Aina vain. Alkoholin ja muiden päihteiden väärinkäyttö on tilastokärjessä kun listataan lastensuojeluilmoitusten ja huostaanottojen syitä. Kuva Auli Henriksson
Loviisan sote-kustannukset olivat viime vuonna kuusi prosenttia keskiarvokustannuksia matalammat. Säästöjä on tullut erityisesti lastensuojelussa.

LOVIISA Sijaishuollon vuorokausia oli Loviisassa ja Lapinjärvellä viime vuonna yhteensä 3790 edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2015 Lapinjärvellä sijoitusvuorokausia oli 557 ja viime vuonna 505. Loviisassa sijoitusvuorokausia oli 8734 vuonna 2015 ja viime vuonna 5501. Yhteensä Loviisan ja Lapinjärven sijoitusvuorokaudet olivat 9291 vuonna 2015 ja viime vuonna 5501.

Sijoitusvuorokausien vähentyminen näkyy suoraan kaupungin kukkarossa. Edullisinta kodin ulkopuolelle sijoittaminen on sijaisperheessä. Laitoshoidossa edullisinta on sijoitus perheryhmäkodissa, jossa keskimääräinen vuorokausihinta on 182 euroa. Keskiraskaassa laitoksessa keskimääräinen vuorokausihinta on 285 ja erityislaitoksen, ns. koulukodin, keskimääräinen vuorokausihinta on 322 euroa. Kiireellinen sijoitus esimerkiksi nuoren päihteidenkäytön vuoksi voi kestää muutamasta vuorokaudesta maksimissaan kahteen kuukauteen. Joskus lapsi on huostaan otettuna täysi-ikäisyyteen asti.

Kokonaan sijoituksista ei pyritä eroon. – Täysin sijaishuollosta pois ei pyritä, vaan siihen tulee olla mahdollisuus. Aina tulee olemaan vanhempia, jotka eivät jaksa, tai nuoria, joiden käytös on sellaista, että vanhemmat eivät pysty sitä pysäyttämään, toteaa Loviisan kaupungin lasten ja nuorten palvelujen palvelupäällikkö Jaana Iivonen.

Tyytyväinen. Palvelupäällikkö Jaana Iivonen on tyytyväinen uudistuksiin, joissa apua voi hakea nyt huomattavasti matalammalla kynnyksellä. Aiemmin apua sai vain, jos oli lastensuojelun asiakas. Kuva Auli Henriksson

Tavoitteena sijoituksissa on aina, että lapsi tai nuori voi palata kotiin. Siksi pyritään löytämään sijoituspaikka läheltä, maksimissaan 150 kilometrin etäisyydellä Loviisasta. Jos lapsella tai nuorella on erityisiä tarpeita, voidaan joutua sijoittumaan kauemmaskin, esimerkiksi ruotsinkielisille vaativampaa hoitoa tarvitseville nuorille lähin paikka on Pohjanmaalla.

– Ennen ajateltiin, että sijoitetaan nuori mahdollisimman kauas vanhasta kaveripiiristä, mutta nyt ajatellaan, että lapsi saadaan niin vahvaksi, että hän tekee itse oikeita valintoja, pohtii Iivonen.

Nuoren sijoittaminen kodin ulkopuolelle on kallista, mutta rahaa ei mietitä, jos tarve on, hän painottaa. Laitospaikat kilpailutettiin 2015, jolloin valittiin edullisimmat tuottajat.
– Kriteerit myös laadulle olivat tiukat. Loviisan poliittiset päättäjät olivat hyvin kartalla, muistan, kun kerroin kilpailutuksesta tarkastuslautakunnalle, niin siellä muistutettiin, että paikan on oltava edullisen hinnan lisäksi myös hyvä, ja on katsottava henkilökunnan määrää ja koulutusta. Myös perusturvalautakunta Loviisassa painotti laatua. Vaadimme enemmän kuin sen minimin, jolla paikka saa toimiluvan. Sijoituspaikkaa valvoo sekä sijaintikunta, sijoittava kunta että aluehallintoviranomainen, Iivonen toteaa.
Hän huomauttaa oikeudenmukaisuuden toteutuvan nykyisin paremmin lasten sijoittamisessa, kun huostaanottoon vaaditaan hallinto-oikeuden päätös, jos vanhemmat tai yli 12-vuotias lapsi sitä vastustavat, eli yksi henkilö ei enää voi päätöstä tehdä.
– Tämä oli yksi parhaita muutoksia, luottamuksenkin kannalta.

