Uusi tutkintaryhmä lapsiin kohdistuvien rikosten tutkintaan

Esitutkinta valmis. Uhri oli menehtynyt ilmakiväärillä ammutun laukauksen seurauksena. Arkistokuva
Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta organisoitui uudelleen Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella.

ITÄ-UUSIMAA Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella aloitti 28.5. yksi tutkintaryhmä, jossa tutkitaan alle 18 -vuotiaisiin lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia sekä aikuisen alle 18-vuotiaaseen lapseen kohdistamia väkivaltarikoksia.

Keskittämällä lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinta yhteen tutkintaryhmään, yhden tutkinnanjohtajan alaisuuteen taataan yhdenmukainen asioiden käsittely ja esitutkintaprosessi koko poliisilaitoksen alueella. Lisäksi toiminnan keskittämisellä pyritään takaamaan se, että lapsen asioita on hoitamassa ammattitaitoinen lapsiin kohdistuvien rikosten tutkimiseen koulutettu tutkija ja tutkinnanjohtaja. Ryhmän tutkinnanjohtajana toimii rikoskomisario Heidi Niemi.

Ryhmän toiminta-alueena on koko Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alue ja asiakkaita kohdataan poliisiasemilla Vantaalla, Järvenpäässä, Hyvinkäällä sekä Porvoossa. Kaikilla poliisiasemilla on käytettävissä asianmukaiset lapsen haastattelemiseen soveltuvat tilat ja laitteet esimerkiksi lasten kuulemiseen.

Lisääntynyt

Lapsiin kohdistuneita rikosilmoituksia on viime vuosina kirjattu enenevässä määrin. Merkittävän muutoksen ilmoitusten määrään on tuonut lastensuojelulakiin kirjattu ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuneesta väkivalta tai seksuaalirikoksesta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa on alle 18 -vuotiaaseen lapseen kohdistuvia väkivaltarikoksia kirjattu 845 kappaletta vuonna 2017 ja alle 18 -vuotiaaseen kohdistuvia seksuaalirikoksia 188 kpl vuonna 2017

Ennaltaehkäisyä

Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnassa on tärkeä osa työtä myös osata ohjata rikoksen uhriksi joutuneet lapset ja perheet oikean avun piriin unohtamatta epäiltyjä tekijöitä. Tutkinnassa tärkeänä punaisena lankana pidetään myös ennalta estävää työtä, jossa tutkinnan aikana pyritään miettimään miten ko rikoksia pystytään ennalta ehkäisemään yhä paremmin. Ryhmä tekee tiiviisti yhteistyötä laajasti eri viranomaisten kanssa koko Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella.

Viranomaisten välinen yhteistyö on toiminnan onnistumisen kannalta ensi arvoisen tärkeää. Poliisi suorittaa lapsiin kohdistuvien rikosten esitutkinnan ja yhteistyön perusteella kukin toimija voi omalla sarallaan hoitaa lapsen asiaa parhaalla mahdollisella tavalla kokonaistilanne ja lapsen etu huomioon ottaen.