Syksyyn mennessä valmiiksi

Urakka etenee. Rantatiellä on aloitettu massanvaihto ja katurakenteiden uusiminen Tullisillan päässä. Laivasillan päässä aloitetaan asfaltointi ja reunakivien asennus toukokuun aikana. Kuva Charlotta Forsberg
Rantatien kunnostustyöt etenevät. Projektin odotetaan valmistuvan alkusyksystä. Reunakivetys ja asfaltointi alkavat Laivasillan päässä toukokuun aikana. Tullisillan päässä tehdään vielä massanvaihtoa ja uusitaan katurakenteita.

LOVIISA Pitkään odotettu Rantatien kunnostus on hyvällä mallilla. Yhteensä noin 750 metriä pitkä kunnostettava alue on yksi kaupungin suurimmista katu-urakoista vuosiin. Katu ja sen alla kulkeva kunnallistekniikka uusitaan Laivasillan ja Laivurinkadun välisellä Rantatien osuudella.

Sanottua
Tie on tähän asti ollut leveä baana, joka houkuttelee painamaan kaasua.
Markus Lindroos
Yhdyskuntatekniikanpäällikkö

Tähän mennessä Vesihuoltolaitoksen osuus on hoidettu kokonaan pois alta, työn alla on maamassojen vaihto ja katurakenteiden uusiminen. Yhteensä maamassoja vaihdetaan noin 25 000 kuutiometriä.

Pätkä kerrallaan

Ensimmäisen 500 metrin osalta, Laivasillan suunnalta katsottuna, maamassat on jo vaihdettu ja katurakenteet uusittu. Myös valaistuksen perustukset ovat valmiit kyseisellä tiepätkällä.
– Tullisillan pään massanvaihtotyöt on aloitettu tällä viikolla, kertoo yhdyskuntatekniikanpäällikkö Markus Lindroos.
Laivasillan pään asfaltointi ja reunakivien asennus puolestaan alkaa toukokuun aikana. Kunnostustyön odotetaan valmistuvan kokonaisuudessaan alkusyksyyn mennessä.

Toimivuutta ja ilmettä

Kunnostustyön ohella Rantatien yleisilmettä kohennetaan. Liikenneturvallisuus, valaistus ja viihtyvyys paranevat.
– Tie on tähän asti ollut leveä baana, joka houkuttelee painamaan kaasua. Kunnostustöiden jälkeen katu kapenee ja sen viereen tulee selkeä kevyen liikenteen väylä. Ajonopeuksia hillitään myös kavennuksilla, Lindroos luonnehtii.
Lisäksi Rantatien tulvavallia korotetaan paikoin, tieosuuden vanhat valaisimet vaihdetaan uusiin led-valoihin ja ne siirretään vanhan alakaupungin puolelle tietä. Lisäksi kadulle rakennetaan kavennuksia sekä kivettyjä parkkipaikkoja autoille.

Pieniä liikennehaittoja

Tällä hetkellä kunnostustyöt haittaavat liikennettä lähinnä Tullisillan päässä, muutoin ajoväylä on avoin.
– Suljemme tiepätkiä vain pakon edessä ja pyrimme pitämään ajoväylän avoinna.
Tähän mennessä kuoppainen tie on pitänyt ajonopeudet matalina. Lindroos toivoo autoilijoilta tarkkaavaisuutta vastaisuudessakin.
– Toivomme, että ihmiset ajaisivat varoen. Kyseessä on kuitenkin työmaa-alue, jolla liikkuu ihmisiä ja eteen voi sattua yllättäviä tilanteita, Lindroos muistuttaa.
Budjetti pitää

Tien perusparannuksen ja vesihuollon kustannukset ovat yhteensä reilu 2 miljoonaa euroa. Lindroosin mukaan kustannukset ovat pysyneet budjetin rajoissa.
– Aikataulu muuttui, joten kustannukset jakautuivat eri tavalla kuin oli suunniteltu. Työsarkaa jäi tälle vuodelle suunniteltua enemmän ja siksi kustannuksetkin painottuvat enemmän tälle vuodelle. Tästä huolimatta budjetti pitää.