Sataman lähinaapureiden pihoilla lumi on silminnähden mustanpuhuvaa. Loviisan sataman hiilipöly leviää lupaehtojen vastaisesti edelleen lähinaapureiden pihoille ja kulkeutuu sisätiloihin sekä sotkee paikat pahoin. Poliisin ympäristörikosyksikkö Tikkurilasta kävi eilen ottamassa Eestintieltä ympäristönäytteitä.

VALKO Eestintiellä Valkossa asuva Harri Hilli kauhoo laastikauhalla pihallaan lunta, ja manailee tummanpuhuvia kauhallisia. Lumessa on selvästi useita kerroksia hiilipölyä. Välillä pihalle on satanut lunta, välillä hiiltä.

Mustaa lunta. Torstaina Svenäsintien länsipuolinen alue oli selkeästi hiilipölyn peitossa. Kuva: Arto Henriksson.

”Hiilipölyä on joka paikassa”

– Ulkokalusteille tai mihin tahansa pihalla istahtaa, niin housut menevät aina vaihtoon. Hiilipölyä on joka paikassa. Sitä tulee kenkien mukana ja pienistä rakosista sisälle, toteaa Hilli.
Sataman naapurissa asuva Hilli korostaa, ettei hänellä ole mitään sataman toimintaa vastaan eikä liikenne, melu tai valotkaan häiritse, mutta jatkuva hiilen pölyäminen on liikaa. Se haittaa normaalia elämää jo kohtuuttomasti.

Valkon satamasta on levinnyt lähinaapureiden pihoille hienojakoista hiilipölyä elokuusta alkaen, jolloin hiilikuljetukset Siperiasta Venäjältä Valkon kautta Norjaan ja muualle maailmalle alkoivat.
– Aivan mustaa on ollut elokuusta lähtien. Täällä ei voi laskea tenavia eikä eläimiä pihalle, kun olisivat saman tien hiilimönjän peitossa, puuskahti Kalervo Pellikka.
Hän kertoo olleensa useasti yhteydessä sataman edustajiin, jotka ovat kiistäneet hiilen pölyämisen.

Kymen ympäristölaboratorio vahvisti hiileksi

Yhdessä vaiheessa sataman suunnasta todettiin, että musta pöly ja mönjä voivat olla myös lämmityksestä levinnyttä nokea. Loviisan Sanomat oli paikalla, kun Harri Hilli lapioi lunta pussiin, joka toimitettiin Kymen Ympäristölaboratorioon Kuusankoskelle analysoitavaksi.
Labratorion tulos oli selkeä. Lumessa oli runsaasti hiiltä, mutta ei nokea tai muutakaan epäpuhtautta.
”Tutkittavan lumen, joka oli sulanut vedeksi, massa oli noin 509 g. Näyte suodatettiin membraanin läpi ja kuivattiin 105°C:ssa. Membraanille saatiin kuivattua tummaa sakkaa noin 190 mg. Tästä kuivatusta sakasta määritettiin Leco SC-444-analysaattorilla hiili- ja rikkipitoisuus”, lausunnossa todettiin. Hiiltä oli 81 prosenttia ja rikkiä 0,2 prosenttia.

– Nyt on ainakin suljettu pois se mahdollisuus, että musta pöly ja mönjä olisi nokea tai mitään muutakaan kuin satamasta levinnyttä hiilipölyä, totesi Harri Hilli.

Tutkintapyyntöjä poliisin ympäristörikosryhmälle

Viime viikolla Eestintiellä asuvan Kalervo Pellikan mitta täyttyi. Jälleen uusi lasti hiiltä saapui junavaunuissa Valkoon, ja Siperian terveinen pölähti jälleen sakeana pihapiiriin.
Pellikka soitti poliisille ja teki tutkintapyynnön ympäristön turmelemisesta. Poliisi tarttui ilmoitukseen, ja pyysi lisätietoja.

Jälleen hiilisatama. Loviisan sataman kautta laivataan suuria määriä Siperiasta rautateitse saapuvaa metallurgista kovakivihiiltä, jota käytetään muun muassa teräs- ja lääketeollisuudessa. Kuva: Arto Henriksson.

Myös toinen naapureista on tehnyt poliisille tutkintapyynnön hiilipölystä.
– Oletimme päässeemme eroon edellisen katastrofin jälkeen hiilipölystä, mutta mitä vielä. Syyskesästä alkaen öljyinen hiilipöly on tarttunut joka paikkaan ja liannut kaiken. Ja kaiken lisäksi vielä väitetään, ettei hiili pölise. Eikä hiili lähde pinnoista kuin liuottimilla, sanoi Kalervo Pellikka.

Sataman aiemmasta energiahiilestä poiketen nykyisin tuotava hiili on teräs- ja lääketeollisuuden käyttämää metallurgista kovakivihiiltä ja antrasiittia.
Aluehallintovirasto myönsi hiilen kuljetuksille, käsittelylle ja välivarastoinnille luvat helmikuun puolivälissä sekä asetti sille lupaehdot hiilen pölyämisen estämiseksi.

