Vesiliikelaitos Kymenlaakson Sähkön tiloihin?

Muutoksia. Kymenlaakson Sähkö Oy on siirtymässä pois Loviisasta. Vesiliikelaitos on kiinnostunut toimitilojen ostosta. Arkistokuva Auli Henriksson
Kymenlaakson Sähkö Oy on siirtymässä pois Loviisasta ja luopuu toimitiloistaan Chiewitzinkadulla. Eri puolille kaupunkia hajasijoitettu Loviisan vesiliikelaitos haluaisi ostaa toimitilat itselleen.

LOVIISA  Loviisan vesiliikelaitos on ollut hajasijoitettuna eri puolille kaupunkia koko olemassa olonsa ajan, eli 1.1.2010 alkaen.

Toimisto on teknisen keskuksen alakerrassa Kuningattarenkadulla, kenttähenkilöstön työ- ja sosiaalitilat Porvoonkadun varikolla, LVI-tarkastaja on satamatalossa ja varastoja on sekä paloasemalla että niin sanotulla ”Elannon varastolla.” Tiloista on maksettu sisäistä vuokraa kaupungille.

Koko henkilöstön ja toimintojen sijoittaminen samoihin tiloihin tehostaisi vesiliikelaitoksen johtajan Markku Paakkarisen mukaan toimintaa ja lisäksi tuottavuutta, lisäksi varastotoiminnat helpottuisivat.

Tekninen keskus on muuttamassa pois nykyisistä vuokratiloista perusturvalta saneerattaviin tiloihin, eikä vesiliikelaitos mahdu enää mukaan.
– Muitakin kaupungin omia tyhjiä tai tyhjentyviä tiloja on tutkittu, mutta toimivaa ratkaisua ei ole löytynyt, Paakkarinen toteaa.

Tilat saneerattu

Kymenlaakson Sähkö on tehnyt tarjouksen tilojen myynnistä. Kahdella tontilla on toimisto- ja varastorakennus, pientalo sekä varastorakennus. Tilat on saneerattu vuonna 2008 ja ne soveltuisivat vesilaitoksen toimisto- ja varikkokäyttöön.

Vesiliikelaitos maksaa nykyisellään tilavuokria noin 53 000 euroa vuodessa, ja on arvioitu lainan voitaneen maksaa pois alle kymmenessä vuodessa. Rahoitus järjestettäisiin niin, että lainanottovaltuuden puitteissa tehdään määrärahansiirto Pernajan runkolinjoilta toimitilahankintaan. Pientalosta saadaan vuokratuloa noin 10 000 euroa vuodessa. Pientalo voitaisiin myös lohkoa ja myydä pois.

Loviisan vesiliikelaitoksen johtokunta käsittelee kiinteistön ostoa tämän viikon keskiviikon kokouksessaan. Mahdollinen osto menee vielä Kymenlaakson Sähkö Oy:n hallituksen vahvistettavaksi.