Vesihuoltohanke kääntymässä loppusuoralle

Vesihuoltohanke etenee. Arkistokuva Pernajan vesiosuuskunnan linjaston rakennustöistä Isnäsistä. Linja yhtyy Loviisan Vesiliikelaitoksen Isnäsin ja Pernajan kirkonkylän väliseen runkoyhteyteen, jolloin saariston jätevedet kulkeutuvat Vårdön puhdistamolle.
Loviisan Vesiliikelaitoksen vesihuollon kehittämishankkeen viimeisen runkoyhteyden rakentaminen Koskenkylään on käynnistynyt.

LOVIISA/PERNAJA  Loviisan Vesiliikelaitoksen vesihuollon kehittäminen vanhan Pernajan alueella alkaa kääntyä pikkuhiljaa loppusuoralle vajaan seitsemän vuoden jälkeen. Hanke alkoi kuntaliitoksien myötä vuonna 2010.

Viitisen miljoonaa euroa maksavan kokonaisuuden valmistumisen myötä Pernajan alueen jätevedet puhdistetaan Vårdön puhdistamolla.

Lisäksi Myrskylän hyvälaatuista pohjavettä voidaan johtaa Loviisan keskustan kautta Pernajan suuntaan Isnäsiä myöten. Kehittämishanke lisää vesihuollon toimintavarmuutta oleellisesti.

Loviisan Vesiliikelaitoksen vesihuoltopäällikkö Markku Paakkarinen kertoo, että rakennustöiden osalta tilanne tällä hetkellä on se, että Pernajan kirkonkylän ja Isnäsin välinen runkolinja on viimeistä silausta vaille valmis.

– Koskenkylään johtavan runkolinjan rakennustyöt ovat käynnistyneet. Kaivuutyöt ovat alkaneet Pernajan kirkonkylästä Koskenkylän suuntaan.

Hän arvioi, että kaivuutöiden osalta rakennuskohde on paras, vaikka haasteita on sielläkin paikka paikoin.
Koskenkylän jokirannasta on jo poistettu risukkoa ja puustoa tulevan runkolinjan työmaalta. Muita valmistelevia töitä on myös jo tehty.

– Siellä on jo nyt porattu putket Koskenkylänjoen alitse.

Tavoitteena on, että linja olisi valmis keväällä 2018. Loviisan ja Pernajan kirkonkylän välinen uusi runkoyhteys on ollut käytössä vuoden verran.

Puhdistamoja ohitettu

Vesihuoltohankkeen alkaessa vuonna 2010 todettiin, että suurimmat haasteet jätevesien käsittelyssä kohdistuvat vanhan Pernajan alueeseen. Puhdistamot ovat olleet rakenteellisesti huonokuntoisia ja puhdistustulokset eivät ole kaikilta osin vastanneet ympäristöluvissa vaadittuja ehtoja.

Paakkarinen kertoo, että vanhoja jätevedenpuhdistamoja on jo saatu pois käytöstä ja lisää poistuu pian. Esimerkiksi Pernajan kirkonkylän puhdistamo on ohitettu viime kesänä. Vanha puhdistamo on tarkoitus purkaa tänä vuonna.

– Lisäksi Isnäsin puhdistamo on tarkoitus ohittaa vielä tänä keväänä.

Hän arvioi, että se tullaan tekemään touko-kesäkuussa, jonka jälkeen myös Rönnäsin mökkialueen yksityinen puhdistamo jää pois käytöstä.

Viimeinenkin elinkaarensa päässä oleva jätevedenpuhdistamo Koskenkylästä poistuu käytöstä näillä näkymin vuonna 2018.

– Saattaa olla, että tämä tapahtuu aikaisemminkin. Jatkossa Koskenkylän jätevesi tulee Pernajan kirkonkylän kautta Loviisaan ja Vårdön puhdistamolle.
Kovan kuorman alla oleva puhdistamo sijaitsee jokirannassa.

Liljendalin jätevedet käsitellään edelleen omassa puhdistamossa, joka toimii hyvin ja lupaehtojen mukaisesti.