Loviisassa ja Sipoossa otetaan ensi vuoden alussa käyttöön MARAK-menetelmä, jolla pyritään auttamaan vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneita tai sen uhan alla olevia henkilöitä.

LOVIISA MARAK-koulutus on juuri alkamassa.

– MARAK toimii jo Porvoossa ja se on ollut meillä pitkään suunnitelmissa, palvelupäällikkö Jaana Iivonen kaupungin lasten ja nuorten palveluista kertoo.

Menetelmän käyttöönottoa on suositeltu muun muassa Itä-Uudenmaan turvallisuussuunnitelmassa.

Riskiarviointi tehdään moniammatillisessa ryhmässä. Väkivallan uhrille tai sen uhkaamalle tehdään turvasuunnitelma, jonka tavoitteena on parantaa henkilön turvallisuutta.
Itä-Uudellamaalla moniammatillisessa työryhmässä on mukana esimerkiksi poliisin, sairaalan ja Porvoon psykiatrian sekä sosiaalipäivystyksen edustajia.

MARAK-menetelmä on kehitetty Englannissa. Suomessa se otettiin käyttöön muutama vuosi sitten, jolloin täällä tapahtui paljon perhesurmia ja niiden ehkäisyyn alettiin miettiä uusia keinoja.

– Valitettavasti on tapauksia ilman, että riski on tiedossa, Iivonen huomauttaa.

Menetelmän käyttöönotto on perheille vapaaehtoista ja työskentelyn keskiössä on vakavan perheväkivallan uhri.

Ryhmän työskentely alkaa siitä, kun uhri ilmoittaa ammattilaiselle tai viranomaiselle kokemastaan väkivallasta tai sen uhan alla elämisestä.

Seuraavaksi ammattilaisen tai viranomaisen kanssa käydään luottamuksellinen keskustelu, jonka aikana täytetään riskiarviointilomake. Sen lopputulos antaa osviittaa siitä, onko uhrilla korkea riski joutua väkivallan uhriksi.

MARAK-riskinarviointilomake sisältää 24 kysymystä uhrin tilanteesta.

Jos korkean riskin uhka todetaan, tapaus ohjataan uhrin suostumuksella MARAK-työryhmän käsiteltäväksi. Työryhmä laatii uhrille turvasuunnitelman ja uhri saa tuekseen tukihenkilön. Tukihenkilö auttaa käytännön asioissa, esimerkiksi virastoissa asioimisessa.

Turvasuunnitelma sisältää erilaisia toimenpiteitä. Uhrille ja hänen lapsilleen voidaan järjestää paikka turvakodista. Uhrille voidaan antaa myös keskustelu- ja vertaistukea, häntä autetaan esimerkiksi hankkimaan uusi asunto tai väkivallantekijää kohtaan haetaan lähestymiskielto ja tehdään rikosilmoitus.

Loviisassa on jo ennen MARAKin käyttöönottoa käytetty konsultointiapua Porvoosta.

Turvakoteja lisää

Turvakoteja on eteläisessä Suomessa useita, Porvoon lisäksi esimerkiksi Lahdessa ja Kotkassa.

– Ongelmana on, että Helsingissä on niin täyttä, että sieltä on ohjattu muualle.
Jaana Iivonen lisää, että turvakotipalvelut siirtyivät valtiolle 2016. Suomessa on jopa ollut ”tyhjiä” alueita: Satakunta on nyt saamassa ensimmäisen turvakotinsa.

Istanbulin sopimus edellyttää, että valtiot huolehtivat aiempaa paremmin siitä, että turvakotipalveluja on saatavilla.

080 005 005
  • Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivallan uhreja ilmaiseksi ympäri vuorokauden jokaisena viikonpäivänä ympäri vuoden numerossa 080 005 005.
  • Jos apua tarvitsee välittömästi, soita yleiseen hätänumeroon 112.
  • MARAK-menetelmästä löytyy tietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta www.thl.fi