Määrlahden päiväkodissa iso osa lapsista jäi keskiviikkona tulematta hoitoon. Varhaiskasvattajien ulosmarssiin osallistui noin puolet henkilöstöstä.

Määrlahti Noin puolet päiväkodin henkilökunnasta osallistui keskiviikkona puolen päivän aikaan alkaneeseen ulosmarssiin. Yksi työpaikaltaan poistuneista oli Katja Pekkola, jonka työpäivä olisi normaalisti päättynyt kello 13.

Pekkola on lastentarhanopettaja. Hän kuuluu toistaiseksi Tehyyn. Hän on koulutukseltaan sosionomi ja saamassa lastentarhanopettajan pätevyyden.

– Tuen ulosmarssilla niitä hoitajia, jotka eivät pätevyyttä saa, mikäli lakimuutos tulee.

Pekkola sanoo, että mikäli hän on tulkinnut tilanteen oikein, hän itse kuuluu niihin sosionomeihin, joilla säilyy lastentarhanopettajan pätevyys. Koulutus on kestänyt 3,5 vuotta.

Pekkolan mielestä lakiesitys saattaa aiheuttaa työpaikoilla melkoisen sillisalaatin, jossa koulutustausta tekee osasta henkilöstöä väliinputoajia.

Määrlahden päiväkotiin tuli keskiviikkona huomattavasti vähemmän lapsia hoitoon kuin normaalisti. Ulosmarssiin osallistumattomat arvioivat, että vanhemmat olivat järjestäneet keskiviikoksi lastenhoidon omatoimisesti noin 3/4 lapsista.

Loviisan kaupunki arvioi tiistaina, että lastenhoitajista ja lastentarhanopettajista mielenilmaukseen osallistuu vajaa puolet, eli 45 henkilöä.

Jokaisessa kaupungin päiväkodissa tehtiin omat erityisjärjestelyt. Kaikille lapsille luvattiin järjestää hoitopaikka.

Lapinjärvellä päiväkoti Peikkolaakso ja Porlammin ryhmäperhepäiväkoti toimivat kunnan ilmoituksen mukaan keskiviikkona normaalisti.