Vesiliikelaitoksen liikevaihto ei toteudu budjetin mukaisesti

Vesiliikelaitoksen liikevaihto 1-8/2017 oli osavuosikatsauksen mukaan 1 881 195 euroa.

LOVIISA Talousarvion mukaan koko vuoden liikevaihto olisi 3 824 600 euroa. Ennuste koko tilikaudelle on, että liikevaihto ei tule toteutumaan talousarvion mukaan.

Tilintarkastajan väliraportin mukaan toteumaprosentti
elokuun lopussa oli 49 %. Liikevaihdon luvuista puuttuu heinäkuun ja elokuun laskutus, koska laskutus tapahtuu neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden jaksoissa. Syyskuun lasku on mittarilasku, jolloin arviolaskut tasataan.

lnvestointien toteuma elokuun lopussa oli 2 025 058 euroa. Talousarvio koko vuodelle on 2 790 000 euroa. Vesihuoltopäällikön mukaan investoinnit toteutuvat talousarvion mukaan.

Seurannassa ei ole huomioitu ELY-keskuksen avustusta, joka on 280 000 euroa. Se on myönnetty mutta maksetaan annettujen selvitysten perusteella. Avustus on tulossa Pernaja-Koskenkylä -vesihuoltohankkeeseen.

Kieliasua korjattu 24.1.2018 klo 8.30