Pölyntorjunta yhä tekemättä

Lupapäätöksen mukaan ”sumukastelua tehdään heti, jos pölyämistä tapahtuu”. Svenäsintiellä on kastelua varten avattu kyllä paloposti, mutta sitä ei ole pakkasten takia käytetty lainkaan. Myös pölyämisen estämiseksi luvattu suojakotelo hihnakuljettimen päätyosaan on toistaiseksi jäänyt asentamatta.

Useista määräyksistä huolimatta pölyäminen ja pölyn leviäminen on naapurustossa silmin nähtävissä hiiltä käsiteltäessä. Hiilipilvi pölähtää ilmoille hiiltä nostettaessa sekä hihnakuljettimesta. Tiistaina Svenäsintiellä kävi myös Aluehallintoviranomainen katsomassa pölyämisen jälkiä.
– Ympäristörikoksen lisäksi on mielestäni tapahtunut myös viranomaisen harhauttamista luvanhakuprosessissa. Siinä vakuutettiin hiilen pölyämättömyyttä kuten myös muissa tiedotteissa, ja kuitenkin tiedossa oli pölyn ja melun taso.
– Myös sataman vastineessa tehtyihin muistutuksiin, vakuutetaan pölyttömyyttä ja meluttomuutta ja työtapojen muutosta, joita en ole huomannut muuten kuin, että työt lopetetaan, kun ohikulkija katsoo, toteaa Pellikka tutkintapyynnössään.

Hiiltä, ei nokea. Kymen Ympäristölaboratorion mukaan 509 grammassa vedeksi sulatettua lunta oli runsaasti hiiltä. Kuva: Kymen ympäristölaboratorio.

Satama kiistää lupaehtojen rikkomukset

Loviisan satama Oy:n toimitusjohtaja Tiina Vepsäläinen kiistää, että sataman hiilenkäsittely rikkoisi ympäristöluvan ehtoja.
– Toimimme kyllä ympäristölupaehtojen mukaisesti. Meille tuli yllätyksenä viime viikolla alkaneen itätuulen vaikutukset Eestinkolmion kulmaan. Kun ei ole lehtiä puissa eikä hiiltä pystytä pakkasen takia kastelemaan, niin hiili on operoitaessa päässyt pölyämään, Vepsäläinen muotoili.
-Olemme tiistaina Loviisan ympäristösihteerin ja Ely-keskuksen ympäristöluvan valvojan kanssa käyneet läpi tilannetta, ja esitelleet heille suunnitteilla olevia korjaavia toimenpiteitä, jotta ongelmat saataisiin ratkaistua, sanoi Vepsäläinen.

Hänen mukaansa hiilen pölyäminen tuli satamalle yllätyksenä.
– Tässä oli meille käynyt arviointivirhe. Tosin liikenteestä ja kaikesta muustakin toiminnasta tulee erilaisia päästöjä, eikä meiltä ole aina vastuuhenkilö valvomassa aiheutuuko toiminnasta pölyämistä, Vepsäläinen kertoi.

Korjauksia pölyntorjuntaan suunnitteilla

Hän korostaa, että hiilikuljetukset tuovat satamalle ja Loviisalle tärkeitä euroja.
Hänen mukaansa suunnitelmat pölyämishaitan torjumiseksi tullaan kertomaan naapureille heti, kun ne valmistuvat.
– En halua niitä tässä esitellä, kun ne eivät ole vielä valmiita, sanoi Vepsäläinen.
– Hiilen käsittelyä ei voida lopettaa nyt kesken kuin väliakaisesti kuten olemme nyt toimineetkin, mutta tilanne helpottaa, kun ilmat lämpenevät ja pääsemme jälleen kastelemaan kasoja, Vepsäläinen lupasi.

Poliisi otti eilen luminäytteitä

Itä-Uudenmaan poliisin ympäristörikosryhmän partio Tikkurilasta kävi eilen Eestintiellä ottamassa luminäytteitä naapureiden pihapiiristä.
– Meillä on tässä vaiheessa meneillään esitutkintalain mukainen selvitys, ja tutkinnanjohtaja päätti tutkintapyynnön jälkeen, että käymme paikalla ottamassa näytteitä, ja kartoittamassa tilannetta, kertoi rikosylikonstaapeli Jorma Niemi Itä-Uudenmaan poliisista.
– Minulle voi soittaa numeroon 050 3633512, mikäli jollakin on jotakin lisätietoja tilanteesta, Niemi totesi.

Kymen ympäristölaboratorio vahvisti ”mustan” olleen hiiltä, ei nokea

Kymen ympäristölaboratorion raportti.

LS 8.8.2017: Loviisan satamassa hiilen koekuljetuksia

LS 24.11.2017: Kivihiilen vääränlainen varastointi turmeli ympäristöä

Linkki: Aluehallintoviraston ympäristölupa Loviisan satamalle hiilikuljetuksista.

Alla Eestintiellä asuvan Harri Hillin pihapiiristä ottamia kuvia hiilipölystä.