Valkon Halli Oy:n rakennuskielto jatkumassa

Loviisan johtava rakennustarkastaja esittää lautakunnalle, että rakennushankkeen keskeytys pidetään voimassa.

LOVIISA Valkon Halli Oy:n rakennustöitä koskeva keskeyttäminen halutaan pitää voimassa. Loviisan kaupungin johtava rakennustarkastaja Miia Hento esittää torstaina kokoontuvalle rakennus- ja ympäristölautakunnalle, että tämä pysyttää rakennushankkeen keskeyttämisen voimassa, kunnes perusteet keskeytykselle poistuvat.

Rakennusvalvonta keskeytti Valkon Halli Oy:n rakennustyöt toukokuun 18. päivänä. Keskeyttäminen koski voimassa olevan rakennusluvan alaisia töitä ja lisäksi sellaisia käynnissä olleita töitä, joihin ei ollut maankäyttö- ja rakennuslain mukaista rakennuslupaa.

Rakennusvalvonta perustelee rakennustöiden keskeyttämistä ja keskeytyksen voimassa pitämistä maanrakennuslailla, jonka mukaan rakennushankkeella on oltava kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat. Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvällä (Valkon Halli Oy) on huolehtimisvelvollisuus, jonka pohjalta rakennushankkeen tekijän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan säännösten ja määräysten, sekä myönnetyn luvan mukaisesti.

Johtava rakennustarkastaja Hento linjasi toukokuussa, että Valkon Halli Oy on laiminlyönyt huolehtimisvelvollisuuttaan. Hankkeella ei tuolloin ollut pääsuunnittelijaa, eikä vastaavaa työnjohtajaa. Pääsuunnittelija oli keskeyttämiskirjelmän mukaan tuolloin eronnut.

Lisäksi hankkeen LVI -suunnitelmia ja alueen pihasuunnitelmaa ei ollut toimitettu rakennusvalvontaan. Hallin piha-alueelle oli läjitetty rakennusaikaisia massoja, jotka on toimitettava alueelta pois.

Rakennusvalvonta on vaatinut vireillä olevan rakennusluvan käsittelemiseksi kaikkien lupakuvien, julkisivusuunnitelman ja asemapiirroksen päivitykset.

Valkon Halli Oy:lle varattiin töiden keskeytysvaiheessa toukokuussa tilaisuus selityksen antamiseen ennen asian ensi torstaista käsittelyä rakennus- ja ympäristölautakunnassa.

– Pääsuunnittelija, joka toimi myös vastaavana työnjohtajana, on irtisanoutumisensa jälkeen ilmoittanut jatkavansa pääsuunnittelijan tehtävässään sekä huolehtivansa lupa-asiakirjojen päivittämisen asianmukaiseen kuntoon ensi tilassa. Toivon, että näin on tapahtunut, vastaa Jukka Jaatinen Valkon Halli Oy:n puolesta selityksessään kaupungin rakennusvalvonnalle.

– Lisäksi on ollut väärinymmärryksiä ja tiedon varmistuksen puutteita rakennushankkeeseen ryhtyvän tahon sisällä, jotka eivät ole olleet tahallisia, Jaatinen linjaa.

Valkon Halli Oy on kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Suomenlahden Telakka Oy (76%) ja Loviisan kaupunki (24%).