Svenäsintielle outo kumpu

Loviisan kaupungin päätös ryhtyä maanantaina rakentamaan Loviisan satamalle meluvallia nykyisen Svenäsintien päälle on herättänyt ihmetystä ja närkästystä monien valkolaisten keskuudessa. Eilinen uutinen vallityömaalla sattuneesta valitettavasta kuorma-auton kaatumisonnettomuudesta sai kuitenkin monet hieraisemaan silmiään – meluvalli rakennetaan todellakin olemassa olevan Svenäsintien päälle eikä sen viereen, kuten moni vielä hetki sitten arveli. Mehusuoraksi kutsuttu osuus Svenäsintiestä muuttuu paikalle rakennettavan ”outokummun” myötä umpikujaksi.

Myös se, että asutusalueen reunalle ja vain muutaman kymmenen metrin päähän asuinrakennuksista rakennettavan meluvallin rakentamiseen näytetään käytettävän sataman alueelta tuotavaa jätemaata, on herättänyt epäilyjä maa-ainesten mahdollisista epäpuhtauksista. Luottamus Loviisan sataman tapaan hoitaa ympäristö- ja rakennusasioita ei viimeaikaisten lupaehtorikkomusten ja laiminlyöntien takia ole asukkaiden keskuudessa kovin suurta. Melu- ja pölyhaitan torjuminen liikkumishaitalla harmittaa sekin monia.

Vuosi sitten Loviisan kaupunki teki verkkokyselyn kevyen liikenteen reiteistä Valkon ja Loviisan välillä. Verkkokyselyyn osallistuneiden 129 vastauksen perusteella yleisin pyöräreitti kulki Vanhaa Valkontietä pitkin. Toiseksi yleisin reitti kulki Svenäsintietä pitkin keskustaan. Valkolaisten kulkureiteistä suorin ja lyhin väylä keskustaan kulki Loviisanlahden rantaa pitkin eli Svenäsintietä mukaillen. Matkaa Valkolammelta Loviisan torille kertyi suorinta Svenäsin tietä pyöräillen tai kävellen 6,8 kilometriä.
Kyselyn jälkeen, kuluvan vuoden helmikuussa valkolaiset riemuitsivat ensin tiedoista, joiden mukaan hartaasti odotettu ”Valkon kevyen liikenteen väylä” Valkon ja Loviisan välillä rakennetaan vuonna 2018. Pian kävi kuitenkin ilmi, että toivotun 4,9 kilometrin pituisen pyörätien sijaan Valkoon rakennetaankin vain noin 400 metrin pituinen nysä Valkon alikulkusillalta Vanhan Valkontien risteykseen.

Svenäsintien katkaiseminen vaikuttaa monella tavalla paitsi valkolaisten niin myös Svenäsintien ja Köbackan alueen asukkaiden liikkumiseen. Lisäksi se pidentää merkittävästi lähimpänä sijaitsevan palokunnan, Valkon VPK:n ajomatkaa Svenäsintien alueelle, jonne palokunta joutuu jatkossa kiertämään Köpbackan ja Varvetin kautta.
Vuonna 2011 Loviisan kaupunginvaltuustossa hyväksyttyyn Valkon kolmion eteläosan asemakaavaan on merkitty yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu reitti, joka osittain korvaisi nyt katkaistun Svenäsintien kulkureitin. Kartalla reitti kulkisi Isokallion ja Valkon vanhan urheilukentän ja Svenäsintien välistä.

Kyseisen korvaava pyöräily- ja kävelyreitin toteuttaminen ei kuitenkaan ole kaupungin lähivuosien suunnitelmissa eikä talousarvioissa, joten sen toteutuminen ei näytä kovin todennäköiseltä. Meluvallin rakentamista ja Svenäsintien katkaisemista ei tiettävästi ole päätetty kaupungin luottamuselimissä, vaikka kaupunginhallitus sekä rakennus- ja ympäristölautakunta ovat sivunneet meluvalliasiaa vuoden 2018 keväällä vastatessaan Vaasan hallinto-oikeudelle sataman ympäristöhaitoista tehtyihin valituksiin.
Osin yksityisen Svenäsintien sulkeminen on hätiköity ja monien valkolaisten ja köpackalaisten kannalta ikävä ratkaisu. Varsinkin, kun Valkon suunniteltu kevyen liikenteen väylä kutistui keväällä 400 metrin pätkäksi.

Meluvallin rakentaminen alueelle on sinänsä kannatettava hanke, koska sillä pyritään pienentämään sataman lähinaapureille aiheuttamia ympäristöhaittoja, mutta Svenäsintien katkaiseminen sekä ikiaikaisen suositun pyöräily- ja kävelyreitin sulkeminen aiheuttaa alueelle uuden haitan ihmisten liikkumiselle.