Valtuusto äänesti Loviisan Asunnot Oy:n takausprovisiosta

Kaupunki myönsi omavelkaisen takauksen Loviisan Asunnot Oy:n saamalle 1 788 000 euron pankkilainalle. Takausprovisio on 0,25 prosenttia.

LOVIISA Takausprovision suuruudesta äänestettiin kaupunginvaltuuston viime kokouksessa.  Kaupunginhallituksessa esitys oli muuttunut 0,50:stä 0,25:een. Siellä äänet olivat jakautuneet alemman provision kannalle 1-9. Kaupunginjohtajan pohjaesityksen kannalla oli ainoastaan vasemmiston Jerry Träskelin.

Laina-aika on kymmenen vuotta ja lainamarginaali 0.49 prosenttia.
Sdp:n Pertti Lohenoja piti hyvänä, että kaupungin vuokra-asuntotuotanto on jälleen käynnissä. Takaus koskee Sävträskiin rakennettavaa vuokrataloa.

Hän kaipasi kuitenkin lisää tietoa takaukseen liittyvistä riskeistä sekä osakepääoman korottamisesta.

– Tämän vuoden talousarviossa osakeyhtiölle on kirjattu osakepääoman korotus 630 000 euroa. Oli vissiin jotain muuta sitten oikeesti.

– Mikä on vuokratalohankkeen omarahoitusosuus, onko tavoitehinta 1,8 vai 2,1 miljoonaa euroa? Vai tuleeko lähiaikoina vielä lisäbudjetti kaupungille määriteltäväksi. Olisi oikein hyvä valmistelutekstissä tätä selvittää. Olisi voinut olla myös Loviisan Asunnot Oy:n talouden tunnusluvut. Kuinka uskottava on yhtiön uskottava lainanhoitosuunnitelma koskien sen kaikkia lainoja? Onko investointisuunnitelmaa tehty?

– Millaiset riskit yhtiön lainakantaan sisältyvät? Onko tämä riskitakaus, jollaista kunta ei saa tehdä?

Kaupunginjohtaja Olavi Kalevan mukaan vuokratalohankkeen takaussitoumus on riskitön, eli yhtiö pystyy suoriutumaan velvoitteistaan, eikä summa jää emon, eli Loviisan kaupungin maksettavaksi. Lisäksi mukana on takausprovisio, joka täytyy uuden kuntalain mukaan periä, ettei laina tulisi halvemmaksi kuin yleisesti markkinoilla.

Keskustan Kari Hagfors toivoi tietoa kaupungin kaikkien takausten yhteissumma. Tätä tietoa ei valtuuston kokouksessa ollut kuitenkaan saatavilla.
Hän katsoi, että 0,25 prosentin takausprovisio on ”käden laittamista kaupungin hillopurkkiin”. Träskelin kannatti Hagforsin muutosesitystä 0,5 prosentin takausprovisiosta.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén (r.) totesi, että alemmalla provisiolla Loviisan Asunnot Oy:lle halutaan antaa hyvä lähtökohta. Kaupungin kiinteistöosakeyhtiöt ja kaksi säätiötä liitettiin yhteen Loviisan Asunnot Oy:ksi ja yhtiö aloitti toimintansa vuoden alussa.

Kaleva vakuutti, yhtiö suoriutuu kyllä maksuistaan. Matalamman takausprovision tarkoituksena kaupunginhallituksessa oli hänen mukaansa vuokrien pitäminen kohtuullisina.

Alempi takausprovisio hyväksyttiin äänin 51-8. Hagforsin muutosesityksen kannalla olivat puoluetoveri Jorma Pappila, demarien Keijo Tähtinen ja Jari Kekkonen, kokoomuksen Pauli Kopiloff, sekä vasemmiston Träskelin, Armi Lindell ja Bo Lindfors.