Tukihenkilöille on tarvetta

Antoisaa. Alec Orko ja Pia Boman ovat toimineet tukihenkilöinä lapsille ja nuorille.
Loviisan perhekeskus valmentaa kevään mittaan uusia tukihenkilöitä ja tukiperheitä lapsille ja nuorille. Tapaamiset käynnistyvät maaliskuussa.

LOVIISA Loviisa ei poikkea muusta maasta. Kaupungissa on tarvetta lapsien ja nuorten tukihenkilöille ja tukiperheille. Esimerkiksi tukihenkilöitä kaipaa useat nuoret tällä hetkellä.
Tukihenkilöinä toimivat koskenkyläläiset Pia Boman ja Alec Orko haluavat rohkaista 18 vuotta täyttäneitä tarttumaan antoisaan vapaaehtoistyöhön ja antamaan aikaa lapselle tai nuorelle.

Boman on toiminut tukihenkilönä kolmisen vuotta ja Orko vuoden verran.
– Me tapaamme yleensä kerran viikossa tai joka toinen viikko. Silloin teemme asioita laidasta laitaan, voimme käydä esimerkiksi kahvilla tai harrastuksissa, Boman kertoo.
– Olen ollut lapsille sellainen henkilö, jolle voi jutella sellaista, joita ei kavereiden, sosiaalityöntekijän ja vanhempien kanssa voi puhua.

Hänen mukaansa kyse ei ole myöskään siitä, että lapsille järjestetään erilaista toimintaa, vaan ollaan läsnä.
Alec Orko on ollut toiminnassa mukana vuoden.
– Pia värväsi minut mukaan tähän toimintaan. Yllätyin siitä, että miehiä ei ole tässä hommassa paljoa.
– Olen kyllä tykännyt. Se on kuitenkin niin pieni hetki omasta ajasta olla toisen kanssa.
Hän on myös huomannut, kuinka paljon yhdessä oleminen saattaa merkitä lapselle.
– Tässä voi myös rohkaista nuoria tekemään ja harrastamaan asioita.
Hän toivoo, että ihmisiä saataisiin enemmän mukaan toimintaan.
Lasten yksinäisyys näkyy tukihenkilöille, jotka pyrkivät omalta osalta helpottamaan sitä.

Miksi tällaista järjestetään?

– Loviisassa on aina ollut tarvetta tukihenkilöille. Uuden sosiaalihuoltolain myötä perheillä on myös oikeus tukeen. Se on lisännyt kysyntää, kun perheet ovat ottaneet meihin yhteyttä, vs. sosiaalityöntekijä Linda Lindroos kertoo.
Käytännössä jokainen joka kokee tarvetta tuelle, voi ottaa yhteyttä ja pyytää tukitoimia. Jatkoa pohditaan yhdessä ja samalla lapsen parasta miettien.
Uusi sosiaalihuoltolaki tuli voimaan huhtikuussa vuonna 2015.

– Sen tarkoituksena on ollut madaltaa kynnystä ihmisten hakea ja saada apua.
Nykyisin ei enää vaadita esimerkiksi lastensuojelunasiakkuutta, että pääsee tuen piiriin. Ennen vuotta 2015 oli vielä toisin.

Tukihenkilöstä tai perheestä voi olla apua tilanteessa, jossa esimerkiksi perheen muu tukiverkosto, kuten lähisukulaiset, asuvat kauempana ja arjen jaksamisen kanssa tulee ongelmia.

Hyvä tapa kartuttaa tietoa

Lindroos sanoo, että kevään valmennukseen voi tulla, vaikka ei vielä tietäisi haluaako toimia tukihenkilönä tai tukiperheenä.
Tapaamiset ovat hyvä tapa kartuttaa omaa tietoa lasten ja nuorten tukitoiminnasta.
– Valmennuksessa käydään läpi tarkemmin, mitä toiminta pitää sisällään ja mitä tukihenkilöiltä vaaditaan. Käymme läpi lyhesti lapsen sekä nuoren kehitystä ja pohdimme yhdessä kuviteltuja esimerkkiperheitä ja pyrimme sitä kautta saamaan käytännön tuntua koulutukseen.
– Sen jälkeen voi miettiä, että soveltuuko vapaaehtoistyö itselle.

Hän muistuttaa, että työ vaatii sitoutumista, sillä luottamus ei synny hetkessä.
Sopimus tehdään tukihenkilön tai perheen kanssa tilanteen mukaan. Sen pituus voi olla aluksi esimerkiksi puoli vuotta. Tarpeet vaihtelevat, sillä tapaukset ovat kaikki yksilöllisiä.
Työstä maksetaan myös pientä korvausta.
Mikä ero on tukihenkilöllä ja tukiperheellä?
– Tukiperhe on sellainen, että lapsi tulee perheeseen ja on siellä esimerkiksi viikonlopun. Tukihenkilötoiminta on erilaista. Siinä ei välttämättä olla omassa kodissa, vaan toiminta on enemmän sitä, että lapsi ja tukija tekevät asioita yhdessä.

Ensimmäisen kerran tukihenkilö ja -perhevalmennus järjestettiin viime vuonna. Silloin mukaan saatiin kaksikymmentä henkilöä. Heistä suurin osa sitoutui vapaaehtoistyöhön – vain muutama jäi pois.
– Me olimme tyytyväisiä, että saimme paljon tukiperheitä tuolloin, Lindroos kertoo.
Nyt joukkoon mukaan toivotaan runsaasti erityisesti tukihenkilötoimintaan keskittyviä henkilöitä.

KOMMENTOI

Please enter your comment!
Please enter your name here