Kaupungilta vaaditaan 450 000 euron vahingonkorvauksia

Halli. Suomenlahden Telakka Oy vaatii kaupungilta vahingonkorvauksia, koska alusten korjaushallin vuokratontti ei yhtiön mukaan ollut sitä mitä piti. Kuva Mika Mykkänen
Erimielisyys koskee Suomenlahden Telakka Oy:lle vuokratun maa-alueen rakennuskelpoisuutta. Kaupunki pitää vaadetta perusteettomana.

VALKO Kiista on Loviisan kaupungin sataprosenttisesti omistaman Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n ja Suomenlahden Telakka Oy:n välinen.

Kaupunki tilasi maaperätutkimuksen tamperelaiselta insinööritoimistolta ennen kuin maa-alueesta solmittiin vuokrasopimus ja ennen kuin

Suomenlahden Telakka Oy:n tytäryhtiö Valko Halli Oy alkoi rakentaa tontille hallia alusten korjaustoimintaa varten. Maaperätutkimuksen tulosten mukaan kaiken piti olla kunnossa.

Yrittäjä tilasi myöhemmin samalta insinööritoimistolta työsuunnitelman hallin rakentamiseksi.
– Osoittautui, että lähtöaineisto ei pitänyt paikkaansa. Hallin pohja ei ollut sellainen kuin piti, Suomenlahden Telakka Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jaatinen sanoo.
– Olemme kärsineet vahinkoa ja haluamme korvausta, hän toteaa.

Hän arvioi, että noin puolet hallin rakennuspaikan pohjasta osoittautui rakennusjätteeksi, vastoin maapohjatutkimuksen tuloksia.

Vaade. Yhtiön toimitusjohtaja Jukka Jaatinen sanoo hallihankkeen ongelmien aiheuttaneen kolmen kuukauden viivästyksen toiminnan aloittamiseen. Kuva Mika Mykkänen

Nyt Valkon Halli Oy:n emoyhtiö vaatii kaupungilta suuria korvauksia alusten korjaustoiminnan aloittamisen viivästymisestä. Jaatisen mukaan aloitus on viivästynyt kolmisen kuukautta. Korvattavaksi vaadittava summa perustuu yrityksen kirjanpitotapahtumiin. Jaatinen laskee korvausvaateeksi 10–12 prosenttia yrityksen investoinnista, joka on 4,5 miljoonaa euroa.

Jaatinen pitää tontin suurimpana ongelmana alueelle dumpattua rakennusjätettä ja pehmeyttä. Pistolaitureitten alle piti juntata paaluja jopa 25 metriin, kun kaupungin antamien tietojen mukaan kovaa kalliota olisi pitänyt tulla vastaan 15 metrissä.

Loviisan kaupunki omistaa Valkon Halli Oy:stä 24 prosenttia ja Suomenlahden Telakka Oy 76 prosenttia.
Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom sanoo, että kaupunki kyllä ottaa vastuun pilaantuneen maan poistamisesta. Hän kuitenkin muistuttaa, että kyseessä on satama- ja teollisuusalue.

– Hallin rakennuttaja katsoo asiaa laajemmin, joka ei kaupungin mielestä ole perusteltua, eli että maiden poistaminen olisi jotenkin kaupungin vastuulla.
Kaupungin tarkoitus on siirtää pois maakasa, joka tontilta on kuorittu. Halli on tällä hetkellä lähes valmis.

Oker-Blom vertaa tilannetta talon rakentamiseen: esimerkiksi se, miten paljon paalutusta pitää tehdä, kuuluu rakentajan tai rakennuttajan riskiin.
Hän huomauttaa, että satama-alueella ei ole koskematonta rakennusmaata, vaan täyttömaata.
Oker-Blom painottaa, että kaupungin tavoitteena on nimenomaan saada kaupunkiin ja satamaan yritystoimintaa.

Pankki odottaa

Jaatisen mukaan neuvotteluja asiasta on käyty kaupungin kanssa kerran joulukuussa ja kaksi kertaa tammikuussa. Yrityksen tilanteesta on Jaatisen mukaan käyty neuvotteluja Itä-Uudenmaan Osuuspankin kanssa ja pankki puolestaan odottaa kaupungin ratkaisua jatkorahoituspäätöksen tekemiseksi. Jaatinen kertoo odottavansa kaupungilta korvausrahoja helmikuun alussa.

– Pankin kirkas viesti on ollut, että ensin kaupungin pitää itse kertoa miten se aikoo kompensoida nämä vahingot. Kun siitä on tieto, pankki pystyy tekemään jatkorahoituspäätöksen ja omistajatkin pystyvät pistämään lisää rahaa.

Jaatisen mukaan yhtiön kassavirran piti kääntyä positiiviseksi viime marraskuussa, mutta nyt niin näyttää tapahtuvan vasta tämän vuoden helmikuussa.
Jaatinen viittaa kaupungin vastuuvakuutukseen, josta kaupunki saattaisi saada omalta osaltaan korvauksen.
Seuraavasta neuvottelusta kaupungin kanssa ei viime keskiviikkona ollut Jaatisen mukaan ole sovittu.

Kaupunki maksoi hulevesiputken

Hallin tonttiin liittyy lisäksi läpimitaltaan lähes metrin levyinen rikkoutunut hulevesiputki, josta kaupungilla ei ollut tietoa ja joka piti siirtää pois hallin alta.
– Hulevesiputki on rakennettu joskus aikaisemmin, kun aluetta on täytetty, kaupungin tekninen johtaja Ulf Blomberg kertoo.

Koska hallin paikkaa ei voitu muuttaa eikä hulevesiputki voi olla rakennuksen alla, tekninen johtaja teki päätöksen putken asentamisesta toiseen paikkaan viime heinäkuussa. Putki maksoi 130 000 euroa ja urakoitsijasta päätti tekninen lautakunta.

Pauli Kopiloff on tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii päätöksen kumoamista sillä perusteella, että päätös on syntynyt väärässä järjestyksessä eikä taloudellista toimivaltaa päätökseen ole ollut.

Kopiloff katsoo, että Valkon Halli Oy on vastuussa hallin rakentamiseen liittyvistä selvityksistä, kuten rakennuspaikan maaperätutkimuksesta ja sen kantavuuden varmistamisesta ja maassa olevien rakenteiden selvittämisestä.

Kopiloffin mielestä tekninen johtaja ei ole tarpeeksi selvittänyt lautakunnalle sitä, kenellä on hallihankkeen aiheuttaman hulevesiputken korjaus- ja siirtotyön taloudellinen vastuu. Hän katsoo, että hulevesiputken korjaus on Loviisan Satamakiinteistöt Oy:n ja Valkon Halli Oy:n välinen asia, eikä kaupungin korvattava.

Teknisen johtajan mukaan asiasta on ”kovasti väännetty” Satamakiinteistöt Oy:n ja kaupungin välillä.

Telakka-alueen maaperäongelmista kertoi ensimmäisenä Uusimaa.