Valtuusto hylkäsi 
elinkaaren ja elinvoiman

Harvinaista. Lapinjärven valtuuston kausi päättyi työntäyteisesti. Se piti vielä neuvottelutauonkin viimeisessä kokouksessaan. Tätä ei usein Lapinjärvellä satu. Kuva:Mika Mykkänen
Lapinjärvellä toimii jatkossakin sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta vastoin kunnanhallituksen esitystä.

HEIKINKYLÄ Päätöksentekoelimien uusiksi nimiksi oli ehdotettu elinkaarilautakuntaa (sivistyslautakunta) ja elinvoimalautakuntaa (tekninen lautakunta) uuteen hallintosääntöön, jota valtuusto käsitteli Heikinkylän nuorisoseurantalo Hemborgissa. Essi Rantapää (vihr.) ehdotti vanhojen nimien käyttämistä uusien sijaan. Hän totesi, etteivät uudet nimet kerro tavalliselle kuntalaiselle mitään, vaan aiheuttavat pikemminkin hämmennystä.
Rantapään mukaan muualla nimiä käytetään myös aivan päinvastoin kuin mitä Lapinjärvellä on suunniteltu.
Ulla Onnila (kesk.) piti uusia nimiä hyvinä ja hänen mukaansa ne kattavat riittävän laajasti kunnallisia tehtäväalueita.
Mari Lotila (vihr.) kannatti Rantapään ehdotusta vanhoista lautakuntanimistä, jonka jälkeen valtuusto äänesti asiasta. Vanhat nimet säilyivät niukasti äänin 11 – 9 uudessa hallintosäännössä.

Neuvottelutauko

Uuden hallintosäännön käsittelyn aikana nähtiin myös Lapinjärven valtuustolle harvinainen neuvottelutauko.
Neuvonpitoa ehdotti Arto Kujala (kok.) sen jälkeen, kun Ulla Onnila (kesk.) oli ehdottanut hallintosääntöön kirjattavaksi, että kaikkien lautakuntien puheenjohtajien tulee olla kunnanvaltuutettuja.
Keskustelun jälkeen yhteinen näkemys löytyi, eikä asia edennyt sen pidemmälle.
– Vedän ehdotukseni pois, Onnila totesi neuvottelutauon jälkeen.

Kiinteistöjen ostoon rahaa

Valtuusto hyväksyi kiinteistökauppoja, joilla kunta ostaa kaksi maa-aluetta keskeisiltä paikoilta kirkonkylän alueelta.
Ensimmäinen kaupan kohde, 4 450 neliömetrin suuruinen peltoalue sijaitsee Kirkonkylän koulun leikkialueen välittömässä läheisyydessä. Hintaa maa-alueelle tuli 26 700 euroa. Maa-alueiden ostoilla varaudutaan vanhuksille tarkoitettuihin Lapinjärvi-taloihin, mahdolliseen koulun laajentamiseen ja asuntorakentamisiin.
Toinen 1 650 neliön alue sijaitsee Männistöntien ja Lukkarintien kulmassa vanhainkodin läheisyydessä. Tontilla on vanha omakotitalo ja talousrakennus. Tontin ja rakennusten arvoksi on arvioitu noin 43 000 euroa.

Tilinpäätös hyväksyttiin

Valtuusto hyväksyi myös vuoden 2016 tilinpäätöksen ja sai osavuosikatsauksen tiedoksi.
Kunnan talous ei ole tällä hetkellä parhaimmassa iskussa ja velkamäärä on noussut.
Kunnan viime vuosi painui miljoona euroa pakkaselle. Talousarvio oli jo laadittaessa 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Taloutta painoivat yllätysmenot, joista suurin oli Loviisan yhteistoiminta-alueen sote-menojen ylittyminen 400 000 eurolla. Lisäksi erityisopetuksen ostopalveluista tuli 44 400 euron lisälasku, lastenkotihoidon tukeen kului 17 500 euroa ennakoitua enemmän ja Honkahovissa sekä hoitokodeissa ylitystä tuli 69 000 euroa. Kunnan tulorahoitus ei ole riittävä, sillä vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Vuosikate oli 242 588 euroa miinuksella ja poistoja kirjattiin 714 955 euroa. Vuosikate määrittää sen, paljonko juoksevien menojen jälkeen on käytettävissä investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin.

Positiivista kunnan kannalta oli se, että erilaisten hankerahoituksien kautta saatiin rahaa eri kehittämishankkeisiin ja vanhustentyö on saatu tuotua 2000-luvulle.
Kuluva vuosi ei näytä yhtään ruusuisemmalta ja tavoiteltu nollatulos on jäämässä kaukaiseksi haaveeksi. Ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen talousarvio on 154 000 euroa alijäämäinen.