Uudenmaan kuntajohto vaatii lisäaikaa

Sote- ja maakuntauudistuksen onnistuminen Uudellamaalla edellyttää riittävien voimavarojen ja siirtymäaikojen turvaamista, esivalmistelun koko poliittinen ja virkamiesjohto vaatii.

UUSIMAA Kannanotto on osoitettu perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulalle (kesk.) sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläiselle (kesk.).

Lisäksi enemmistö kunnanjohtajista peräänkuuluttaa toisessa kannanotossaan, että maakunnalle siirtyvät tilat ja irtaimisto korvataan täysimääräisesti reaalihintojen mukaan.

– Kaikki huomio on kiinnitettävä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen ja riskien minimointiin siirtymävaiheessa 2018–2019, esivalmistelijat toteavat yhteisesti.
Maakunnan palvelutuotanto käynnistetään pitkälti ”as-is” mallin mukaisesti, jolloin toiminnot, toimintatavat sekä henkilöstö siirtyvät perustettavaan maakunnan liikelaitokseen pääsääntöisesti nykymuodossaan 1.1.2019.

Esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän, kuntajohtajakokouksen sekä virkamiesjohtoryhmän hyväksymän kannanoton mukaan toiminnan maakuntatasoinen johtaminen ja uudistaminen voivat käynnistyä täysimääräisesti vasta silloin. Siksi tarvitaan siirtymäaikaa.

Kannanotossa vaaditaan erikseen riittäviä resursseja tukipalveluihin, jotka maakunta joutuu rakentamaan suurelta osin itse.

Kannanotto on hyväksytty sekä Uudenmaan maakunta- ja sote-uudistuksen esivalmistelun kuntajohtajakokouksessa että virkamiesjohtoryhmässä 8.3. sekä Uudenmaan maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisessa ohjaus- ja seurantaryhmässä 13.3.

Omaisuus korvattava kunnille

Lisäksi 26 kunnanjohtajasta 18 kysyy erillisessä kannanotossaan, onko maan hallituksen omaisuuden siirtoja koskevien suunnitelmien perustuslaillisuus varmistettu.

Allekirjoittajien joukossa ovat Loviisan kaupunginjohtaja Olavi Kaleva, Sipoon kunnanjohtaja Mikael Grannas, Askolan kunnanjohtaja Jouni Martikainen, Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula ja Myrskylän kunnanjohtaja Sabah Samaletdin.

Allekirjoittajat huomauttavat, että maakunnan käyttöön siirtyviksi suunnitellut kuntien, kuntayhtymien ja kuntien liikelaitosten toimitilat ja irtaimisto ovat merkittävä osa kuntien omaisuutta.

– Uudenmaan kunnanjohtajat edellyttävät, että maakunnalle omaisuuden siirtona luovutettavat tilat ja irtaimisto korvataan kunnille täysimääräisesti niiden reaalihinnan mukaan ja että toimitilojen vuokran määrityksen periaatteet ja vuokrataso ovat sellaiset, että kunnat voivat ne hyväksyä.

Kunnanjohtajat vaativat, että nykyiset omistajat otetaan tiiviisti mukaan omaisuuden siirtoja ja vuokrasopimuksia koskevaan valtakunnalliseen valmisteluun.