Sivistystoimessa kului rahaa ennakoitua enemmän

Ylitystä. Lapinjärven sivistystoimenjohtaja Jouni Piippo kehuu kouluja hyvästä talouskurista. Arkistokuva: Mika Mykkänen
Uusi opetussuunnitelma ja Loviisan yllätyslasku nostivat menoja yli 50 000 eurolla.

LAPINJÄRVI Sivistystoimeen budjetoidut rahat eivät riittäneet Lapinjärvellä viime vuonna. Asia ilmenee sivistystoimen toimintakertomuksesta.

Sivistystoimenjohtaja Jouni Piippo kertoo 52 857 euron ylityksen johtuvan kahdesta asiasta: Loviisan kaupungin erityisluokkaopetuspalveluja koskevasta laskusta ja uuden opetussuunnitelman vaatimista kirjahankinnoista.

Valtaosa ylimääräisistä menoista johtuu kuitenkin Loviisan laskusta.
– Vuokrat oli unohdettu laskuttaa ja lasku tuli meille ennen tilinpäätöksen teon käynnistämistä.

Hän kertoo, että ensimmäisen laskun yhteissumma oli noin 70 000 euroa.
– Totesin heti, että tämä ei voi pitää paikkaansa.

Tehtyjen tarkennuksien jälkeen loppulasku oli kuitenkin yhteensä peräti 41 000 euroa.
Talousarvioon tehtiin syksyllä jo ennakoiva 50 000 euron korjaus, koska kuljetuskustannuksiin varatut määrärahat eivät olleet riittäviä.

– Ilman Loviisan laskua olisimme olleet vain reilu parituhatta euroa miinuksella.
Piippo sanoo, että ylimääräiset menot pitää huomioida tämän vuoden toiminnassa.

– Pyrimme kompensoimaan sitä jollain tavalla.

Kouluille kehuja

Sivistystoimenjohtaja Jouni Piippo sanoo, että Kirkonkylän koulu, Hilda Käkikosken koulu ja Kabellby skola tekivät taloudellisesti katsottuna hienoa työtä viime vuonna.

– Kouluissa ei ole törsätty. He ovat eläneet suu säkkiä myöten.
Kaikki kolme koulua käyttivät vähemmän rahaa kuin vuoden 2016 talousarvioon oli kolmelle koululle yhteensä varattu.

Erikseen kouluja tarkastellessa Kabellby skola käytti vähemmän rahaa kuin mitä talousarviossa oli koululle varattu. Suomenkieliset koulut ylittivät talousarvionsa.
Suomenkielisten koulujen ylitykset selittyvät pääosin uuden opetussuunnitelman vaatimien oppimateriaalien hankinnoilla.

– Budjetoidut kirjarahat ylittyivät reippaasti. Vuotta aikaisemmin ei myöskään huomioitu, että joudumme tilaamaan kirjoja.
– Se oli uuden opetussuunnitelman vaatimaa toimintaa, joten meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin hankkia ne.

Piipon mukaan rahaa kului kirjoihin viime vuonna tuplasti muihin vuosiin verrattuna.

Varhaiskasvatus pysyi budjetissa

Toimintakertomuksen mukaan varhaiskasvatuksen palvelut toteutuivat pääsääntöisesti talousarvion mukaisesti. Nettoylitystä kertyi 7 188 euroa.

Kotihoidon tuen nettoylitys oli 17 502 euroa. Rahaa oli varattu 105 000 euroa.

– Sitä on vaikea ennakoida talousarviossa.
Esimerkiksi vuonna 2015 talousarvioon oli varattu 140 000 euroa tukeen ja toteuma jäi kauaksi – 104 715 euroon.