi kohdistaa vaalijärjestelmään, äänestäjiin tai ehdokkaisiin mielipiteen muokkausta tai epäluottamuksen kasvattamista demokraattista järjestelmää kohtaan. Esimerkiksi Ruotsin viime syksyn valtiopäivävaaleissa vaalihäirintää tehtiin monin eri tavoin esimerkiksi levittämällä sosiaalisessa mediassa uskottavan näköisiä, mutta valheellisia ”todisteita” eri puolueiden vaalimainoksista sekä ehdokkaiden sanomisista ja tekemisistä. Laajalle levinneitä valheita eivät epätoivoiset korjaukset ja oikaisupyynnöt enää tavoittaneet. Miksi ja ketkä Ruotsin vaaleja halusivat häiritä, on edelleenkin hämärän peitossa. Kyseessä saattoi olla pyrkimys aiheuttaa sekaannusta sekä kylvää epäluottamusta yhteiskuntaa kohtaan tai pelkästään vain typerää ilkivaltaa.

Sosiaalisessa mediassa vaalimainonta voi tekoälyn ja algoritmien avustamina olla niin juonikasta, ettei ihminen useinkaan ymmärrä olevansa valikoidusti ja tarkasti sen kohteena. Erityisesti Facebookia on kritisoitu ”pimeiden mainosten” käytöstä. Niiden kohteeksi joutuva ei useinkaan edes tunnista sivujensa sisältövirrassa liikkuvia tarinoita kohdennetuksi vaikuttamiseksi. Pienryhmille kohdennettu mainonta on yleensä tehokkaampaa kuin suurille kansanjoukoille levitettävät viestit eikä räätälöity mainonta sinänsä ole mitenkään epäeettistä. Äänestäjien on kuitenkin hyvä olla mediakriittisiä ja ymmärtää olevansa verkossa vaikuttamisen kohteena.

Facebook on jo ilmoittanut kiristävänsä poliittisten mainosten sääntelyä ja tallentavansa tiedot niistä vuosien ajaksi. Facebookin ilmoittama käytäntö alkaa maaliskuun lopussa. Eli hieman ennen huhtikuussa pidettäviä Suomen eduskuntavaaleja. Facebookin mukaan sen on tarkoitus suojella erityisesti europarlamenttivaaleja vaalihäirinnältä ja sopimattomalta vaalivaikuttamiselta. Nähtäväksi jää. Facebook ja Twitter pyrkivät myös poistamaan mahdollisimman nopeasti väärennetyt profiilit palveluistaan. Niitä on poistettu myös Loviisan Sanomien Facebook-ryhmästä.

Tulevien vaalien informaatiovaikuttamisen uusiin ilmenemismuotoihin sekä suoranaiseen vaalihäirintään on syytä varautua myös Suomessa. Yleissivistys ja medialukutaito ovat parhaita keinoja suojautua epäterveeltä vaikuttamiselta.