Väistötiloja pidetään laittomina

Tiivis tunnelma. Harjurinteen koulun kolmasluokkalaiset joutuvat käymään koulua ahtaissa ja epäkäytännöllisissä tiloissa Valkon Satamatalossa. Kuva: Janne Kallio
Kymmenet vanhemmat aikovat kannella Satamatalon olosuhteista Aluehallintovirastoon, mikäli Loviisan kaupunki ei reagoi pienten koululasten oikeuksien ja turvallisuuden rikkomiseen.

VALKO Noin kuusikymmentä Harjurinteen koulun kolmas- ja neljäsluokkalaisten koululaisten vanhempaa on jättänyt Loviisan kaupunginhallitukselle vetoomuksen lastensa koulunkäyntiolosuhteiden parantamiseksi. Vanhemmat vaativat, että kaupunki siirtää tällä hetkellä Valkon Satamataloon väistötiloihin sijoitetut lapset pikaisesti keskustaan parakkeihin.

Vetoomuksen allekirjoittajat pitävät kyseisten luokkien opetus- ja koulunkäyntiolosuhteita lainsäädännön vastaisina ja niiden rikkovan lasten oikeuksia yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen opetukseen ja turvalliseen oppimisympäristöön.
– Minun ja kollegoideni on mahdotonta selvitä näissä olosuhteissa tehtävistämme. En kykene toteuttamaan opetussuunnitelman vaatimuksia, kertoo kolmatta luokkaa Satamatalossa opettava Kaisa Korpela.
– Ymmärrän kaupunkia kohdanneen kriisin koulutilojen suhteen, mutta ajatus koulun jatkumisesta näissä oloissa toukokuun loppuun on mahdoton, hän toteaa.

Opetusaika menee muuhun

Vanhemmat perustelevat vetoomustaan ja vaatimustaan useammilla varsin painavilla argumenteilla. Arvion mukaan Satamatalon lapset eivät saa koulupäivän aikana tapahtuvien kuljetus- ja ruokailujärjestelyiden vuoksi opetuslainsäädännön edellyttämää määrää opetusta.
– Kuljetukset ja siihen liittyvät oppilasryhmien siirtymiset vievät yhteen suuntaan puoli tuntia. Puuttuvan oppituntimäärän vuoksi oppilaat eivät saa opetussuunnitelman mukaista opetusta. On todennäköistä, että opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet jäävät tänä lukuvuonna saavuttamatta. Näin on käynyt osalle koululaisista sisäilmaongelmien takia jo viime vuonna, kiteyttää vetoomusadressin laatinut vanhempi Suvi Leppänen.

Kuljetusten lisäksi tehokasta opetusaikaa kuluu ruokailuun. Ahtaissa ja tarkoitukseen sopimattomissa tiloissa Satamatalon eteisessä, satamahenkilökunnan keskellä, aiheuttavat ruokailun porrastamisesta huolimatta pitkiä jonoja. Lapsilta saattaa mennä ruokaa jonottaessa kolmesta vartista tuntiin. Osa oppilaista ei ehdi hakea lisää ruokaa halutessaan.
– Kolmasluokkalaisten on kannettava ruokatarjottimet astioineen portaita toiseen kerrokseen ja takaisin. On turvallisuusriski, kun pienet lapset kulkevat portaita painavien tarjottimien kanssa ruuhkaisessa ja ahtaassa tilassa, Leppänen sanoo.
– Lähes päivittäin kaatuu tarjotin. Keittopäivät ovat aivan kamalia, opettaja Korpela kuvailee.

Huono ilma

Opetusaikaa hukkuu kuljetuksiin, ruokailuun ja muuhun ylimääräiseen säätämiseen arvion mukaan viisi tuntia viikossa. Tämä rikkoo Satamatalon lasten lakiin kirjattua oikeutta yhdenvertaiseen ja laadukkaaseen opetukseen.
Lyhyt visiitti Satamatalon tunkkaisissa ja ahtaissa opetustiloissa riittää ymmärtävän vanhempien huolen luokkien riittämättömästä ilmanvaihdosta. Ilma seisoo luokissa raskaana.
– Satamatalon luokkien ilmanvaihto on täysin riittämätön suhteutettuna tiloissa olevaan ihmismäärään. Olemme huolissamme mahdollisista liian korkeista hiilidioksidipitoisuuksista. Tuuletus ei onnistu, sillä läpivetoa on vaikea saada ja satama-alueen kova melu pakottaa pitämään ikkunat kiinni tuntien aikana. Talvella ikkunoita ei voi avata pakkasen ja vedon vuoksi, vetoomuksessa todetaan. Torstaina kaupungilta oltiin tulossa tekemään luokkiin hiilidioksidimittauksia.

Karu piha

Satamatalon etupiha, jossa koululaisten on määrä viettää välitunnit ja harrastaa liikuntaa, on kuin rangaistuslaitoksen ulkoilupaikka. Virikkeitä ei ole lainkaan, lisäksi lähes kokonaan asvaltoitu kalteva piha viettää parkkipaikalle päin rekkojen sekaan, joten edes pallopeli ei onnistuisi, vaikka pallo olisikin.
– Lapset keksivät tylsyyspäissään vaarallisia leikkejä ja tapaturmia on jo sattunut. Ohjeistukset tulipalon tai tapaturman varalle eivät ole kunnossa, Suvi Leppänen sanoo.
– Mitä jos jotakin sattuu? Opettajat kulkevat lasten kanssa bussilla, eikä heillä ole täällä autoja. Miten täältä pääsee tarvittaessa terveydenhoidon piiriin? Leppänen pohtii.
– Kaikki edellä mainitut asiat aiheuttavat jatkuvia häiriöitä koulupäivään. Oppilaat tulevat levottomiksi ja työrauha kärsii. Eniten kärsivät erityisen tuen oppilaat, joille jo normaaleissa oloissa tapahtuva koulunkäynti on vaikeaa. Meteli ahtaissa tiloissa on niin kova, että osa oppilaista käyttää kuulosuojaimia, vetoomuksessa todetaan.
– Mikäli Loviisan kaupunki ei ryhdy pikaisesti toimenpiteisiin tämän asian korjaamiseksi, teemme asiasta kantelun, Suvi Leppänen sanoo.
– Minusta on outoa, että päätös pienten lasten siirtämisestä tänne satamaan tehtiin ilman yhdenkään koulupuolen edustajan olemista paikalla, Korpela toteaa.