Sjödahl haluaa rakennushankkeet tiukkaan valvontaan

Oireilua. Suomenkielisen koulukeskuksen rakentamisvaihe aiheutti keskustelua, sillä töitä tehtiin taivasalla. Arkistokuva: Marita Itävuori
Teknisen lautakunnan puheenjohtajan Ralf Sjödahlin mielestä kaupungin rakennusprojekteille pitää palkata ulkopuolinen valvoja.

LOVIISA Ralf Sjödahl (r.) toi teknisen lautakunnan viime kokouksessa esiin rakennushankkeiden aiempaa tiukemman valvonnan tarpeen. Lautakunnassa asiasta keskusteltiin.

Loviisan kaupungilla on edessään isoja rakennushankkeita, kuten ruotsinkielinen koulukeskus, Koskenkylän koulukeskus, mahdollisesti pääkirjasto sekä lähitulevaisuudessa myös uusi liikuntahalli. Samaan aikaan vanhoissa kiinteistöissä, kuten pääkirjastossa ja suomenkielisessä lukiossa, on sisäilmaongelmia. Myös vain muutama vuosi sitten käyttöön otetussa suomenkielisen koulukeskuksen uudessa osassa on tänä syksynä oireiltu. Myös vettä on tullut sisään rakennukseen.

Hän pitää välttämättömänä, että hankkeisiin palkataan ulkopuolinen valvoja tai projektin vetäjä.

Valvojan tehtävänä olisi pitää tekninen lautakunta ajan tasalla hankkeen etenemisestä. Lautakunta puolestaan raportoisi edelleen kaupunginhallitukselle.

Sjödahl kertoo suhtautuvansa vakavasti rakennuksissa ilmeneviin ongelmiin.
– Julkisella sektorilla on niin paljon ongelmia.

Oman haasteensa esimerkiksi rakennusvaiheen valvonnalle aiheuttaa pitkät aliurakointiketjut. Rakentamisen aikaisten töiden jälkeä on valvottava tiheään: kun seinä on ummessa, työn jälkeä on myöhemmin hankala selvittää.

Sjödahl ottaa esimerkin: märkätilojen eristysmassa on niin arvokasta, että urakoitsijalla saattaa tulla kiusaus säästää.

– Koen epäonnistuneeni teknisen lautakunnan puheenjohtajana, jos emme saa ulkopuolisia valvojia.

– Parakit maksavat satoja tuhansia vuodessa, valvojan kuukausikustannus muutamia tuhansia euroja.

Teknisen keskuksen johtaja Ulf Blomberg on saanut tehtäväkseen selvittää, mitä rakentamisen aikainen huputus tulisi maksamaan, eli rakentaminen tehtäisiin alusta loppuun säältä suojassa. Huputuksen kustannukset selvitetään ennen kuin tarjouskilpailu lähtee liikkeelle.

Sjödahl ehdottaa nykyistä parempaa seurantaa kaikissa kaupungin tiloissa, joissa on koneellinen ilmastointi.

– Lappu seinälle ja siihen merkintä, milloin laitteet on puhdistettu ja milloin suodattimet on vaihdettu.

Sjödahlin mielestä kaikissa kaupungin rakennushankkeissa pitäisi ottaa käyttöön nk. Terve talo -konsepti.

Terveen talon toteutuksen kriteerit edellyttävät toimenpiteitä kaikissa rakentamisen vaiheissa, aina lähtien tavoitteiden asettelusta ja hankesuunnittelusta rakennuksen käyttöön saakka.

Rakennuttajan on kriteerien mukaan huolehdittava siitä, että Terve talo -asiat viedään suunnittelun ja rakentamisen asiakirjoihin, erityisesti urakkaohjelmaan ja urakkarajaliitteeseen. Osa kriteereistä ja ohjeista soveltuu vietäväksi teknisiin asiakirjoihin, kuten työselostuksiin ja osa rakennustyön tarkastusasiakirjoihin.