Terveystarkastuksessa koko Suomi

Loviisan terveyskeskuksen ovi käy nyt tiuhaan, sillä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ryhmä tutkii loviisalaisten terveyttä. Kutsun on saanut 185 ihmistä Väestörekisterikeskuksen satunnaisotannalla. Yksi kutsutuista oli Sanna Brandt.

 

LOVIISA FinTerveys-tutkimus tehdään 50 paikkakunnalla, Helsingistä Utsjoelle ja idästä länteen. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa ajankohtaista tietoa suomalaisten terveydestä, toimintakyvystä, elintavoista ja kansantautien kehityksestä.

Kutsun tutkimukseen oli saanut myös Sanna Brandt, jonka ei tarvinnut miettiä osallistumistaan hetkeäkään.

Hän aprikoi maanantaina tutkimuksen alkaessa, että yhtä laajasti hänen terveyttään on tutkittu viimeksi kouluaikana. Silloinkin kyseessä oli joku tutkimus.

– Kyselyn täytin ennakkoon kotona. Kysymykset eivät olleet vaikeita, mutta saivat miettimään, hän kertoi.

FinTerveys -tutkimuksen juuret juontavat Pekka Puskan Pohjois-Karjala -projektiin. Aiemmin tutkimus kulki Finrisk-nimellä.

Laaja tutkimus toteutetaan viiden vuoden välein. Siinä ei seurata yksilöiden terveydessä tapahtuvia muutoksia, vaan seurataan terveyttä väestötasolla. Tutkimukseen osallistujat on valittu Väestörekisterikeskuksen tekemällä satunnaisotannalla.

Loviisassa kuuden hengen tutkimusryhmä työskentelee vielä torstaina. He hankkivat tiedot, sitten ne analysoidaan ja vuoden lopulla on luvassa tutkimuksen tuloksia.

Perusteellinen tutkimus

– Verenpaine, vyötärön ja lantion mitta, lähinäkö ja kaukonäkö, tutkimusryhmän vetäjä, vastuuhoitaja Sanna Ahonen kertoi.

Sitten on laboratoriotutkimusten vuoro: otetaan verikokeet, joista selviävät tulehdusarvo, maksa-arvo, sekä rasva- ja sokeriarvot. Sitten mitataan pituus ja kehon koostumus.

Toimintakykyä mitataan lihasvoimassa ja muistitestikin tehdään.

– Osalle tehdään vielä uni- ja liikuntatutkimus.

Kaikki tutkittavat saavat ruoka-aineiden käyttökyselyn 12 kuukauden ajalta, mutta vain osa tapaa ravintohaastattelijan.

Ahonen sanookin, että kyseessä on terveydentilan kattava tutkimus. Osallistujalle tutkimus on ilmainen, käyntiin on varattava 1,5 – 2 tuntia aikaa.

Tuloksensa, eli oman terveysprofiilinsa jokainen osallistuja saa omaan käyttöönsä. Tulos sisältää myös vertailun muiden samaa ikäryhmää ja sukupuolta edustavien tuloksiin.

– Tiedot annetaan vain tutkittavalle, ei esimerkiksi julkiselle terveydenhuollolle tai työterveyteen.
THL:n keräämää tutkimusaineistoa voidaan kuitenkin käyttää tieteellisissä tutkimuksissa.

Ahosen ryhmä aloitti tutkimukset viime torstaina. Loviisassa kutsun saaneet ovat Ahosen mukaan saapuneet tutkimuksiin todella hyvin.

– Tietenkin aina joku jää tulematta, varsinkin nuoremmissa ikäluokissa.

Pitkät perinteet

Ahosen mukaan esimerkiksi vedenpaineen mittaus on pysynyt tutkimuksen ohjelmassa pitkään, aina Pohjois-Karjala -projektin ajoilta.

Väestön terveystarkastustutkimuksia on Suomessa tehty ja hyödynnetty 1960-luvulta saakka. Perinteet ovat pisimmät Euroopassa.

Väestötutkimusten perusteella on muun muassa laadittu ravitsemussuosituksia ja kehitetty lääkärien hoito-ohjeita potilaille sekä riskilaskureita.

Luotettavaa ja ajantasaista tietoa koko väestön terveydestä ja toimintakyvystä tarvitaan myös kehitettäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestelmää väestön tarpeita vastaavaksi.

FinTerveys -tutkimus
  • Tuottaa tietoa aikuisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä.
  • Tietojen avulla tutkitaan sairauksien ehkäisyä ja hoitoa, sekä kehitetään palveluja.
  • Tutkimukseen kutsutaan satunnaisotoksella Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä 10 000 yli 18-vuotiasta henkilöä eri puolilta Suomea.
  • Tutkimukseen sisältyy terveystarkastus ja kyselylomakkeiden täyttäminen. Osa kutsutuista on valittu ravintohaastatteluun tai liikunta- ja unimittauksiin.
  • Tutkittavia kutsutaan terveystarkastukseen 50 paikkakunnalla talvella ja keväällä 2017.
  • Tutkimuksen päätuloksista tiedotetaan 2017 lopussa.