Suomenlahden Telakan aluskierrätysluvan käsittely lopetettiin

Ei lupaa. Aluskierrätystoimintaa koskevan luvan käsittely on lopetettu aluehallintovirastossa. Arkistokuva
Suomenlahden Telakka Oy:n ympäristölupahakemuksen käsittely saada käynnistää aluskierrätystoiminta on lopetettu Etelä-Suomen aluehallintovirastossa. Toimitusjohtaja Jukka Jaatinen toteaa hakemuskäsittelyn lopetetun yhteistuumin.

VALKO Suomenlahden Telakka Oy oli hakenut viime marraskuussa lupaa aloittaa aluskierrätystoiminta.

Purettava alus olisi suunnitelman mukaan toimitettu laituriin niin, että siitä on poistettu kaikki poltto- ja voiteluaineet sekä pilssit ja mahdolliset hydrauliikkajärjestelmät on tyhjennetty. Purettava alus olisi telakoitu telakkakentälle, jossa siitä olisi poistettu mahdolliset koneisto- ja varustelukomponentit. Tämän jälkeen runko olisi poltto- tai plasmaleikattu osiin, jotka taas kuljetettaisiin lavetilla maanteitse Kuusankoski Oy:lle Kotkaa tai muulle vastaavaa kierrätystä harjoittavalle yritykselle jatkokäsittelyyn.

Joulukuussa hakijaa pyydettiin täydentämään hakemusta, ja toimittamaan muun muassa melumittauksen tuloksia sekä mallinnuksia. 5.2.2019 pyyntö uusittiin, mutta selvitykset puuttuivat pääosin edelleen hakijan 15.2.2019 toimittamasta täydennyksestä. Tästä syystä hakemuksen käsittely on lopetettu aluehallintovirastossa.

– Asian ratkaisemiseksi on toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset pystyttävä arvioimaan luotettavasti. Läheisyydessä on asutusta ja toiminnasta aiheutuvan melun leivämistä asutuksen suuntaan ei voi luotettavasti ilman meluselvitystä, todetaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä.

Asia on mahdollista laittaa uudelleen vireille sen jälkeen, kun tarvittavat selvitykset ovat käytettävissä.

Osiksi ja kierrätykseen

Suomenlahden Telakka Oy:n toimitusjohtaja Jukka Jaatinen toteaa, että hakemuksen kesketytys tehtiin yhteistuumin aluehallintoviraston kanssa. Telakalla on tehty poikkeusluvalla kaksi ruoppaajan purkua, jotka Jaatisen mukaan onnistuivat mainiosti. Naapureiden kanssa ei tullut melun kanssa ongelmia ja naapureita on kutsuttu myös tutustumaan alusten purkutyöhön.

Jaatinen toteaa telakalla olevan pääympäristöluvan, jonka mukaisesti on tehtävä jatkuvaa melumittausta. Ylimääräisiä mallinnuksia tai selvityksiä ei haluttu tehdä, koska aluskierrätystoiminta on hänen mielestään vähämeluisempaa kuin päätoimiala. Aluskierrätys on liiketoiminnan kannalta lisäksi enemmän palvelua kuin tärkeä osa liikevaihdon kertymistä. Hän kertoo, että telakalla tullaan tekemään koepurku todennäköisesti kesän aikana, jolloin voidaan tehdä melumittauksia ja uusia sen jälkeen aluskierrätystä koskeva ympäristölupahakemus.

– Aluspurkua on meiltä pyydetty, mutta jos lupahakemus menee liian hankalaksi, jättäydymme pois, hän toteaa.

”Hyvässä vauhdissa”

Telakan toiminta on viime vuonna päässyt Jaatisen mukaan hyvään vauhtiin. Viime vuonna 10 kuukauden aikana toimittiin 40 prosentin kapasiteetilla ja saatiin liikevaihto nousemaan 1,1 miljoonaan euroon. Lupa laajennukselle ja pohjoispään kentän tasoittamiselle on saatu, ja Jaatinen katsoo tulevaisuuteen toiveikkaasti.

– Olemme palkanneet lisää loviisalaisia, omia työntekijöitä meillä on nyt 10. Teemme paikallisten partnereiden kanssa tiivistä yhteistyötä ja loviisalaisuutta on yritetty nostaa esille.
Jaatinen kertoo keväällä telakalle tulevan muun muassa Finnferriersin Otava-aluksen, Alfons Håkanin kaksi alusta ja Nesteeltä hinaaja.

– Primäärisyy tulla meille on se, että olemme katsastustelakka. Samalla tehdään rungon puhdistusta ja pintakäsittelyä, akselihaalausta ja venttiilien huoltoa. Myös erilaisia muutostöitä ja vauriokorjauksia tehdään, hän listaa.