Uiva telakka poistuu maisemasta

Pois maisemasta. Uponnut uiva telakka on ollut ruma maamerkki Isnäsin satamassa. Nyt se päätyy romuraudaksi. Kuva Mika Mykkänen
Neljäsataa tonnia rautaa pilkotaan palasiksi ja kuljetetaan pois. Aloite romutuksesta tuli kolmen yhtiön työyhteenliittymältä.

ISNÄS Isnäsin satamassa vuodesta 2004 ankkuroituna ollut uiva, sittemmin rantaveteen uponnut telakka romutetaan heinäkuun loppuun mennessä. Työ tehdään sataman alueella.

Loviisan ympäristöviranomainen on antanut luvan romuttamiselle 23.3. Työt saa aloittaa heti, vaikka päätös on lainvoimainen vasta 23.4.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman kertoo, että aloite uivan telakan romuttamisesta tuli Isnäs Port Ltd:ltä, H. Roselli Ky:ltä ja Itä-Uudenmaan Ruoppaus ja Nosto Oy:ltä. Kaupunki ei ole asettanut mitään velvoitteita asian suhteen.

”Telakka rumentaa maisemaa ja sen romuttamisesta on puhuttu ja toivottu jo pitkään”, yritykset toteavat kaupungin ympäristösuojelulle jättämässään ilmoituksessa.

Purkutyöt sujuvat ammattilaisilta rutiinilla.
– Ei tässä mitään ihmeellistä ole. Meillä on kalusto siihen, rakennusmestari Ilkka Saarikoski Itä-Uudenmaan Ruoppaus ja Nosto Oy:stä kertoo.

Mahdollisimman suuri osa vedenpinnan yläpuolisista rakenteista irrotetaan polttoleikkaamalla maalis-huhtikuussa ja nostetaan maihin välivarastoitavaksi. Saarikosken arvion mukaan kokonaisuus kevenee ensivaiheessa noin 100 tonnilla.
Avoveden aikana telakka pumpataan tyhjäksi ja nostetaan kellumaan.
– Se vaatii vähän sukeltajan työtä.

Tämän jälkeen ylärakenteet pilkotaan telakkatasoon asti. Saarikoski uskoo, että varsinainen telakkataso on kunnossa, joten sille voi mahdollisesti löytyä hyötykäyttöä.

Uivan telakan osat pienitään kuljetuskuntoon maissa.
– Meillä on työtä varten kaivinkoneeseen kiinnitettävä teräsleikkuri, Saarikoski kertoo.
Perusnostot tehdään järeällä 100 tonnin nosturilla.

Työtä myös viikonloppuna

Ympäristönsuojelun määräyksien mukaan työtä voidaan tehdä 23.3. – 31.7. arkisin kello 7 – 20 ja viikonloppuisin kello 9 – 18. Ympäristönsuojelun päätöksen perustelujen mukaan viikonlopputyöt ovat perusteltuja, koska purkutyö on saatava tehdyksi mahdollisimman nopeasti.

Purkutyö, lastaus ja kuljettaminen on kiellettyä äitienpäivä- ja juhannusviikonloppuna. Syynä tähän on läheinen asutus ja kevääseen sekä kesään sijoittuva työskentelyaika.

Töiden aikainen melu ei saa ylittää 55 desibeliä. Kaikki purkutyövaiheet on tehtävä niin, ettei niistä aiheudu turhaa ympäristöhaittaa melun ja pölyn suhteen.

Lisäksi työmaalla on varmistettava, ettei telakasta valu öljyä tai muuta haitallista ainetta mereen tai maahan. Jos näin käy, on aineet kerättävä talteen esimerkiksi imuautolla. Metallin leikkaustyö ei saa myöskään aiheuttaa tulipalon vaaraa.
Sataman tietojen mukaan öljyt on poistettu jo aiemmin.

Tulipalovaaraa hillitsee puolestaan se, että puuosia ja sähkökaapeleita on vähän.

Syntynyt jäte on huolehdittava asianmukaiseen käsittelyyn ja siitä on pidettävä kirjaa mahdollista viranomaistarkistusta varten.

Hankalaa satamalle

Telakka on ollut murheenkryyni myös alueen omistajalle Isnäs Port Oy Ltd:lle eli Isnäsin satamalle, jonka omistukseen se päätyi aiemman omistajan ajauduttua konkurssiin.

Romutushankkeen yhteyshenkilö Kari Veini Isnäs Port Ltd:stä kertoo, ettei tiedä vielä romutuksen tarkkoja kustannuksia.
– En tiedä vielä, saa nähdä. Kaikki on tuntityötä. Uskoisin, että rahaa menee noin 50 000 euroa. Ainakin siinä toivossa elämme.

Rantavedessä uiva telakka on ollut yksi näkyvimmistä upoksissa olevista aluksista. Veinin mukaan toiminnassa uiva telakka oli vain pari vuotta.

Hän on ilmeisen närkästynyt asioiden käsittelyyn julkisuudessa ja toteaa, että median edustajat eivät ole aina ymmärtäneet sitä, että toisen omaisuuteen ei voi kajota.
– Omaisuuden suoja on Suomessa hyvin vahva, ei niihin uskalla koskea.

Se on ollut ongelmana satama-alueelle hylättyjen alusten kanssa, jotka ovat aiheuttaneet kiukkua Isnäsin suunnalla vuosien saatossa.

Telakka herätti vastustusta

Uivan telakan sijoittuminen Isnäsiin aiheutti vuosituhannen alkupuolella runsaasti vastustusta kyläläisissä. Vuonna 2004 Uudenmaan ympäristökeskus käsitteli uivan telakan ympäristölupaa ja myönsi sen Päijät-Steel Oy:lle.

Muistutuksia hakemuksesta Uudenmaan ympäristökeskukseen toimitettiin yhteensä 21 kappaletta. Allekirjoittajia niissä oli yhteensä 207 ja yhtä lukuun ottamatta kaikissa muistutuksissa vastustettiin ympäristöluvan myöntämistä.

Tuolloin Isnäsin kylätoimikunta keräsi telakkahanketta vastustavan adressin, jossa oli 170 allekirjoitusta.
Korjauspaja- ja telakkatoimintaa harjoittanut Päijät-Steel Oy on mennyt jo konkurssiin.