Tuulivoimapuistot jumissa

Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan alueille on menneiden vuosikymmenten aikana soviteltu useita tuulivoimapuistoja, joihin on kaavailtu jopa kymmeniä suuria tuulivoimalaitoksia.

Uusimmassa Uudenmaan maakuntakaavassa maakunnan alueelta ehdotettiin valittavaksi neljä uutta tuulivoimala-aluetta, joista kullekin voisi rakentaa yli kymmenen teollisen mittaluokan tuulivoimalaa. Niistä peräti kolme sijaitsi Loviisan alueella mantereella ja yksi Porvoon edustan merialueella.

Maakuntakaavassa tuulivoimapuistoille merkittiin alueet Loviisan ja osin myös Myrskylän alueella sijaitsevan Övre Rikebyn, Loviisan Röisuon sekä osin Lapinjärven ja Loviisan alueilla sijaitsevan Musantien länsipuolelle. Övre-Rikebyn alueelle soviteltiin 24 kappaletta noin 3 megawatin, Röisuon alueelle jopa 46 kappaletta sekä Musantien lähistöllä sijaitsevalle 3819 hehtaarin suuruiselle metsäalueelle jopa 61 isoa tuulivoimalaa.

Tuulivoimaselvityksen sekä maakuntakaavan valmistumisen jälkeen myös tuulivoimayhtiöt kiinnostuivat alueista sekä kiirehtivät yhdessä Loviisan kaupungin kanssa laatimaan osayleiskaavoja tuulivoimapuistoja varten. Myös alueen asukkaille järjestettiin keskustelutilaisuuksia tuulivoimaloista, joiden rakentamiseen oli tarkoitus ryhtyä nopealla aikataululla.

Vielä vuoden 2016 lopulla näytti siltä, että Loviisan seudulla on alkamassa merkittävä tuulivoimalabuumi. Muutamaan vuoteen alueelle kaavailluista tuulivoimaloista ei kuitenkaan ole tihkunut juurikaan tietoja.

Eilen konsulttiyhtiö Pöyryn keräämällä ja Tuulivoimayhdistyksen julkaisemalla hankelistalla oli edelleen luettelo Loviisaan suunnitelluista tuulivoimaloista merkinnällä ”Kaavaluonnos ollut nähtävillä”, mutta ei arviota hankkeiden etenemisestä. Syytä Uudenmaan maakunnan tuulivoimalahankkeiden jumiutumiseen on ihmetelty myös Loviisan seudulla.

Muualla Suomessa tuulivoimaloita on sen sijaan noussut ja nousee yhä tasaiseen tahtiin. Viime vuoden lopussa Suomessa oli yhteensä noin 700 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 2044 megawattia. Niillä tuotettiin viime vuonna yhteensä 4,8 terawattituntia sähköä, mikä vastasi noin 5,6 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomessa on vireillä lisäksi yhteensä 228 tuulivoimalahanketta, joista 74 on saanut jo lupaprosessit päätökseen ja 44 osalta kaavoitus on jo valmiina. Suurin osa uusista hankkeista on vireillä mantereella, ja vain 8 merialueella.

Tällä viikolla julkisuuteen tuli Puolustusvoimien pääesikunnan operatiivisen osaston insinöörin Jussi Karhilan lausunto, jonka mukaan Itä-Suomeen, Kaakonkulmaan sekä erityisesti Suomenlahdelle on turha suunnitella tuulivoimapuistoja, mikäli se on Puolustusvoimista kiinni.

Uuden yli 50 metriä korkean tuulivoimalan rakennuslupaa varten pitää pyytää lausunto Puolustusvoimilta. Kielteinen lausunto estää käytännössä luvan saannin. Puolustusvoimat on voittanut tiettävästi kaikki oikeuteen päätyneet kielteiset tuulivoimalausuntonsa.

Merialue Kaakonkulmalta Hankoniemeen asti on Pääesikunnan mukaan tuulivoimaloilta kiellettyä aluetta. Syynä on tuulivoimaloiden tutkille aiheuttamat häiriöt.
Julkisista lähteistä saatavien tietojen mukaan Suomessa on viisi kaukovalvontatutkaa, kolmetoista keskivalvontatutkaa ja todennäköisesti kymmeniä lähivalvontatutkia sekä runsaasti liikuteltavia tutkia.

Pääesikunnan tiukat linjaukset tarkoittaisivat, ettei esimerkiksi Porvoon edustan merialueelle voida rakentaa suunniteltua merituulipuistoa.

Loviisan seudun tuulivoimala-alueet sijaitsevat mantereella, mutta silti lähellä rannikkoa. Tiettävästi Loviisan tuulivoimalat sijoittuisivat osin Puolustusvoimien tutkien valvonta-alueelle, mikä saattaa vaikuttaa niiden toteutumisen mahdollisuuksiin.

Vaikka Puolustusvoimien tutkaverkoston toimivuuden häiriötön turvaaminen on maanpuolustuksen kannalta tärkeää, on Loviisan seudulla tuulivoimaloille sopivat alueen silti syytä säilyttää pitkävaikutteisessa maakuntakaavassa.

On todennäköistä, että tekniikan kehittyessä tuulimyllyt ja tutkat saadaan toimimaan niin, että uudet tuulivoimalat voidaan sijoittaa tuulivoimaselvityksissä kartoitetuille Etelä-Suomen tuulisimmille alueille tuottamaan päästötöntä ja uusiutuvaa tuulivoimaa myös Loviisan seudulla.