Äänestykseen. Vasemmistoliiton Jerry Träskelin esitti Armi Lindellin kannattama, että organsiaatiouudistuksen miljoonan euron säästötavoite henkilöstömenoissa poistetaan.
Miljoonan euron säästötavoite henkilöstömenoissa pysyy kaupungin organisaatiouudistuksen tavoitteena.

LOVIISA Organisaatiorakenteen uudistushanke on ollut vireillä jo joitain vuosia. Keskiviikkoiltana on kaupunginvaltuutettujen vuoro päättää päälinjauksista. Uuden organisaation yksityiskohdista päättää juuri valittu uusi valtuusto ensi syksynä.

Vasemmiston Jerry Träskelin uskoi, että kaupunginhallituksen esitys menee valtuustossakin läpi, mutta hän halusi silti esittää kriittisen mielipiteen siitä, että tukipalvelut saatetaan tulevaisuudessa ulkoistaa.

Hän teki muutosehdotuksen, jonka mukaan kohta tukipalvelujen ulkoistamismahdollisuuksien selvittämisestä poistetaan. Esityksen mukaan selvityksiä jatketaan siitä, voidaanko ruoka- ja siivouspalvelut, tilapalvelut, yhdyskuntatekniikka ja varikko jatkossa tuottaa liikelaitoksen tai kaupungin omistaman yhtiön kautta, vai olisiko palvelut ulkoistettava yksityisen tahon tuotettaviksi. Lisäksi on tarkoitus selvittää, onko talous- ja palkkahallinnon sekä ICT-palveluiden osittainen ulkoistaminen tarkoituksenmukaista.

Träskelin esitti lisäksi lisäystä, jonka mukaan miljoonan euron henkilöstömenosäästö ei ole perusteltu eikä tarkoituksenmukainen, eikä sitä toteuteta.

Äänestyksessä kaupunginhallituksen esitys voitti äänin 49–8, 2 poissa. Träskelinin muutosesityksen kannalla olivat vasemmistoliitto, neljä perussuomalaista sekä sdp:n Satu Hämäläinen.

Myös keskustan Kari Hagforsin lisäysehdotus hävisi äänestyksessä samoin luvuin. Hagfors esitti lisäystä, jonka mukaan uudistuksen yhteydessä tutkittaisiin miten ja millä resursseilla asiat tehdään unohtamatta mahdollisuutta toteuttaa ne ulkoisinkin voimin.

Ei enää lykätä

Ennen äänestyksiä eri ryhmistä painotettiin, että pitkään vireillä ollut organisaatiouudistus on saatava maaliin aikataulussa.

Rkp:n Otto Andersson painotti, että huomiota on kiinnitettävä koko toimintakulttuuriin.
Hän lisäsi, että rkp:n ryhmä pitää tärkeänä, että joka koululla on oma johtaja, eikä aluerehtorimalliin siirrytä. Lisäksi ryhmän mielestä kulttuuri- ja vapaa-aika eivät toimisi jaostoina ja edelleen lautakuntatasoisina.

Sdp:n Pertti Lohenoja oli pitkälti Anderssonin linjoilla. Hän ei uskonut, että yksityistämistä parempi vaihtoehto on tehostaa kaupungin omaa toimintaa. Lohenoja kuitenkin katsoi itse, että pienillä kouluilla voisi olla yhteinen rehtori.

Keskustan Hagfors arveli, että tavoiteltu henkilöstön väheneminen pääosin eläköitymisen kautta ei tuota toivottua tulosta.

Mistä vähennetään?

Träskelinin mielestä miljoonan euron henkilöstösäästö keksittiin virkamiesten ja uudistusta valmistelleen työryhmän painostamiseksi.

– Löysiä puheita tehottomasta hallinnosta. Missä meillä on liikaa väkeä? Lopetetaan helppojen pisteiden keruu vaalien jälkeen.

Hän lisäsi, että asian valmistelussa ei ole käynyt ilmi, mistä tavoitellut 20 henkilötyövuotta nipistetään.

– Kun ette tiedä, niin älkää sanoko, että se ei ole pois tekevistä käsistä.
Perussuomalaisten Saara Lång katsoi, että uudistusta pitäisi ainakin yrittää.

– Ei tässä vaiheessa tiedetä, mistä vähennetään. Lähdetään liikkeelle ja tehdään todellinen muutos.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén (r.) puuttui puheeseen toteamalla, että henkilöstökuluja on käytävä läpi, sillä tulevaisuudessa nykyisiin menoihin ei ole enää varaa. Varsinainen organisaatiouudistustyö alkaa kuitenkin konkretisoitua vasta nyt.

Kysymyspatteristot ennakkoon

Hagfors esitti kaupunginhallituksen puheenjohtajalle lukuisia kysymyksiä, mutta Heijnsbroek-Wirén ei kaikkiin vastannut.

– En aio vastat koko patteristoon. Hallituksen puheenjohtajalle osoitetut kysymykset voi jatkossa esittää jo iltapäivällä ennen kokouksen alkua.

Organisaatiouudistuksella tavoitellaan miljoonan euron pysyviä säästöjä henkilöstömenoihin vuoteen 2019 mennessä. Vuoden 2018 alusta lähtien viranhaltijaorganisaation on tarkoitus rakentua kahdesta palvelualueesta, eli konserni- ja kaupunkikehityspalveluista ja hyvinvointi-, varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluista.

Livetallenne Loviisan kaupunginvaltuuston kokouksesta 12.4.2017