Vastuullista paikallisjournalismia

Loviisan Sanomat osallistuu useiden muiden tiedotusvälineiden tapaan maanantaina alkaneeseen Vastuullista journalismia -kampanjaan, jolla juhlistetaan samalla 50 vuotta täyttävää Julkisen sanan neuvostoa. Tasan 50 vuotta sitten tiedotusvälineiden kustantajat ja toimittajat perustivat Julkisen sanan neuvoston tulkitsemaan hyvää journalistista tapaa ja puolustamaan sanan- ja julkaisemisen vapautta.

Neuvosto on niin sanottu itsesääntelyelin, jolle kuka tahansa voi tehdä kantelun, mikäli arvioi sääntelyn piirissä olevan tiedotusvälineen toimineen journalistin ohjeiden ja journalismin etiikan vastaisesti. JSN:n langettavan päätöksen saaneen tiedotusvälineen on julkaistava neuvostolta saamansa moitteet.

Vastuullista journalismia -kampanjan tarkoituksena on kertoa mitkä tiedotusvälineet kuuluvat JSN:n piiriin, ja ovat velvollisia noudattamaan Journalistin ohjeita sekä hyvää journalistista tapaa. Siihen kuuluu muun muassa pyrkimys tehdä mahdollisimman virheetöntä sisältöä. Aina siihen ei kuitenkaan pystytä. Suurempia ja pienempiä virheitä sattuu aika ajoin. Yksi JSN:n sääntöjen ja Vastuullisen journalismin -tärkeimpiä periaatteita on, että tiedotusvälineellä on velvollisuus korjata olennaiset virheensä niin, että lukija ja katsoja sen huomaavat.

Journalistin ohjeiden mukaan ei riitä, että virheellisen tiedon poistaa esimerkiksi lehden verkkosivuilta. Tieto julkaistusta virheestä ja sen oikaisusta on julkaistava lehden verkkosivuilla ja lisäksi myös paperilehdessä, mikäli virhe on myös sinne päätynyt.

Läheskään kaikki eivät silti näitä sääntöjä noudata. Suomessa ja maailmalla julkaistaan runsaasti uutisia, jotka ovat usein tarkoituksellisesti valheellisia ja harhaanjohtavia.
Valeuutisten julkaisijoilla ei ole velvollisuutta oikaista virheellisiä uutisia.Näinä aikoina esimerkiksi Facebookissa ja muissa sosiaalisen median kanavissa vastuuttoman median valeuutiset leviävät tehokkaasti sekä kilpailevat yleisöstä JSN:n sääntöihin sitoutuneiden tiedotusvälineiden kanssa. Oikaisupyyntöihin ei valemedian suunnasta yleensä edes vastata, eivätkä mahdolliset tutkintapyynnöt tai kalliit ja hankalat oikeusprosessit yleensä johda mihinkään.

Oma lukunsa ovat monet journalismilta näyttävät mainosjulkaisut, joissa toimittajaksi tekeytyvä kirjoittaja saattaa maksua vastaan ylistää tuotetta tai palvelua sekä kehottaa ostamaan. Sitä eivät JSN:n sääntöihin sitoutuneet tiedotusvälineet eivätkä toimittajat saa tehdä. Journalismin ja mainonnan erottaminen toisistaan on osa vastuullisen journalismin perusperiaatteita.

”Vastuullisuus ei tarkoita sitä, että aina onnistumme, mutta jos mokaamme, niin korjaamme virheemme.”

JSN:n itsesääntelyn piirissä toimivalle medialle on tärkeää, että yleisö ymmärtää vastuullisen journalismin merkityksen demokratialle ja avoimelle kansalaisyhteiskunnalle.
Siksi myös meille on tärkeää noudattaa alan sääntöjä, pyrkiä totuudenmukaiseen sisällöntuotantoon sekä oikaista avoimesti mahdolliset virheet. Loviisan Sanomien nettiportaalissa on erillinen sivusto, jossa voi lähettää toimitukselle oikaisupyynnön sekä linkki ja ohjeet kantelun tekemiselle, mikäli kantelijan mielestä emme julkaisisi oikaisua asianmukaisesti tai muuten rikkoisimme journalistin ohjeita.

Samalla sivustolla on myös lista Loviisan Sanomien julkaisemista oikaisuista. Lista näyttää melko pitkältä, ja sitä onkin. Joillekin se saattaa kertoa, että virheitä tehdään paljon. Joillekin taas, että virheitä oikaistaan aktiivisesti. Molemmat pitävät varmaankin paikkaansa. Vastuullisuus ei tarkoita sitä, että aina onnistumme, mutta jos mokaamme, niin korjaamme virheemme. LS:n julkaisukynnys oikaisuille on matala. Pienetkin virheet pyritään oikaisemaan aina, mikäli ne huomataan tai niistä saadaan toimitukselle tieto. Se on osa pyrkimystämme yhä vastuullisempaan journalismiin.

Lovarin oikaisupyyntölomakkeen lopussa on teksti ”Kiitos avustasi!” LS:n toimituksessa koetaan, että tieto olennaisesta virheestä ja pyyntö sen oikaisemisesta ei ole pottuilua tai saivartelua. Päinvastoin. Se on toivottavaa ja tarpeellista laatuyhteistyötä toimituksen ja lukijoiden välillä. Sellaisesta olemme kiitollisia. Vastuullista journalismia parhaimmillaan.

Linkki LS 12.3.2018: LS on mukana Vastuullista journalismia -kampanjassa.