Tullisillan kaavoituksesta vahingonkorvausvaatimus

Yksi Tullisillan alueen maanomistajista Container Finance Oy vaatii Loviisan kaupungilta yli 200 000 euron vahingonkorvauksia kaavoituskatsauksissa annettujen väärien tietojen takia. Yhtiö katsoo, että sille on aiheutunut merkittäviä menetyksiä väärien tietojen takia.

TULLISILTA Nelisivuisessa korvausvaatimuksessa Container Financen asiamies Matias Forss tuo esille useita kohtia, joissa esitetään kaupungin Tullisillan aluetta koskevan kaavoitusprosessin virheellisyyksiä sekä vääriä tietoja ja sekavuutta.
Yhtiö omistaa muun muassa suurehkon tontin Tullisillan kerrostalon länsipuolella.

Kaavoituskatsauksissa virheitä

Maanomistaja oli esimerkiksi teettänyt 60 000 euron edestä suunnittelua alueen käytöstä. Kaavoituskatsausten mukaan alueella olisi kuitenkin ollut voimassa oleva rakennuskielto, mikä tieto ei kirjelmän mukaan pitänyt paikkaansa.
– Maanomistaja on kuitenkin ollut oikeutettu luottamaan kaavoituskatsauksissa esitettyihin tietoihin viranomaisten päätösten merkityksestä tontin rakentamismahdollisuuksille, todetaan korvausvaatimuksessa.
Ajan kuluminen oli johtanut siihen, etteivät tehdyt suunnitelmat olleet enää ajankohtaisia.

Vääriä tietoja ei oikaistu

– Loviisan kaupunki ei ole kuitenkaan missään vaiheessa oikaissut kaava-alueen maanomistajien saamaa väärää tietoa, vaan kaupunginarkkitehti on päinvastoin tekniselle lautakunnalle 18.5.2017 antamassaan selvityksessä pyrkinyt puolustelemaan virheellistä käsitystään, mikä voidaan katsoa kaupungin tuottamuksen myöntämiseksi, todetaan korvausvaatimuksessa.

Korvausvaatimus kasvaa yhä

– Vaadin Loviisan kaupunkia suorittamaan Container Finance Oy:n saatavat yhteensä 195 000 euroa lisättynä 2 000 euron asianajokuluilla.
– Lisäksi huomautan, että maanomistajalle aiheutuu edelleen vahinkoa tontin tuoton menetyksestä 33 500 euroa vuosittain vuoden viimeisenä päivänä siihen asti kunnes tontille on hyväksytty asemakaava, joka kunnioittaa maanomistajien oikeuksia, korvausvaatimuksessa esitetään.
Tullisillan kaavoituksessa maanomistajaa edustanut Kalle Jalkanen Degerby Constructor Oy:stä arvioi, että muutkin alueen maanomistajat ovat kärsineet vahinkoja kaavoituskatsauksen vääristä tiedoista.

”Tarkoitus neuvotella jatkosta”

Jalkasen mukaan todelliset vahingot maanomistajalle ovat yli miljoonan euron suuruusluokkaan.
– Lähempänä kahta, sanoisin, Jalkanen sanoi.
– Tämä on monimutkainen, pitkäaikainen ja kiusallinen pattitilanne, josta pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Kaupungin kanssa on tarkoitus neuvotella tilanteen ratkaisusta, jotta tämä ei päädy käräjäoikeuteen asti, Jalkanen totesi.
– Ikävää on se, että Tullisillan kaavoitus on tältä osin taas seis eikä ole tietoa kuinka pitkään, Jalkanen harmitteli.
Loviisan kaupunginhallitus merkitsi korvausvaatimuksen tiedoksi kokouksessaan 7.8.2017.
Kiista ei koske Oy Petsamo Stevedoring Ab:n omistamaa ns. everstinlinnan tonttia, jolle Loviisan rakennuslautakunta myönsi vuoden 2016 kesäkuussa rakennusluvan asuin- ja liikerakennukselle.