Sijoitetut sekä huostaanotetut lapset
  • 2015: Loviisa ja Lapinjärvi: 43
  • 2016: Loviisa ja Lapinjärvi 32

Päihteet usein syynä

Ongelmat jotka johtavat lastensuojeluilmoituksiin ja sijoituksiin kodin ulkopuolelle, pysyvät samoina, vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Kärkipaikalla on yleensä aina vanhempien päihteiden käyttö, joka vaikuttaa etenkin pikkulapsiin, vaikka toki myös teini-ikäisiin. Eniten lastensuojeluilmoituksia tehdään 7-12 -vuotiaista lapsista. Nuorten oma päihteiden käyttö on kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla kolmannella sijalla. Sijoitus on yleensäkin kärjessä, jos ei kakkosena niin kolmantena. Vanhempien mielenterveysongelmat olivat tämän vuoden kuuden ensimmäisen kuukauden tilastossa toisella sijalla. Neljäntenä oli nuoren oma psyykkinen tilanne.
Alkoholin haitoista on faktaa jaettu vuosikymmeniä, mutta ongelmat eivät ole poistuneet, eivät juuri edes vähentyneet.
– Uutta aiempiin vuosiin verrattuna on, ettei ole kyse vain alkoholista vaan myös lääkkeistä ja huumeista.
Vaikeinta lapsille on, jos molemmat vanhemmat tai yksinhuoltajavanhempi on päihteiden väärinkäyttäjä.
– Jos toinen on selvä, lapsi saa turvallisuuden kokemusta. Lapset kärsivät, vaikka ei oltaisi hirveässä humalassa. Käytös muuttuu ja se voi olla lapsesta pelottavaa, hän toteaa.

Sijaishuollon hoitovuorokaudet
  • 2015: Loviisa 8734, Lapinjärvi 557
  • 2016: Loviisa 4996, Lapinjärvi 505

Varhaista tukea

Vuonna 2015 tuli voimaan uusi sosiaalihuoltolaki, jonka mukaisesti yritetään kääntää palvelua lastensuojelusta lapsiperheiden sosiaalityön suuntaan. Tässä on Loviisassa onnistuttu. Varhaisen tuen palveluiden saaminen ei edellytä lastensuojelun asiakkuutta.
Vuonna 2015 otettiin lapsiperheiden kotipalvelu kaupungin omaksi toiminnaksi.
– Käytännön käsiä, hän on apuna esimerkiksi jos äiti on väsynyt. Kotipalvelun saamisen arvioi perheohjaaja, joka katsoo, että lain kriteerit palvelun saamiselle täyttyvät. Kotipalvelu on maksullista, mutta perheen taloudellisen tilanteen perusteella on mahdollisuus hakea maksuvapautta.
Vuonna 2015 aloitettiin varhaisen tuen perhetyö, jonka palveluita saa ilman lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyötä tarjotaan kaikille lasta odottaville perheille. Kotikäynti toivotaan voitavan tehdä kaikissa lasta odottavissa perheissä, joita vuosittain on Loviisassa noin 130-140. Käynti on vapaaehtoinen, joten jos perhe ei sitä toivo, ei kotikäyntiä tehdä. Kotikäynnillä kerrotaan perhetyöstä ja samalla henkilö tulee tutuksi.
– Jos vauva-aikana tai myöhemmin ilmenee jotain, on matalampi kynnys ottaa yhteyttä kun henkilö on tuttu. Aina vauva-aika ei ole onnellista.

Kahdenlaisia kummeja

Yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piirin kanssa toteutetaan perhekummitoimintaa osana LAPE-hanketta. Perhekummeja on, mutta mielellään otetaan vielä lisääkin.
– Tätä palvelua voi kysyä kuka tahansa, esimerkiksi tänne muuttanut perhe, jolla ei ole täällä verkostoa. Perhekummit on kevään aikana koulutettu ja toiminta käynnistyy lomien jälkeen.
Lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun tukiperheissä tuettavan perheen lapsi tai lapset ovat yleisimmin yhden viikonlopun kuukaudessa tukiperheen luona. Tukiperheissä käy tällä hetkellä noin 50 lasta. Tukiperheen avulla voidaan välttää lastensuojelun asiakkuus kokonaan. Kun lapsi tai lapset ovat tukiperheessä viikonlopun, saa esimerkiksi yksinhuoltajavanhempi levätä ja arkea jaksaa taas paremmin. Lisänä ovat lähinnä nuorten kanssa luotettavina aikuisina toimivat tukihenkilöt.
Joskus kuulee kommentteja, että miksi tehdä lapsia, jos niitä ei jaksa hoitaa. Iivonen toivoisi, ettei tätä ensimmäistä kiveä heitettäisi, vaan muistettaisiin, että kuka tahansa voi uupua.
Usko ihmiseen ja omaan työhön on säilynyt työvuosien mittaan.
– Sillä, että yhteiskunta auttaa, on hirveän suuri merkitys. Yhteiskunnalla on vahva rooli vanhemmuuden tukemisessa. Toivotonta tapausta ei ole, aina kannattaa yrittää. Vaikka olisi mennyt pidempään huonosti, voi käänne löytyä ja nuorilla muutos voi olla pienestäkin kiinni. Meidän tehtävämme sosiaalityössä on auttaa selättämään perheen kriisi ja tehdä itsestämme sen jälkeen tarpeettomia.