Vammaiskuljetusten tulevaisuus huolestuttaa

Lapinjärveltä. Taksiyrittäjä Mikael Engård ja Pauli Ritola sekä avustajakoira Ransu tulivat keskustelutilaisuuteen Lapinjärveltä. Matka taittui Engårdin invataksilla. Ulkokuvassa myös Lapinjärven vanhus- ja vammaisneuvoston puheenjohtaja Benny Engård. Kuva Eija Kosonen
Vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten kilpailuttaminen on herättänyt huolta palvelujen käyttäjissä. Se, mitä on edessä ensi syksynä, kun kilpailutus on tehty, ei tiedä vielä kukaan. Asiaa valmistellaan parhaillaan.

LOVIISA/LAPINJÄRVI Loviisan ja Lapinjärven vammaisneuvostot järjestivät tiistaina Loviisassa kilpailutusta koskevan keskustelutilaisuuden.
– Moni tuntuu miettivän, millaisia palveluita jatkossa tarjotaan. Etenkin se, saako tuttua taksia enää käyttää, huolestuttaa, Loviisan vammaisneuvoston puheenjohtaja Katri Haverinen totesi.

Keskustelutilaisuuteen saapui lähemmäs 30 kuljetuspalveluiden käyttäjää ja heidän läheistään, taksiyrittäjiä ja -kuljettajia sekä vammaisneuvostojen edustajia. Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuksiin on oikeutettu kaikkiaan noin 300 Loviisassa ja Lapinjärvellä asuvaa ihmistä.

Loviisan perusturvan aikuisten palvelujen palvelupäällikkö Päivi Sippula oli paikalla valaisemassa kuljetusten tämänhetkistä tilannetta.
Kuljetuspalveluiden lainsäädäntö muuttui viime heinäkuussa. Loviisan ja Lapinjärven kuljetuspalvelukokonaisuus ylittää hankintalain kilpailuttamista koskevat kynnysarvot eli 400 000 euroa.

– Loviisan kaupunki ei ole kokonaisuutta vielä kilpailuttanut, sillä asia on venynyt monista eri syistä. Koska valmistelu ja kilpailuttaminen vievät aikaa, niin kuljetuspalvelusopimuksia jatketaan maaliskuun alusta lähtien samoilla kriteereillä nykyisten sopimuskumppanien kanssa, Sippula selvitti.

Väliaikaiset voimassa

Väliaikaiset sopimukset ovat voimassa siihen asti, kunnes kilpailutusprosessi on viety loppuun. Sippula arveli, että prosessin valmistuminen menee pitkälle syksyyn.
– Siihen asti mennään entiseen tapaan ja tutun taksin voi tilata kuten ennenkin. Loviisassa ja Lapinjärvellä sopimus on solmittu 15 taksin sekä Lähitaksin kanssa.

Loviisa, Porvoo, Askola ja Sipoo valmistelevat yhdessä vammaiskuljetusten järjestämistä. Yhteinen valmistelu tarjoaa myös mahdollisuuden siihen, että kilpailutuskin hoidettaisiin yhdessä.
– Mitään päätöksiä ei ole vielä tehty, Sippula korosti ja jatkoi, että varteenotettavana vaihtoehtona on myös se, että Loviisa kilpailuttaa oman palvelunsa itse.

Kilpailutuksen hoitaminen itse tuntui saaneen keskustelutilaisuudessa mukana olleilta eniten kannatusta. Tällöin ei tarvitsisi mennä mukaan kuntien mahdolliseen yhteiseen tilausvälityskeskukseen, vaan kuljetuksen tilaaminen hoituisi ilman välikäsiä palvelun tarvitsijan ja palvelun tuottajan kesken. Kilpailutuksen ei haluta johtavan samaan kuin mihin Kelan kilpailutus johti.

Ei yhdistelypakkoa

Kuljetusten kilpailutuksen valmistelussa on pidetty useita palavereja, joihin on osallistunut virkamiesten lisäksi vammaisneuvoston jäseniä sekä kuljettajia.
– Hyödyllistä tietoa on saatu paljon, Sippula mainitsi.

Yksi esimerkki yhteisestä pohdinnasta koskee matkojen yhdistelyä. Siinä parhaaksi vaihtoehdoksi on noussut vapaaehtoisuus, eli tilaaja päättää missä määrin matkoja yhdistellään.

– Yhdistelystä ei ole hyötyä haja-asutusalueilla tai pienissä kaupungeissa. Loviisan seudulla haja-asutusta on paljon ja etäisyydet pitkiä. Matkojen yhdistely toimii parhaiten suurissa kaupungeissa. Lyhyiden matkojen yhdistelystä ei koidu taloudellista säästöä, vaan käyttäjien palvelu heikkenee, Sippula totesi.

Helposti ja luotettavasti

Yhteisissä palavereissa on mietitty myös mm. kilometrihintoja, odotusajan korvauksia sekä erillisiä avustamislisiä. Keskusteluissa on noussut esille myös kuljettajien paikallistuntemus, joka nähdään erittäin tärkeänä. Muutoinkin vammaiskuljetuksissa toivotaan, että palvelussa mentäisiin asiakas edellä ja että kuljetukset järjestyisivät helposti ja luotettavasti.

Sippula korosti puheenvuorossaan, että tulevassa kilpailutuksessa, hoidetaan se sitten kuntien yhteistyönä tai Loviisan omana, nostetaan esille monia kriteerejä, joiden on täytyttävä. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi autojen välineistöön.
– Kilpailutuksella taataan vähimmäislaatu.

Vammaiskuljetusten palvelukuvausta päivitetään parhaillaan ja uusin versio jaetaan vammaisneuvostoille tämän kuun lopussa. Neuvostot antavat aikanaan asiasta omat lausuntonsa. Siitä, miten vammaiskuljetukset lopulta kilpailutetaan, päättää Loviisan perusturvalautakunta.