Tuet hyväksyttiin, mutta oikaisuvaatimusta odotetaan

Loviisan kulttuurilautakunta päätti tiistaina toiminta-avustusten sekä Suomi 100 -hankkeiden saajat ja summat.

LOVIISA Kohdeavustusten jako päätettiin siirtää toukokuun kokoukseen lisäselvitysten vuoksi. Toiminta-avustuspäätöksestä odotetaan kuitenkin tulevan oikaisuvaatimus, sillä pykälän käsittelyyn on nähty osallistuneen jäävin jäsenen.

Kokouksen sihteeri, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen vt. päällikkö Leif Eriksson korjaa Loviisan Sanomissa perjantaina 21.4. kerrottua kokouksen kulkua. Hän arvelee olleensa torstaina puhelinhaastattelua tehtäessä shokissa, eivätkä tapahtumat edenneetkään kuten artikkelissa kerrottiin. Kokouksen alussa tehtiin esityslistaan käsittelyjärjestysmuutoksia, jonka yhteydessä osa jäsenistä totesi olevansa jäävejä. Puheenjohtajan kysyessä, onko muita jäävejä, ei rkp:n Raili Äijö ei kokenut olevansa jäävi, vaikka hänen tyttärensä on puheenjohtaja tukea anoneessa yhdistyksessä. Läheinen sukulaisuussuhde oli osan lautakunnan jäsenistä tiedossa ja hänen odotettiin jääväävän itsensä.

Kun noin tunti kokouksen alusta päästiin käsittelemään toiminta-avustuksia koskevaa pykälää, ei tässä yhteydessä Erikssonin mukaan kukaan enää muistanut jääviyskysymystä ottaa uudelleen esiin ja Äijö osallistui toiminta-avustusten jakoa koskevan pykälän käsittelyyn.

Eriksson kertoo, että oikaisuvaatimus on hänen tietääkseen toiminta-avustuspäätökseen liittyen tulossa, koska Äijöä pidetään jäävinä. Jos oikaisuvaatimus tulee valitusajan sisällä, pykälä käsitellään uudelleen toukokuun kokouksessa. Ennen tätä kokousta jääviys selvitetään lakimiesten avustuksella. Kuntaliiton lakimies on tiettävästi omana kantanaan todennut, että jääviydestä ei ole epäselvyyttä.