Vanhusten pitkäaikainen laitoshoito loppuu Loviisassa

Kotihoidon asiakkaiden määrä on noussut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana ja yhä useampia monisairaita hoidetaan kotona.

LOVIISA  Perusturvalautakunnan budjettiehdotuksen mukaan vanhusten pitkäaikaisesta laitoshoidosta luovutaan ja ympärivuorokautinen hoito järjestetään kokonaan tehostetun palveluasumisen avulla.

Taasiakoti muutettiin jo tämän vuoden alussa tehostetun palveluasumisen yksiköksi. Uusi tehostetun palveluasumisen yksikkö valmistuu Harmaakalliolle viimeistään ensi vuoden alussa. Samalla Loviisan kaupungin ympärivuorokautisen hoidon omat paikat vähenevät 12 paikalla.

Hemgårdenin, Maritakodin ja Hamberginkodin asiakkaat ja henkilökunta muuttavat Harmaakallion palveluasumisen yksikköön ja samalla vanhusten pitkäaikainen laitoshoito lakkaa Loviisassa.

Senioripalvelujen palvelupäällikkö Lisbeth Forsblom kertoo, että kun laitospaikan kuukausimaksu määräytyy tulojen perusteella, tehostetussa palveluasumisessa ruoka, vuokra ja hoito maksetaan erikseen. Vuokraan voi hakea asumistukea Kelasta.

– Harmaakalliolla vuokra on vielä auki, mutta vuokra varmasti nousee niillä, jotka asuvat nyt vanhainkodissa, kuten Hamberginkodissa.

Säästöä 400 000 euroa

Henkilökunnan tarve vähenee ympärivuorokautisessa hoidossa osittain siksi, että hoitopaikat keskitetään suurempaan yksikköön ja osittain siksi, että paikkaluku vähenee. Tämä tarkoittaa 400 000 euron säästöä vuodessa.

Budjettiesityksen mukaan yksi osastonhoitajan tehtävä ja 2,5 lähihoitajan tehtävää on vähennetty jättämällä täyttämättä vapautuneet tehtävät. Lisäksi ensi vuoden aikana palkkasäästöä syntyy vähentämällä sijaisiin varattua määrärahaa. Osaa vakinaisesta henkilöstöstä käytetään sijaisina. Vuoden 2018 aikana henkilöstöä siirtyy lisäksi eläkkeelle.

Palvelutalo Onnelan laajennuksen on määrä valmistua ensi vuonna. Perusturvalautakunta esittää, että laajennukseen tulee 15 paikkaa.

Ennaltaehkäisystä kiinni

Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkaluku oli vuoden 2016 tilinpäätöksessä 64, tämän vuoden talousarviossa 41.

Laitoshoidon lyhytaikaishoitopaikkojen lukumäärä laskee viime vuoden tilinpäätöksen 18 paikasta ensi vuoden talousarviossa 13–14 paikkaan.

Odotusaika ympärivuorokautiseen hoitoon oli viime vuoden tilinpäätöksen mukaan keskimäärin 49 vuorokautta siitä, kun päätös siitä on tehty. Tämän vuoden talousarvion mukaan odotusaika on 25–30 vuorokautta. Jatkossa keskimääräiseksi odotusajaksi arvioidaan 30 vuorokautta.

Talousarvioehdotuksen riskiarvion mukaan ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen on kiinni ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan hoidon sekä kotipalvelun onnistumisesta. Jos tässä ei onnistuta, riskinä on vanhusten päätyminen eri sairaalaosastoille, mikä taas kasvattaa kustannuksia.

Siksi henkilöstön jaksamista ja työmotivaatiota on tuettava. Lisäksi kotihoidon resurssien on oltava riittävät ja tietotason korkea.

Forsblomin mukaan kotihoidon toimintatapoja on muutettu viime vuosina paljon. Kotihoidossa työskentelee tällä hetkellä 62 lähihoitajaa, kahdeksan sairaanhoitajaa, sekä yksi fysioterapeutti, yksi kuntohoitaja, muutama palvelunohjaaja sekä muita ammattilaisia.

Miten kotihoidon tarve ja henkilöstön määrä sitten saadaan kohtaamaan? Forsblomin mukaan tilannetta on vain seurattava ja lisättävä henkilökunnan määrää tarpeen mukaan.

– Ikäihmiset ovat nykyisin paremmassa kunnossa kuin aikaisemmin. Vain pieni osa tarvitsee apua ja hoitoa.

Hangossa paljastui äskettäin tapaus, jossa kotihoidon piirissä ollut yli 90-vuotias nainen menehtyi aliravitsemukseen. Hän oli lisäksi maannut likaisissa lakanoissa. Ovatko tällaiset tapaukset estettävissä?

– On niin vaikea vastata, kun taustoja ei tiedä. Tuntuu kyllä omituiselta, että näin voi tapahtua, Forsblom huokaa.

Yli 800 senioria lisää

Loviisan kaupungin asukkaista 11 prosenttia eli 1 662 ihmistä on yli 75-vuotiaita.
Vuonna 2020 yli 75-vuotiaiden lukumäärän arvioidaan nousevan 1 950:een ja vuonna 2025 yli 75-vuotiaiden määräksi arvioidaan 2 500.

Kotihoidon asiakkaiden määrä on noussut merkittävästi viimeisen kahden vuoden aikana ja yhä useampia monisairaita hoidetaan kotona.

Haasteeseen pyritään vastaamaan ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa hoitoa kehittämällä.

”Henkilökunnan muuttuneen suhtautumistavan tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten edellytyksiä selviytyä arjen toiminnoista ja lisätä heidän hyvinvointiaan sekä mahdollistaa osallisuutta ja vaikuttamista”, esityksessä todetaan.

Yli 75-vuotiaita on säännöllisessä kotihoidossa tällä hetkellä 269 henkilöä (tilinpäätös 2016). Tämän vuoden talousarvion mukaan heitä on 280. Luvun ennakoidaan nousevan ensi vuonna kolmeensataan ja vuoden 2019 talousarviossa luku on noussut 310:een.

Ikäluokassa alle 75 vuotta säännöllinen kotisairaanhoito mukaan lukien säännöllisessä kotihoidossa oli viime vuonna 53 ihmistä, tämän vuoden talousarvion mukaan 90, ensi vuoden talousarvion mukaan 50 ja vuoden 2019 talousarvion mukaan ei yhtäkään.