Tullisillan kaavasota jatkuu

Pari vuosikymmentä jatkunut vääntö ja kiistely Loviisan Tullisillan alueen kaavoituksesta sai kesällä jälleen uuden ikävän käänteen, kun yksi alueen maanomistajista Container Finance Oy lähetti asiamiehensä allekirjoittaman korvausvaatimuksen Loviisan kaupungille.

Nelisivuisessa kirjelmässä esitetään raskaita syytöksiä lukuisista virheistä, vääristä tiedoista sekä epäkohdista alueen kaavoituksessa. Vahingonkorvausvaatimus on tässä vaiheessa runsaat 200 000 euroa, mutta korvausvaatimuksen todetaan kasvavan. Asetelma koskettaa myös muita alueen maanomistajia.
Kirjelmässä vihjataan virheiden ja väärien tietojen olleen osin jopa tuottamuksellisia, mikä tekee asetelmasta vieläkin vakavamman.

Esitettyihin väitteisiin ja korvausvaatimuksen perusteisiin sekä varsinkin tuottamuksellisuuteen on tässä vaiheessa ulkopuolisen vaikea ottaa kantaa.
Pahimmassa tapauksessa niistä kiistellään vielä käräjäoikeudessa ellei maanomistajan ja kaupungin välille kiristynyttä umpisolmua kyetä neuvotteluteitse ratkaisemaan.
Päivänselvää on kuitenkin jo se, että 20 vuotta kestänyt soutaminen ja huopaaminen sekä epämääräinen vääntö alueen kehittämisessä ja kaavoittamisessa kertoo päätöksenteon epämääräisyydestä Loviisassa.
Kiista kulminoituu maanomistajan ja kaavoittajan välille.
Sekin on selvää, ettei useiden maanomistajien omistamalla kaava-alueella ole mahdollista saada rakentaa mitä tahansa minne tahansa.

Tosiasia on myös se, että maanomistajan ja kaavoittajan erimielisyydet kaavojen sisällöstä ja yksityiskohdista eivät aina käy yksiin, mikä on valitettavaa, mutta ymmärrettävää.
Yleisen kaupunkikuvan kehittämisen ja vaalimisen ristipaineessa kaavoittajan on huolehdittava myös maanomistajien yhdenvertaisuudesta ja oikeusturvasta.
Asianmukaista kuitenkin olisi se, että kaavoista voidaan kohtuullisessa ajassa saada maanomistajille selkeitä ja lainvoimaisia päätöksiä. Eli saadaanko rakentaa ja mitä, vai eikö saada.
Kaksi vuosikymmentä vatvomista on kohtuuton valmistelu- ja odottelujakso.
Erityisen tärkeää on ennen kaikkea se, että ratkaisut perustuvat oikeaan tietoon.
Virheitä sattuu paremmissakin piireissä, mutta niiden ilmetessä, on oikaiseminen tehtävä viipymättä ja selkeästi.

Loviisan kaupungin alueella on vireillä runsaasti erilaisia kaavahankkeita, joista suurin osa etenee asianmukaisesti ja ongelmitta.
Sahaniemi, Harmaakallio ja Tullisilta ovat silti saaneet vuosien varrella runsaasti huomiota erilaisten kärhämien ja epäonnistumisten takia.
Loviisanlahden itärannan kaavoitukseen kohdistuu nyt runsaasti positiivisia odotuksia. Josko viimein päästäisiin rakentamaan ihmisille koteja.
Kiusallinen asetelma ei tietenkään ole yksin viranhaltijoiden syytä, vaan hankkeiden tuloksellinen edistäminen edellyttää myös selkeää poliittista johtajuutta ja tahtotilaa sekä sujuvampaa yhteistyötä rakentamiseen halukkaiden investoreiden kanssa.

Lomaltapaluuahdistusta

Koulut alkoivat Loviisan seudulla eilen ja suurin osa työntekijöistäkin palasi kesälomiltaan.
Samaan aikaan sosiaalisen median sivut täyttyivät sadoista kommenteista, joissa julistettiin töihin paluun kurjuutta ja tuskaa sekä maanantain mustaa masennusta.
Ilmiö on mielenkiintoinen, ja näyttää ikävämmältä kuin todellisuudessa taitaa olla.
Loman loppuminen varmaankin harmittaa monia, mutta vielä enemmän harmittaa useampia niitä, joilla ei ole työpaikkaa, johon voisi palkallisen loman jälkeen palata.
Eikä varsinkaan lomaltapaluurahan kera.
Töissä viihtymisen ensimmäinen edellytys on, että on työpaikka.