Yhtäläinen vedenpaine sekä Ala- että Yläkaupungin putkistoissa on kinkkinen juttu.

LOVIISA Valtuutettu Kari Hagfors (kesk.) teki viime kaupunginvaltuustossa aloitteen, jossa vaaditaan välittömiä investointeja siihen, että vedenpaine putkistossa voidaan nostaa. Tällä hetkellä veden paine on liian matala keskustan korkeimpien kerrostalojen ylimpien kerrosten asunnoille. Keskustan korkein asuintalo on kerrostalo Sanganmäellä.

Corona-kerrostalon rakennuttaja ja isännöitsijä Kalevi Ilonen sanoo, että paineenkorotuspumppuja on hankittu Chiewitzinkadun varrella sijaitseviin kerrostaloihin muuallakin. Corona on Hagforsin kotitalo.

Coronaan paineenkorotuspumppu hankittiin jo vanhan vesitornin aikana, sillä huonokuntoisen tornin vesisäiliö oli vain puolillaan. Siksi paine ei riittänyt kerrostalon ylimpiin kerroksiin saakka.

Uuden alavesisäiliön valmistuttua tilanteen toivottiin muuttuvan. Toisin kuitenkin kävi, mutta syy on nyt toinen kuin vanhan vesitornin aikana.

– Mehän jouduttiin asentamaan pumppu talon rakentamisen jälkeen. Vanha vesitorni oli vain puolillaan ja paine alhaisempi, kuin mitä meille oli talon suunnittelun yhteydessä ilmoitettu. Emme rakentamisvaiheessa ottaneet pumppua huomioon.

Uusi alavesisäiliö valmistui Panimonmäelle vuonna 2015. Nyt painetta putkistossa ei ole voitu korottaa sen vuoksi, että Alakaupungin putket eivät kestä sitä.

– Se on ongelma, että kaupungin vesijohtoverkostossa on osia, jotka eivät kestä paineen korottamista. Se aiheuttaa kiinteistöille, joissa paine ei riitä – ei haittaa sikäli, mutta eriarvoisen tilanteen siinä mielessä, että joudutaan hankkimaan paineenkorotuspumppuja ja niitä käyttämään.

– Periaatteessa vesijohtopaineen pitäisi riittää kaavoitetulla alueella.

Ilosen mukaan paineentasauspumput eivät ole niinkään kustannuskysymys. Lisäksi erikoistapauksia on aina, kun korkeuseroja on.

– Olisi kuitenkin parempi, ettei pumppuja tarvitsisi joka paikkaan laittaa. Siitähän tämä johtuu, että Alakaupungin putket ovat niin vanhat. Rantatiellä putket on uusittu, mutta huonossa kunnossa olevia putkistoja on.

Paineentasauspumppu aiheuttaa äänihäiriöitä, sillä pumppu käynnistyy silloin, kun vettä lasketaan.

– Se ei ole koko ajan päällä. Mekin olemme tehneet äänisiirtymiin liittyen varmistuksia. Runkoäänet ovat pääosin se ongelma. Ei meillä sellaisia häiriöitä ole, että asukkaat olisivat alkaneet valittaa, Ilonen huomauttaa.

– Kaikkein parasta olisi, jos tällaiset asiat pystyttäisiin tekemään jo rakennusvaiheessa.

Tässä tapauksessa asia tuli taloyhtiölle yllätyksenä.

– Loviisassahan ei nyt hirveästi rakenneta, ettei näitä yllätyksiäkään kamalan paljon satu.

Toivotaan, että tältä osin asiat olisivat kunnossa. Ymmärrettäväähän tämä on Vesiliikelaitoksen kannalta, koska kerralla ei kaikkia asioita pystytä hoitamaan.

Ilosen käsitys on, että uuden alavesisäiliön myötä painetta putkistossa ei ole pystytty nostamaan lainkaan verrattuna siihen, mikä paine oli vanhan puolilleen täytetyn vesitornin aikaan.

Kaksi vesitornia?

Vesiliikelaitoksen johtajan Markku Paakkarisen mukaan putkiston vedenpaine ei ole niin yksioikoinen asia, mitä valtuustoaloitteessa annetaan ymmärtää.

– Pääongelma on, että on vain yksi painepiiri. Jos paineet nostetaan sellaisiksi, että ne riittävät kerrostalojen ylimpiin kerroksiin, ”alhaalla” jouduttaisiin hankkimaan paineenalennuspumppuja.

Kysymys ei siis niinkään ole Alakaupungin putkien kestävyydestä, vaan siitä, että tarvittaisiin kaksi erillistä piiriä ja kaksi vesitornia.

– Lisäksi kahdeksan vuoden aikana on rakennettu rengasverkostot, joiden avulla voidaan erottaa pieni alue.

Eli esimerkiksi putkirikon sattuessa alue, jonne ei saada vettä, voidaan erottaa muusta järjestelmästä niin, että ongelma koskee vain pientä aluetta.

– Järjestelmä on nyt paljon varmempi kuin kahdeksan vuotta sitten.

Tätä järjestelmää pitäisi nyt alkaa muuttaa, jos piirejä alettaisiin tehdä lisää.

– Piirien tekeminen olemassa oleviin järjestelmiin ei ole helppoa eikä halpaa.

Hagforsin valtuustoaloite etenee kaupungin hallinnon rattaissa ja virallinen vastaus tulee Paakkariselta aikanaan lopulta valtuuston käsiteltäväksi.