Valmistuu syksyksi. Risteysalueen selkiinnyttämisen yhteydessä loivennetaan Vårdöntien kurvia. Kuva Eija Kosonen
Vårdöntien ja Ilmarisentien risteysaluetta selkeytetään parhaillaan Valkossa. Samalla Vårdöntien kurvi loivenee ja linja-autopysäkkien paikat vaihtuvat.

VALKO Risteysalueen maanrakennustyöt alkoivat viime viikolla. Urakan on määrä olla valmis syyskuussa, mutta yhdyskuntatekniikan päällikkö Markus Lindroos uskoo niiden valmistuvan aiemmin.
– Työt ovat jatkoa yhdystien rakentamiselle Ilmarisentieltä Troolisatamaan. Nyt selkiytetään risteysaluetta kaupan edustalla.
Valkon kaupan edustalla oleva iso kivi toimii jatkossa eräänlaisena liikenteenjakajana.
– Kaupungista päin tultaessa Ilmarisentielle, Troolisatamaan, venelaitureille ja kerrostalolle menevä liikenne kulkee kiven vasemmalta puolelta ja Vårdöhön menevä liikenne oikealta puolelta. Linja-autot eivät enää kierrä ison kiven ympäri, vaan uusi pysäkkipari rakennetaan kaupan tuntumaan Vårdöntien puolelle, Lindroos selvittää.
Lisäksi Vårdöntien varren kevyenliikenteenväylää jatketaan kaupan edestä.

Työn alla oleva risteysalue asfaltoidaan vielä tänä kesänä. Sen sijaan Ilmarisentien asfaltointi jää ensi kesään.
Hanke kuuluu teknisen lautakunnan kuluvan vuoden kadunrakennusinvestointeihin. Vårdöntien ja Ilmarisentien risteyksen kunnostukseen ja yhdystien rakentamiseen Ilmarisentieltä Troolisataman aallonmurtajalle varattiin 100 000 euroa kauppa- ja teollisuusalueiden katujen rakentamisen määrärahaa.