Valkon pyörätie toteutumassa

Loviisan kaupunki julkisti eilen kesällä teettämänsä paikkatietokyselyn, jonka yhtensä osana kartoitettiin muun muassa mitä kevyen liikenteen reittiä Valkon asukkaat käyttävät Valkon ja Loviisan keskustan välillä.

Verkkokyselyyn osallistuneiden 129 vastauksen perusteella yleisin pyöräreitti kulkee Vanhaa Valkontietä pitkin.
Suurin osa tämän reitin kulkijoista jatkoi myöhemmin Patukivenkujaa ja Pitkäsaarentietä Haravankyläntielle ja siitä keskustaan. Toiseksi yleisin reitti kulki Svenäsintietä ja radanvartta myöten. Kolmanneksi yleisin valkolaisten pyöräilijöiden reitti kulki Uutta Valkontietä.

Valkolaisten kulkureiteistä suorin ja lyhin väylä keskustaan kulkee Loviisanlahden rantaa pitkin eli Svenäsintietä mukaillen. Matkaa Valkolammelta Loviisan torille kertyy suorinta tietä pyöräillen tai kävellen 6,8 kilometriä. Pisin reitti puolestaan on Uutta Valkontietä pitkin 7,4 kilometriä.

Matkan pituusero on periaatteessa vähäinen, mutta Uutta Valkontietä kulkeva joutuu polkemaan ylämäkeä Haravankylän suoran molemmissa päissä. Samoin Vanhaa Valkontietä käyttävä polkee ylämäkeä Köpbackan harjua ylittäessään.
Siksi useimmat valitsevat yleensä joko rantaa pitkin kulkevan Svenäsintien tai Vanhan Valkontien eli lyhimmän reitin. Yhtenä syynä pyöräilijöiden reittivalintoihin on Uuden Valkontien raskasliikenne satamaan sekä tienpientareen kapeus.

Tiehallinnon vuonna 2007 tekemän selvityksen mukaan Valkon pyörätien puuttumisen ja siitä aiheutuvan turvattomuuden vuoksi osa kevyen liikenteen matkoista jää tekemättä.
Reittivalinnoilla on merkitystä, kun Valkon ja Loviisan välille suunnitellaan kevyen liikenteen väylää.

Aiemmin pyörätie kaavailtiin kulkemaan rantaa pitkin suoraan keskustaan. Merimaisemareitistä tehtiin jo varaukset alueen kaavoihin, mutta hanke ei edennyt.
Uusimmissa yli 10 vuotta sitten valmistuneissa suunnitelmissa Valkon kevyen liikenteen väylä kulkisi Uuden Valkontien vieressä. Uutta pyörätietä on määrä rakentaa 4,9 kilometriä Petaksentien ja Valkon välille.

Turvallista kevyen liikenteen väylää on Valkon ja Loviisan välille odoteltu vuosikymmeniä. Monet valkolaiset haluaisivat, että väylä toteutettaisiin lyhyemmäksi ja mäet kiertäväksi rantareitiksi, mutta tässä vaiheessa tärkeintä on, että pyörätie ylipäänsä toteutuu.

Lokakuussa ELY-keskuksen kunnossapitopäällikkö Pekka Rajala kertoi Loviisassa käydessään, että Valkon kevyen liikenteen väylä on Uudenmaan uusien investointien kärjessä vuodelle 2018. Hän totesi, että ellei Valkon pyörätietä rakenneta, ei rakenneta mitään muutakaan koko Uudenmaan alueella.
Marraskuun lopulla Kaakkois-Suomen ELY-keskus avasi tarjouskilpailun Valkon pyörätien rakentamisesta kahdessa vaiheessa. Urakkatarjouskilpailun määräaika on 15.12.2017 kello 13.00. Näyttää siltä, että valkolaiset saavat kunnollisen pyörätien Loviisaan jo lähivuosina.

Loviisasta johtaa asianmukaiset ja turvalliset pyöräreitit nykyisin sekä itään että länteen. Valkon reitin toivottavasti valmistuttua paranevat yhteydet Valkoon entisestään. Hyvä niin.
Selkeästi vaarallisimmat väylät pyöräilijöille ja jalankulkijoille ovat kuitenkin edelleen Gislomin ja Kuggomin välinen tieosuus Lapinjärventietä sekä Fortumille Hästholmenin suuntaan johtava Saaristotie-Atomitie.

Kummallakaan tiellä ole käytännössä piennarta ollenkaan, vaan pyöräilijät joutuvat ajamaan ajoväylällä muun liikenteen seassa.
Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Gislomin ja Kuggomin välille sekä Hästholmenin suuntaan olisivat vähintääkin yhtä tarpeellista ja kiireellistä kuin Valkon pyörätienkin.
Molempien pyöräteiden tarpeellisuutta korostavat myös se, ettei kummallekaan välille ole käytännössä vaihtoehtoista reittiä, kuten on Valkon ja Loviisan välillä kulkevat vähäliikenteiset Svenäsin reitti sekä Valkon Vanhantien reitti.