Havainnekuva. Kuvasovitteessa suunniteltu kerrostalo vasemmalla, oikealla Rederiet, kaupungin entinen elinkeinotalo, joka on muutettu asuinkerrostaloksi. Kuva Degerby Construction
Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Tullisillan kerrostalon rakennusluvasta tehdyt valitukset tämän kuun alussa. Hallinto-oikeus katsoo, että suunniteltu rakennus sijoittuu tyylillisesti rakennuskannaltaan monimuotoiseen lähiympäristöön.

LOVIISA Helsingin hallinto-oikeus teki tämän vuoden helmikuussa katselmuksen paikalla. Katselmuksessa todettiin, että suunniteltu rakennus näkyy esteettömästi Loviisanlahdelle, mutta rakennuksen näkyvyyttä pohjoiseen ja luoteeseen rajoittavat alueen puuston ohella samalla kiinteistöllä sijaitseva konttorirakennus, Everstinlinna ja naapurikiinteistöjen rakennukset. Puusto rajoittaa rakennuksen näkyvyyttä myös länteen ja lounaaseen.

– Suunniteltua rakennusta lähimpänä olevat rakennukset, jugendtyylinen everstinlinna, Laivurinkujan pientalot ja nykyaikainen asuinkerrostalo ovat hyvin erilaisia eivätkä ne muodosta tyyliltään yhtenäistä kaupunkikuvaa, toteaa hallinto-oikeus päätöksessään.

Edelleen se toteaa, ettei suunnitellulla rakennuksella ole katselmuksessa tehtyjen havaintojen perusteella alakaupungin kaupunkikuvaan olennaista vaikutusta. Rakennushanke on hallinto-oikeuden mielestä asemakaavan mukainen myös kerrosalaa koskevien enimmäismäärien suhteen eikä asemakaavan mukaisen hankkeen aiheuttama liikenteen lisääntyminen ei ole peruste, joka oikeuttaisi rakennuslupahakemuksen hylkäämiseen.

– Myöskään sillä, vaikuttaako rakennushanke naapurien näköaloihin tai naapurikiinteistöjen arvoihin, ei ole merkitystä arvioitaessa rakennusluvan myöntämisen edellytyksiä. Rakennushankkeen ei voida katsoa tarpeettomasti haittaavan naapureita.

Lähinaapurit vastustavat

Loviisan rakennus- ja ympäristölautakunnan viime kesäkuussa tekemästä rakennuslupapäätöksestä oli valittanut kaksi lähinaapuria. Suunniteltu kerrostalo estäisi valittajien mukaan heiltä merinäköalan ja alentaisi alueen omakotitalojen arvoa. Toinen naapureista vetosi myös menettelyvirheeseen, jota hallinto-oikeus ei nähnyt tapahtuneen.

– Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu naapureille ja heille on varattu tilaisuus huomautuksen tekemiseen. Säännökset eivät edellytä, että naapureille varataan erikseen tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksen johdosta hankittujen viranomaislausuntojen ja luvan hakijan niihin antaman vastineen johdosta, toteaa hallinto-oikeus.
Rakennuslupa ei ole vielä lainvoimainen, mutta rakennustyöt saa periaatteessa aloittaa. Jatkovalituksen viimeinen päivä on 10.4. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tarvitaan valituslupa ja käsittelymaksu on 500 euroa.

Rakennuspaikalla on voimassa 15.10.1965 vahvistettu asemakaava. Siinä rakennuspaikka on osoitettu liikerakennusten korttelialueeksi. Rakennuspaikka sijoittuu Loviisan alakaupungin alueelle, joka on mainittu Museoviraston inventoinnissa jossa aluetta pidetään yhtenä maamme yhtenäisimmistä 1700-luvun kaupunkialueista.

Sanottua
Tarkoitus on rakentaa korkeatasoisia tiloja, joissa voi asua ja tehdä myös etätyötä.
Kalle Jalkanen
Degerby Construction

Tullisillan kerrostalojen hanke alkoi vuonna 2002, kun Container Finance osti elinkeinotalon Loviisan kaupungilta ja aloitti sen muutoksen asuinkiinteistöksi. Finance perusti Degerby Constructorin toteuttamaan hanketta. Suunnitelmiin kuului elinkeinotalon, myöhemmin Rederietin, rakentamisen lisäksi rakentaa Laivurinkadulle 20-40 asunnon talo ja Everstinlinnan tontille 20-40 asuntoa. Rederiet valmistui vuonna 2005.

Asuin- ja liiketilaa

Asuin- ja liikerakennukseen tulee kolme kerrosta ja lisäksi maanpäällinen kellarikerros. Kellarikerrokseen on tulossa muun muassa uima-allasosasto ja kuntosali. Ensimmäiseen kerrokseen on tilavaraus ravintolalle ja avokonttoritiloja. Kolmannessa kerroksessa on kolme asuntoa ja konttoritiloja. Degerby Constructionin Kalle Jalkanen kertoo rakentamisen valmistelujen olevan käynnissä. Kysymykseen siitä, onko Loviisassa kysyntää näin suurelle määrälle konttoritilaa, hän vastaa että on ja ei.

– On vanhakantainen tapa ajatella maankäyttöä ja rakentamista pelkän kaavassa osoitetun käyttötarkoituksen mukaan. Käytännössä toimisto- ja asuinrakennus ovat sama asia. Tarkoitus on rakentaa korkeatasoisia tiloja, joissa voi asua ja tehdä myös niin kutsuttua etätyötä.
Talon uima-allas voisi hänen mielestään olla myös muiden kuin tulevien asukkaiden käytössä.

– Siitä päättävät tulevat omistajat eli Asunto-Oy Petsamo Stevedoringin omistajat, mutta kyllä se mahdollista on. Uimahalliin pääsee Plagenilta eli rannan kautta. Meillä on myös toinen suunnitelmaversio, joka mahdollistaa tälläkin rakennusluvalla sisäuimahallin koon kaksinkertaistamisen sekä siihen liitettävän ulkoaltaan. Tämä voidaan toteuttaa, jos markkinat sen mahdollistavat.
Kerrostalon toteuttamista puusta on tutkittu pari vuotta.

– Tämä on vain yksi mahdollinen toteuttamistapa. Tekninen suunnitelma on kesken, hän sanoo.

Linnan pelastus

Rakentamiseen kuuluu myös Everstinlinnan pelastussuunnitelma.
– Rappiolinna pelastetaan tässä yhteydessä johonkin arvoiseensa käyttöön. Markkinatilanne ratkaisee sitten lopulta, mihin käyttöön.
Jalkanen sanoo, että yrityksellä on edelleen tavoitteena rakennuttaa Loviisaan yli 100 asuntoa, mukaan lukien Skanssin tontti, jonka kaava vahvistui vuonna 2016.
– Periksi antaminen ei kuulu tapoihimme.

Everstinlinna. Rakennushankkeeseen sisältyy myös vanhan kivitalon pelastussuunnitelma. Kuva Auli Henriksson
Asuin- ja liikerakennus
  • 2 833 kerrosneliömetriä
  • Kolme kerrosta ja maanpäällinen kellarikerros
  • Kellarikerroksessa mm. uima-allasosasto ja kuntosali
  • 1. kerroksessa tilavaraus ravintolalle
  • Kolmannessa kerroksessa kolme asuntoa
  • Julkisivu pääosin harjattua alumiinia
  • Julkisivussa runsaasti erkkeri-ikkkunoita