Svartholman reittiliikenne tarpeen varmistaa

Tämän päivän Loviisan Sanomien uutinen Svartholman linnakesaaren reittiliikenteen ongelmista virittää tummia pilviä alkavan matkailukauden ylle. Useista yrityksistä huolimatta Laivasillan ja Svartholman välisen säännöllisen reittiliikenteen järjestämisestä ei määräaikaan mennessä eikä edes lisäajan puitteissa ollut lopulta yhtään tarjoajaa.

Parhaillaan Loviisan kaupunki selvittelee mahdollisuutta järjestää Svartholmaan venekuljetuksia Kvarnvikenistä, joka on lähin pienvenesatama linnakesaarta vastapäätä. Pienveneellä kuljetus mantereelta linnakesaarelle kestäisi vain muutamia minuutteja, mutta sitä ennen turistien pitäisi päästä lähes Atomitien päässä sijaitsevalle Kvarnvikenille.
Pienvenekuljetukset olisivat tilapäiseltä vaikuttava ratkaisu, joka saattaisi vähentää merkittävästi Svartholman kävijämääriä sekä samalla myös hyvässä maineessa olevan ravintolan asiakasmääriä.

Viime vuosien aikana ravintolatoiminta sekä linnakesaaren opastukset ovat ehtineet vakiinnuttaa hyvän palvelutason ja aseman Loviisan seudun merkittävimmistä matkailukohteista. Parhaimmillaan reittiliikenteen matkustajamäärät olivat runsaan 3000 matkustajan suuruusluokassa vuosittain. Viime kesänä määrä jäi 1700 matkustajan tasolle.

Suurin osa saaren kävijöistä saapuu paikalle kuitenkin omilla veneillään.
Alkavasta kesästä odotetaan Itäisen Suomenlahden matkailun superkesää, kun Tall Ships Race -tapahtuma tuo heinäkuussa Kotkaan suurten purjealusten armadan sekä satojatuhansia matkailijoita Suomesta ja ulkomailta.

Osa tapahtuman suurista aluksista vierailee myös Loviisanlahdella sekä muualla lähivesillä. Tapahtuma tuo tienoolle ja matkan varrelle myös purjealuksista kiinnostunutta yleisöä.
Lisäksi Kotkaan odotetaan ensi kesänä useita risteilyaluksia, jotka tuovat naapurikaupunkiin tuhansia turisteja, joille on määrä järjestää matkailutarjontaa lähialueella aina Loviisan seutua myöten. Myös Loviisan kaupunki markkinoi seudun palvelutarjontaa Kotkassa niin risteilymatkustajille kuin Tall Ships Race -turisteillekin. Olisi tärkeää, että ensi kesän ”ylimääräiset” turistivirrat pyrittäisiin hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti yhdessä yritysten ja kuntien kanssa.

Svartholman reittiliikenteen järjestäminen on ollut iso haaste vuosien varrella usein ennenkin. Vuoden 2003 jälkeen, kun reittiä parin vuosikymmenen ajan liikennöinyt Seppo Weppling Omega-aluksineen jäi eläkkeelle, on säännöllisen liikenteen varmistaminen ollut jatkuvasti hilkulla.

Helpon ja houkuttelevan kuljetuksen järjestäminen Svartholmaan on tärkeä osa Loviisan matkailupalveluita. Linnakesaari nuotiopaikkoineen on myös monien loviisalaisten suosima retkikohde, jonne veneettömätkin ovat tähän saakka päässeet kätevästi vuoroveneellä Laivasillalta. Kaupunki ei kuitenkaan voi ryhtyä lautturiksi, vaan yhteistyöhön olisi saatava yksityisiä toimijoita sekä ennen kaikkea maksavia asiakkaita.

Keskeisenä haasteena ovat liikenteen turvallisuusviraston Trafin kiristyneet vaatimukset vesiliikenteen maksullisille matkustajakuljetuksille. Ne ovat koituneet monien suosittujen reittien lakkauttamisiin eri puolilla Suomea. Turvallisuudesta ei tietenkään pidä tinkiä jatkossakaan, mutta Sääntö-Suomen matkustajakuljetusten säädöstöjä olisi voitava sisäsaaristossa tarkastella joustavammin.

Säännöllisen reittiliikenteen perustaminen edellyttää usein myös isoja investointeja, joiden takaisinmaksuaika on merkittävästi muutaman vuoden pituisia sopimusjaksoja pidempi.
Siksi on paikallaan, että Loviisan kaupunki pyrkii jatkossa löytämään Svartholman reitille ratkaisuja 10 vuoden aikaperspektiivillä.

Lisäksi voisi olla syytä selvittää saataisiinko reitille lisää asiakkaita esimerkiksi kehittämällä läheisen Hudön saaren retkeilypalveluita ja ulottamalla Svartholman reitin kuljetukset Loviisan saariston hienoimmille hiekkarannoille tai muihin lähialueen saaristokohteisiin aina Kaunissaarta myöten.