Valkoon ja lähialueille osayleiskaava

Osayleiskaavan laadinta Valkoon ja sen lähialueille tilataan Sito Oy:ltä.

VALKO Kaupunki kilpailutti maankäytön suunnittelupalvelujen puitejärjestelyn vuosille 2016–2019. Tekninen lautakunta päätti solmia puitesopimukset seitsemän suunnittelutoimiston kanssa.

Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto päätti tällä viikolla tilata kaavatyön Sito Oy:ltä tarjouksen mukaisesti hintaan 47 730 euroa.

Työ sisältää muun muassa ranta-alueiden mitoituslaskelmat, kaava-alueiden mitoituksen määrittelyn ja Valkon satamaan liittyvät erityiskysymykset.