Tesjoella vesikatko torstaina kello 12.30 – 14 korjaustöiden ajaksi

Tesjoen alueella on vedenjalkelun keskeytys korjaustyön vuoksi tänään, 4.4.2019 kello 12.30-14. Vedenjakelu voidaan aloittaa ilmoitettua aikaisemmin, heti työn valmistuttua.

TESJOKI Loviisan kaupungin tiedotteen mukaan käyttöönoton yhteydessä putkistoista voi irrota saostumia ja ruostetta, joista voi aiheutua veden sameutta ja värillisyyttä. Nämä eivät ole terveydelle vaarallisia haittoja mutta niistä saattaa aiheutua hanojen ja pesukoneiden sihtien tukkeutumista ja vaalean pyykin värjäytymistä. Putkistoihin on myös saattanut päästä ilmaa, joka voi aiheuttaa ”kolinaa” ja pärskintää. Haittojen poistamiseksi suositamme veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Loviisan vesiliikelaitos kertoo pahoittelevansa vesikatkoksesta aiheutuvia haittoja sekä veden laadun hetkellistä huonontumista.