Aikaa selvittää. KHO antoi Vesiliikelaitokselle runsaat kaksi vuotta aikaa selvittää jätevesien purkupaikan vaihtoehtoja. Kuva: Hbl
Korkein hallinto-oikeus jätti tutkimatta Valkon kyläyhdistyksen ja Loviisan seudun Eränkävijöiden valituksen.

VALKO Yhdistykset hakivat muutosta Vårdön jätevesiputkiston purkupisteen siirtämiseksi nykyistä paikkaa ulommas. Yhdistysten mukaan nykyinen purkupaikka Vårdön ja Svartholman välillä on paikassa, jossa ravinteet ja saasteet leviävät virkistyskäytössä oleville rannoille niitä liaten ja vettä samentaen.

Vaasan hallinto-oikeus hylkäsi yhdistysten aluehallintoviraston päätöksestä tekemän valituksen. Aluehallintoviraston päätös edellytti, että Vesiliikelaitoksen on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

KHO jätti tutkimatta yhdistysten valituksen, koska hallintolain mukaan päätökseen, jolla viranomainen on hylännyt virheen korjaamista koskevan vaatimuksen, ei saa hakea muutosta valittamalla.

KHO kuitenkin lisäsi jätevedenpuhdistamon ympäristölupaan uuden lupamääräyksen, jonka mukaan Loviisan Vesiliikelaitoksen tulee toimittaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolle viimeistään 31.12.2019 tai sitä ennen mahdollista jätevedenpuhdistamon toiminnan laajentamista koskevan hakemuksen yhteydessä selvitys jätevesien purkupaikkavaihtoehdoista. Lupaviranomainen voi täydentää lupaa selvityksen perusteella.

Vesiliikelaitoksen päällikön Markku Paakkarisen mukaan vaihtoehtoisten purkupaikkojen etsiminen aloitetaan välittömästi.

– Pistetään homma käyntiin ja etsitään asiantuntijoita.

Hän arvioi, että purkupaikan vaihdolle löytyy sekä puoltajia että vastustajia. Vårdön ja Svartholman välillä vesi on jo ”suttuista”. Ulompana vesi on kirkkaampaa. Puntaroitavaksi tuleekin, kannattaako puhtaita vesiä kuormittaa vai ei.

– Perustelut puoleen tai toiseen ovat tutkimatta.

Valitus koski lupaa vuodelta 2012. Sen jälkeen vedenpuhdistamon kapasiteettia on lisätty ja laitoksella on noudatettu vuoden 2014 lupaehtoja, jotka eivät olleet lainvoimaisia valituksen vuoksi. Paakkarisen mukaan uudemmat lupaehdot ovat olleet tiukemmat kuin vuoden 2012 luvassa.

Vårdön puhdistamolla käsitellyt jätevedet johdetaan noin 800 metrin pituista purkuputkea pitkin Vårdön saaren itäpuolella olevan Loviisanlahden suulle. Veden syvyys on purkupaikalla 3,5 metriä. Vuonna 2013 valmistuneen luokituksen mukaan Loviisanlahden vesi on luokiteltu ekologiselta tilaltaan välttäväksi.