Vähemmän johtajia ja lautakuntia

Uudistus trimmaa kaupungin organisaatiota. Kaupunginvaltuusto saa esityksen päätettäväkseen kesäkuun puolivälissä.

LOVIISA Kaupungin uuden organisaation on tarkoitus astua voimaan ensi vuoden alussa. Uudistusta on valmisteltu vuodesta 2016 alkaen.

Organisaatio jaetaan kolmeen keskukseen, jossa kussakin on kaupunginjohtajan alaisuudessa toimiva johtaja.

Uudistus on nyt loppusuoralla. Kaupunginhallitus käsitteli esitystä uudeksi organisaatioksi maanantai-iltana. Ehdotus hyväksyttiin pienten tekstimuutosten jälkeen. Kaupunginvaltuuston on määrä tehdä päätökset kesäkuun puolessa välissä pidettävässä kokouksessa.

Esityksen mukaan kaupungin esimiesporras kevenee. Johtajia ja välitason esimiehiä on tulevaisuudessa vähemmän.

Johtajien lukumäärä vähenee nykyisestä viidestä kolmeen. Kaupunginjohtajan lisäksi oma johtajansa on jatkossa sektoreilla sivistys ja kulttuuri, elinkeino ja infrastruktuuri, sekä kaupunginkanslia. Johtajat haetaan sisäisellä ja ulkoisella haulla.

Päälliköiden virat täytetään nimeämiskäytännöllä johtajien valintojen jälkeen.

Nykytilanteeseen verrattuna tehtävät ja nimikkeet saattavat muuttua.

Työntekijöiden suhteen muutokset pyritään rajaamaan esimerkiksi yksiköiden nimiin, esimiesten vaihtumisiin ja työpaikkojen sijaintiin.

Uudistuksessa keskukset ja lautakunnat vähenevät, kun nykyisiä toimintoja yhdistetään.
Sivistys- ja kulttuurikeskukseen kuuluvat koulutus, päivähoito, varhaiskasvatus, urheilu, vapaa-aika, kulttuuri, nuoret ja hyvinvointi.

Elinkeino- ja infrastruktuurikeskukseen kuuluvat rakennustoiminta, kaupunkisuunnittelu, tilat, infrastruktuuri ja elinkeinoasiat.

Kaupunginkansliakeskus tarjoaa talous-, lakimies-, dokumentointi-, pöytäkirjanpito-, arkistointi- ja käännöspalveluja, sekä viestintä-, tiedotus- ja datapalveluja.

Perusturvakeskus jatkaa omana palvelualueenaan nykyisellä palvelurakenteella ja vastuualueella. Sote-uudistuksen on määrä tulla voimaan 1.1.2020 lukien, jolloin toiminta siirtyy maakunnalle, joten ei ole tarkoituksenmukaista tehdä uudistusta vain vuodeksi.

Uudistuksen tavoitteena on luoda joustava ja tarkoituksenmukainen organisaatio, jossa henkilöstöresursseja käytetään nykyistä tehokkaammin. Sen tärkeimpiä tavoitteita on parantaa kaupungin elinkeinopolitiikan edellytyksiä sekä kilpailukykyä.

Henkilöstöä ei ole tarkoitus irtisanoa, eivätkä tavoitteena ole säästöt.

Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat tulevaisuudessa kaupunginvaltuusto, keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kaupunginhallitus ja sen alaisuuteen perustettava konsernijaosto, kasvatus- ja koulutuslautakunta, jossa on kaksi kielijaostoa, elinkeino- ja infrastruktuurilautakunta, jossa on lupajaosto, sekä hyvinvointilautakunta, joka käsittää kulttuurin, vapaa-ajan ja urheilun.

Lisäksi Loviisan Asunnot Oy:tä kehotetaan valmistelemaan uuden tytäryhtiön perustamista kiinteistönhoitoa ja kiinteistönhuoltoa varten. Toinen tytäryhtiö perustetaan kaupungin Arava-asuntoja varten.