Vesikasveja kartoitetaan Lapinjärvellä

Heinä-elokuussa. Kartoitukset tehdään kanootista käsin ja kahlaten käyttäen apuna vesikiikaria sekä erilaisia kasviharoja. Lapinjärvi on yksi tutkimusjärvistä. Kuva Marke Kalliola
Vesikasveja kartoitetaan tänä kesänä kahdeksalla järvellä Uudellamaalla.

LAPINJÄRVI Kartoituksia suoritetaan Lapinjärven lisäksi Askolassa, Lohjalla, Nurmijärvellä ja Kirkkonummella.

Kartoitukset tehdään heinäkuun lopun ja elokuun lopun välisenä aikana Tarkemmat järvikohtaiset ajankohdat selviävät kesän edetessä ja riippuvat osin kartoitusjakson sääolosuhteista.

Vesikasveja kartoitetaan niin sanotuilla kasvillisuuslinjoilla, joita on tänä kesänä vesistön koosta riippuen 4-8 kpl/järvi. Linjat ulotetaan rannasta ulapalle päin niin pitkälle kuin kasvillisuutta riittää. Ilmaversoisten kasvien lisäksi kartoitetaan myös kelluslehtiset, uposlehtiset ja pohjalla kasvavat pohjalehtiset kasvit.

Kanootista ja kahlaten

Kartoitukset tehdään kanootista käsin ja kahlaten käyttäen apuna vesikiikaria sekä erilaisia kasviharoja. Maastotyöhön kuluu aikaa yleensä päivä tai pari järveä kohti. Yhdellä järvellä kuluvaan aikaan vaikuttavat muun muassa sääolosuhteet sekä linjojen ja kasvillisuuden määrä järvellä. Linjoille siirtymiseen ja järvellä kulkemiseen käytetään kanoottia.

Kasvillisuuskartoitukset suoritetaan Uudellamaalla vuosittain vaihtuvilla järvillä heinä-elokuussa, jolloin vesikasvillisuus on runsaimmillaan. Kartoitukset ovat osa laajempaa ELY-keskuksen seurantaa, jonka tavoitteena on selvittää vesistöjen tilaa vesinäytteiden ja biologisten muuttujien avulla. Biologisia muuttujia ovat vesikasvien lisäksi mm. kalat, pohjaeläimet ja kasviplankton. Kartoituksista saatavia tietoja käytetään järvien tilan arvioinnissa ja ekologisen tilan luokittelussa.

Vesikasvillisuuskartoitukset tilaa Uudenmaan ELY-keskus ja toteuttaa Silvestris luontoselvitys Oy.