Uuden kaupunginjohtajan johtajasopimus kaupunginhallituksessa

Johtajasopimus. Jan D. Oker-Blomin johtajasopimuksesta puuttuu enää palkan suuruus. Kuva: Richard Nordgren
”Kaupunginjohtajan palkka on x xxx euroa kuukaudessa lisättynä puhelinedulla. Kaupunginjohtajalle ei makseta kokemuslisää eikä muita palkanlisiä.”

LOVIISA Loviisan uusi kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom aloittaa tehtävässään joulukuun alussa. Ensi maanantaina kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan kanssa tehtyä johtajasopimusta.

Kuukausipalkan summan tilalla on neljä x:ää, joten palkka lienee alle 10 000 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén (r.) kertoo, että palkasta ollaan sovittu.

– Siitä ei ole epäselvyyttä.

Yli kymppitonnin palkka ei kuitenkaan kipua.

– Ensin hänen täytyy tehdä hyvää työtä jonkin aikaa, Heijnsbroek-Wirén naurahtaa.

Uuden kaupunginjohtajan palkan suuruus kerrotaan julkisuuteen kaupunginhallituksen käsiteltyä asiaa. Heijnsbroek-Wirén kertoo odottavansa vielä joiltain ryhmäpuheenjohtajilta ”kuittausta”, jonka vuoksi numerot puuttuvat vielä sopimuksesta.

Tavoitteet sopimuksen liitteeksi

Kaupunginjohtajan tehtävistä ja työn painopistealueista sopimuksessa todetaan seuraavasti:
”Kaupunginjohtajan työn painopistealueet perustuvat kaupunginvaltuuston vahvistamaan kaupunkistrategiaan ja päätöksiin. Kehityskeskusteluiden yhteydessä helmikuussa asetetaan kuluvan vuoden painopistealueet ja tavoitteet sekä arvioidaan edellisen vuoden tavoitteiden toteutumista. Nämä kirjataan tämän johtajasopimuksen liitteeksi, joka annetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Muilta osin kehityskeskustelu on luottamuksellinen. Kehityskeskusteluun osallistuu kaupunginhallituksen puheenjohtajisto.”

Kaupunginjohtajan työn edellytyksistä todetaan, että kaupungin hallinto ja johtaminen perustuvat luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön sekä näiden väliseen selkeään työnjakoon.

Oker-Blom on valittu seitsemän vuoden määräaikaiseen virkasuhteeseen.

Mikäli kaupunginjohtaja ja kaupunginhallitus päätyvät yhdessä purkamaan virkasuhteen ennen määräajan umpeutumista, kaupunginjohtajalle maksetaan kuuden kuukauden palkkaa vastaava kokonaiskorvaus. Mikäli luottamuspulan takia käynnistetään irtisanomismenettely, kokonaiskorvaus on vuoden palkkaa vastaava määrä sillä edellytyksellä, että hän irtisanoutuu virastaan. Edellytyksenä on, että virkasuhde kaupunkiin on kestänyt sitä enne vähintään puoli vuotta.

Kaupunginvaltuuston käsittelyyn johtajasopimus tulee 13.12.