Uusi liike-, toimisto- ja tuotantorakennus tulossa Kuningattarenporttiin

Aluetta valmistellaan. Kuva otettu Johtajantien ja Loviisantien risteyksestä. Oikeassa reunassa näkyy St1:n kylmäaseman viereinen autopesula, jonka läheisyyteen uusi kokonaisuus rakennetaan. Kuva Mika Mykkänen
Kuningattarenporttiin on nousemassa uutta vuokratilaa. Tikander Invest Oy Ab:n rakennushankkeen poikkeamislupaa käsitellään torstaina teknisessä lautakunnassa.

LOVIISA Tekniselle lautakunnalle esitetään poikkeamisluvan myöntämistä uuden liike-, toimisto- ja tuotantorakennuksen rakentamiseen Kuningattarenporttiin. Kiinteistön kerrosala on 1 350 neliötä ja sitä on suunniteltu Länsikaarenkadun ja Loviisantien väliin.

Rakennushankkeen takana on Tikander Invest Oy Ab. Toimitusjohtaja Håkan Tikander kertoo, että iso osa tiloista on jo vuokrattu.
– Kyseessä on yksikerroksinen rakennus. Haen koko ajan lisää vuokralaisia lähinnä Helsingin suunnalta.

Tikander ei paljasta tarkkaa budjettia. Hän sanoo, että kokonaiskustannukset näkee, kun rakennus on valmis.
– Moni laskee, että kustannukset ovat 1 000 euroa neliöltä. Aiomme pärjätä vähemmällä.
Hän toteaa vielä, että todellista hintaa rakennukselle on vaikea arvioida tarkkaan.
Tavoitteena on, että rakennus olisi valmis kesän kynnyksellä touko-kesäkuussa.

Kaavassa liikerakennusten aluetta

Poikkeamislupaa rakentamiseen tarvitaan koska alueella on kaavassa merkitty liikerakennusten korttelialueeksi. Lisäksi alueelle haetaan poikkeusta rakennusalueen rajasta. Asemakaavassa rakennusalueen raja on merkitty seitsemän metrin päähän katualueen rajasta.

Tikander Invest haluaa rakentaa lähemmäksi katualueen rajaa eli neljän metrin päähän. Tätä perustellaan piha-alueen koolla. Tarkoituksena on, että piha-alueelle jää tilaa, jossa raskaat ajoneuvot pääsevät kääntymään.
Lautakunnan käsittelyyn torstaina tuleva poikkeamislupa ei vaikuta kaavan erillismääräyksiin. Ne liittyvät pohjaveteen, pysäköinnin järjestämiseen ja kaupunkikuvaan.

Päätösehdotuksessa luvalle on asetettu ehtoja. Niiden mukaan alueelle on laadittava tonttijako, mutta rakennusluvan voi käsitellä ennen tonttijaon lainvoimaisuutta. Lisäksi ulkovarastointi alueella on kiellettyä.

Naapurikortteliin on myönnetty vuonna 2015 poikkeamislupa, joka pitää sisällään myös tuotantoa ja vastaavanlaista toimintaa.