Valkon hallin rakennustöiden keskeytys jatkuu

LOVIISA Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti torstaina pitää voimassa Valkon Halli Oy:n rakennustyön keskeyttämisen. Rakennustyön keskeyttäminen pysyy voimassa, kunnes rakennustyöt keskeyttänyt viranomainen toisin linjaa.

Rakennustöiden keskeytys on lautakunnan päätöksellä määrä pitää voimassa siihen saakka, kunnes perusteita töiden keskeytykselle ei ole.
Loviisan rakennusvalvonta keskeytti toukokuun 18. päivänä sekä Valkon Halli Oy:n rakennusluvan mukaiset työt että sellaiset aloitetut työt, joille ei ole olemassa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa.

Valkon Halli Oy jätti rakennuslupahakemuksen vireille maaliskuussa. Rakennustöiden keskeyttämistä vaatineen kaupungin johtavan rakennustarkastajan mukaan hakemus on puutteellinen, eikä täydennyksiä hakemukseen ole pyynnöstä huolimatta tehty.

Lupapäätös on mahdollista tehdä vasta sitten, kun asiakirjat ovat lupapäätöskelpoisia, naapurit on kuultu ja lupa kuulutettu. Rakennusvalvonnan mukaan tätä ei ole mahdollista tehdä ennen rakennuslupahakemuksen täydentämistä.