Tiistaina hoidetaan vain kiireellistä terveys- ja sosiaaliasiaa

Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin tehtävä huoltokatkos ensi tiistaina vaikuttaa laajalti terveyden- ja sosiaalihuollon toimintaan.

LOVIISA Perusturvakeskuksen asiakas- ja potilastietojärjestelmissä on tiistaina 20.8. huoltokatkos. Katkoksen aikana vaihdetaan potilastietojärjestelmien tietokanta- ja sovelluspalvelin.

Huoltokatkos vaikuttaa laajasti lääkäri- ja hoitajavastaanoton toimintaan ja sosiaalihuoltoon sekä myös terveyskeskuksen vuodeosaston, hoivayksiköiden että kotihoidon toimintaan.
Huoltokatkoksen aikana hoidetaan ainoastaan kiireelliset, terveyttä ja sosiaalihuoltoa koskevat asiat.

– Katkoksen aikana potilastietojärjestelmä ei ole käytettävissä, mutta tämä on otettu huomioon toiminnan suunnittelussa, toteaa työikäisten palvelupäällikkö Päivi Sippula Loviisan perusturvakeskuksesta.

Jos kaikkea ei saadakaan 20.8. toimimaan, palataan toimimaan vanhassa palvelinympäristössä ja muutokselle suunnitellaan uusi päivämäärä.