Taidetoimikuntiin kaksi edustajaa Loviisasta

Seitsemässä valtion taidetoimikunnassa aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista, ja niissä on yhteensä 107 jäsentä.

HELSINKI Valtion musiikkitoimikuntaan kaudeksi 2019–2020 on valittu loviisalainen musiikkitieteilijä Mats Liljeroos.
Uudenmaan taidetoimikuntaan on jäseneksi valittu loviisalainen kuva- ja valokuvataiteilija Heli Rehula.

Taideneuvosto pyysi ehdotuksia noin 750 taholta, muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta.

– Kahden vuoden kokemus on osoittanut, että taideneuvoston tavoite vertaisarvioinnin toteutumisesta yli toimikuntarajojen on käytännössä toiminut.

Hakemusten arvioinnissa on voitu käyttää myös ehdotettuja mutta toimikuntien ulkopuolelle jääneitä asiantuntijoita, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä.

Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan.

Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa. Niiden suorassa päätösvallassa on kaksi kolmasosaa Taiken 35 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille. Lisäksi ne arvioivat viraston päätösvallassa olevat yhteisöjen avustushakemukset.