Valkon Telakan hallista tuli lupaehtojen vastainen

Ralf Sjödahl jättää Valkon Telakka Oy:n hallituksen.

LOVIISA Valkon Halli Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ralf Sjödahl ilmoitti eilen kaupunginkansliaan eroavansa yhtiön hallituksesta.

Sjödahl on toiminut Valkon Halli Oy:n hallituksen puheenjohtajana viime syksystä lähtien.

– Tilanne on käytännössä sellainen, että halli on 1,2 metriä korkeampi kuin lupaehdot sallivat. Kaupungin tekninen lautakunta ottaa ensi torstaina poikkeamislupahakemuksen käsittelyyn.

Sjödahl (r.) toimii myös teknisen lautakunnan puheenjohtajana.

– Minähän tulen jääväämään itseni. Olen tosin tänään [maanantaina] ilmoittanut yritykselle, että jättäydyn hallituksesta pois. Tilanne on kestämätön: istua mukana osakeyhtiössä, joka ei ole noudattanut rakennuslupaehtoja ja tilanteessa, jossa istun teknisessä lautakunnassa, jossa valvotaan, että kaikki menee oikein. Tilanne on ristiriitainen.

– Jätin aamulla ilmoituksen siitä, että eroan. Juttelin myös yhtiön toimitusjohtajan kanssa siitä, että hän lähettää kirjeen kaupungille ja ehdottaa, että yhtiön hallitukseen valitaan uusi jäsen.

Loviisan kaupunki omistaa Valkon Halli Oy:stä 24 prosenttia, Suomenlahden Telakka Oy 76 prosenttia. Sjödahl on ollut yhtiön hallituksessa kaupungin edustajana.

Sjödahlin mukaan yhtiön toimitusjohtaja Jukka Jaatinen oli kertonut, että rakennustarkastajan mukaan lupamääräyksistä voidaan poiketa 10 prosenttia. Tätä ei kuitenkaan ollut kirjattu mihinkään.

Hallin rakentaminen lupaehtojen vastaiseksi ei ole ainoa syy Sjödahlin päätökseen erota yhtiön hallituksesta.

Sjödahlille tilanne, jossa halli ei ollutkaan lupaehtojen mukainen, tuli täydellisenä yllätyksenä.

– Luottamushenkilön vastuullakin on tietyt rajat ja tässä kohtaa ne kolisevat.

Valkon Halli Oy:n emoyhtiö Suomenlahden Telakka Oy lähetti loppuvuonna lähes puolen miljoonan euron korvausvaatimuksen kaupungille perustellen sitä sillä, että kaupungin vuokraama tontti ei ollut luvatussa kunnossa ja että se aiheutti kuukausien lykkäyksen toiminnan aloittamiseen.

– Kun korvausvaatimus lähetettiin niin pidin kokouksen jossa kerroin, etten kaikilta osin voi hyväksyä esitettyjä vaatimuksia.

– Totesin eräässä kirjelmässä, että Valkon Halli Oy:ssä ei ole yhteistä näkemystä korvausmäärän suuruudesta.

Ylitys jopa 5 metriä

Asemakaavan määräysten mukaan rakennuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema on 17,50 metriä. Nyt leikkauskohdan korkeusasemaksi haetaan poikkeusluvalla 22,40 metriä.

Asemakaavan määräys ylittyy tällä hetkellä 4,9 metrillä, rakennus- ja ympäristölautakunnan myöntämän rakennusluvan 2,142 metrillä ja ympäristöluvassa määrätystä alimman rakennuskorkeuden nostosta johtuvan tulkinnan 1,742 metrillä.

Yrityksen toiminnan kannalta hallin sisäkorkeus on merkittävä, sillä alusten nostolukin korkeus on 17 metriä. Telakalla on tarkoitus käsitellä Saimax-luokan aluksia, eli sellaisia aluksia, jotka mahtuvat kulkemaan Saimaan kanavan läpi.

Jotta alus saadaan nostettua halliin, sen oviaukon tulee olla korkeampi kuin 17 metriä.

Tästä syystä hallin vapaa korkeus on rakennettu 17,4 -metriseksi.

Poikkeuslupahakemuksessa haetaan lisäksi lupaa toimisto- ja sosiaalitilojen rakentamiseen, sillä se ei ole alueen pääkäyttötarkoituksen mukaista toimintaa. Tilojen osuus kerrosalasta on 168 neliötä.

Tekninen lautakunta käsittelee poikkeuslupahakemusta torstaina. Päätösehdotuksessa esitetään poikkeamisluvan myöntämistä. Ehdotuksen mukaan poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta, jonka kuluessa poikkeamispäätöstä vastaava rakennuslupa on haettava.